Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Куркін Б.А.. Міжнародне право: Навчальний посібник. - М.: МГИУ. - 192 с., 2008 - перейти до змісту підручника

15.2. Співробітництво держав у боротьбі з кримінальними злочинами міжнародного характеру в рамках міжнародних організацій

загрузка...

Іншим видом співробітництва держав у боротьбі з кримінальними злочинами міжнародного характеру є співробітництво в рамках міжнародних органів, тобто співробітництво на інституційної основі.

Співпраця в рамках ООН. На сесіях Генеральної Асамблеї ООН і в рамках діяльності ЕКОСОР розглядаються різні аспекти боротьби зі злочинністю. В системі

165

ЕКОСОР з 1965 р. існує Комітет з профілактики злочинності та боротьби з нею. Спеціалізованими конференціями в рамках діяльності ООН є конгреси з попередження злочинності та поводження з правопорушниками, які проводяться один раз на п'ять років.

Значну роль в координації дій держав, їх правоохоронних органів відіграє Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол).

Діяльність Інтерполу обмежується реєстрацією злочинців і міжнародним розшуком. Головна задача співробітників Інтерполу - забезпечити співпрацю відомств кримінальної поліції різних країн і забезпечити їх необхідною інформацією з метою своєчасного розкриття, розслідування та попередження злочинів. Суто поліцейські функції вони не виконують.

У рамках Європейського союзу з 1 липня 1999 р. діє Європейське поліцейське відомство, яке скорочено іменується Європол. Місцезнаходження Європолу - Гаага (Нідерланди). З одного боку, Європол є органом Європейського союзу, але з іншого - володіє власною правосуб'єктністю.

Так, наприклад, Європол може вступати у відносини з Інтерполом, а також державами, які не є членами Європейського союзу (ст. 10, 26, 42 Конвенції про Європолі).

До основних напрямів діяльності Європолу у сфері боротьби із злочинністю відносяться: науково-технічне сприяння і координація роботи національних слідчих органів та інформаційне сприяння державам-членам у розслідуванні злочинів.

6 листопада 2003 було підписано Угоду про співпрацю між Російською Федерацією та Європейської поліцейської організацією (Європол).

Правова допомога у кримінальних справах

Нормативна регламентація правової допомоги, і зокрема, правової допомоги у кримінальних справах, досить різноманітна: численні спеціальні двосторонні угоди про видачу злочинців; двосторонні договори про правову допомогу; локальні конвенції про передачу засуджених; загальні

166

міжнародні договори про боротьбу з певними злочинами, містять норми про процедуру правового співробітництва.

Договори про правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах охоплюють широке коло ситуацій. Певний інтерес в цьому плані представляє Мінська конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. Вона, зокрема, містить положення, згідно з якими держави-учасники взяли на себе зобов'язання за дорученням іншої держави відповідно до свого національного законодавства здійснювати кримінальне переслідування своїх громадян, підозрюваних у скоєнні злочину на території іншої країни - учасниці Конвенції (ст.

72-76). У Російській Федерації діє понад 20 договорів про правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах, укладених колишнім СРСР, а також ряд угод, укладених від імені Російської Федерації.

7 листопада 1996 Росія підписала дві європейські конвенції: Конвенцію про видачу 1957 р. і Конвенцію про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 Для Російської Федерації конвенції набрали чинності 9 березня 2000 після їх ратифікації Федеральними Зборами.

Угоди про правову допомогу, як правило, регулюють процедуру видачі (екстрадиції) злочинців. Питанням екстрадиції присвячені також двосторонні угоди про видачу злочинців. Положення про видачу можуть міститися в багатосторонніх конвенціях про боротьбу зі злочинами міжнародного характеру.

Екстрадиція є одним з найдавніших інститутів міжнародного кримінального права і являє собою передачу особи державою, на території якої така особа перебуває, іншій державі для притягнення його до кримінальної відповідальності або для приведення вироку у виконання.

8 договорах, що передбачають екстрадицію, перераховані випадки, в яких видача не провадиться: якщо особа, видача якої потрібна, є громадянином тієї держави, до якої звернена вимога; злочин скоєно

167

на території держави, до якої звернена вимога; за законодавством держави, до якої звернена вимога, кримінальне переслідування не допускається зважаючи на закінчення терміну давності або з інших законних підстав; щодо особи, яка вчинила злочин , вже винесено вирок за той самий злочин або є постанова про припинення справи, винесену судом або іншим органом держави, до якої звернена вимога; злочин відповідно до законодавства обох держав переслідується в порядку приватного обвинувачення (за заявою потерпілого).

Контрольні питання

1. Що є підставою для притягнення фізичної особи до міжнародної кримінальної відповідальності?

2. Дайте визначення міжнародного злочини і злочини міжнародного характеру.

3. Які ви можете назвати види і форми співробітництва держав у боротьбі зі злочинами міжнародного характеру?

4. Який правовий статус має Інтерпол?

5. Які основні напрямки діяльності Інтерполу?

6. Якими правовими актами регулюється правова допомога у кримінальних справах?

7. Що являє собою інститут екстрадиції?

8. У яких випадках не здійснюється видача злочинців?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =