Головна
загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Міжнародний маркетинг >
« Попередня Наступна »
Акуліч, І.Л.. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / І.Л. Акуліч. - Мн. Обчислюємо. шк.,. - 544 с., 2006 - перейти до змісту підручника

1.5.2. Середа міжнародного маркетингу

загрузка...

Виходячи на конкретний зовнішній ринок, фірма повинна по можливості враховувати всі фактори, що роблять як безпосереднє, так і опосередкований вплив на ефективність її підприємницької діяльності. Дія всіх таких факторів і визначає середовище міжнародного маркетингу. Схематично середу міжнародного маркетингу представлена ??на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Середа міжнародного маркетингу

Середа міжнародного маркетингу повинна вивчатися і враховуватися незалежно від того, де знаходиться фірма, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. При цьому необхідно систематизувати і аналізувати найширше коло факторів, що роблять як безпосереднє, так і опосередкований вплив на ефективність підприємницької діяльності на кожному зовнішньому ринку.

Такий підхід дозволяє фірмі повніше використовувати її можливості на обраних ринках і уникнути негативних наслідків для підприємницької діяльності. Іншими словами, фірма може виключити можливі ризики на зовнішніх ринках.

Зазвичай середу міжнародного маркетингу підрозділяється на мікро-і макросередовище. Існує також і інший підхід, при якому виділяють мікро-, мезо-та макросередовище.

1.5.2.1. Мікросередовище міжнародного маркетингу

Мікросередовище міжнародного маркетингу визначають контрольовані чинники фірми разом з факторами, обумовленими діяльністю стратегічних партнерів, постачальників, конкурентів, посередників, клієнтів і контактних аудиторій. Зазначена діяльність відноситься як до внутрішнього, так і до зовнішнього ринку.

1.5.2.2. Макросередовище міжнародного маркетингу

Макросередовище міжнародного маркетингу визначається частиною неконтрольованих факторів. До таких факторів відносять стан економіки, демографії, навколишнього середовища, політики, права, науки, техніки і культури. Так само як і у випадку розгляду мікросередовища міжнародного маркетингу, зазначені фактори ставляться як до внутрішнього, так і до зовнішнього ринку.

1.5.2.3. Мезосреди міжнародного маркетингу

Поряд з мікро-і макросередовищем іноді розглядається мезосреди. Таке середовище визначається частиною факторів мікро-і макросередовища (рис. 1.3). Зазвичай мезосреди харак-

Економіка макросередовища Демографія

Політика Право

мезосреди Стратегічні партнери Постачальники Конкуренти мікросередовища Контрольовані фактори кліетов Контактні и аудиті) рії Науке1 Культура

Технк ка і технологія Навколишнє з реда

Рис. 1.3. Мікросередовище, макросередовище і мезосреди міжнародного маркетингу теризуется діяльністю стратегічних союзників, акціонерів, постачальників, конкурентів, клієнтів, а також референтних груп і організацій, що роблять вплив на діяльність фірми.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =