загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

15.2. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

загрузка...

Залежно від етапу життєвого циклу проекту і цілей оцінки застосовують різні види і методи оцінки вартості проекту. Виходячи з цілей оцінок, різною буває і точність таких оцінок

У таблиці 15.2.1 представлені різні види оцінок вартості проекту із зазначенням мети оцінок і їх точності.

Щоб оцінити вартість проекту, потрібно знати вартість складових проект ресурсів, час виконання робіт і вартість цих робіт. Таким чином, оцінка вартості починається з визначення структури ресурсів та робіт проекту Дані завдання вирішуються в рамках планування проекту (см главу 14), а в модуль оцінки вартості повинні надходити результати виконання цього процесу.

Вартість проекту визначається ресурсами, необхідними для виконання робіт, у тому числі

у обладнання (купівля, взяття в оренду, лізинг);

^ пристосування, пристрої і виробничі потужності; робочий працю (штатні співробітники, найняті за контрактом); витратні товари (канцелярське приладдя і т. д;; та матеріали;

~ спілкування, семінари, конференції ;

! = [субконтракти;

^ перевезення і т. д.

Всі витрати можна класифікувати як:

^ прямі і накладні витрати;

повторювані та одноразові. Наприклад, щомісячні платежі за використання виробничих потужностей - повторювані витрати, закупівля д комплекту обладнання - одноразові витрати;

постійні та змінні за ознакою залежності від обсягу робіт; плата за понаднормовий робочий час. Таблиця 15.2.1. Види оцінок вартості проекту Стадії проекту Види оцінок Мета оцінок Похибка Концепція проекту Попередня Оцінка життєздатності / реалізованості проекту Оцінка життєздатності / фінансової реалізованості проекту 25 -40% Обгрунтування інвестицій Факторная

У кру пненньш розрахунок вартості / попередній кошторис Зіставлення планованих витрат з бюджетними обмеженнями, основа для формування попереднього бюджету 20-30% Техніко-економічного обгрунтування Наближена

Кошторисно-фінансовий

розрахунок Прийняття остаточного інвестиційного рішення, фінансування проекту.

Проведення переговорів та тендерів, основа для формування уточненого бюджету 15-20% Тендери, переговори і контракти Розробка робочої документації Остаточна Кошторисна документація Основа для розрахунків і для управління вартістю проекту 3-5% Реалізація проекту Фактична

За вже реалізованим

роботам Оцінка вартості вже зроблених робіт 0% Прогнозна

За майбутнім робота Оцінка вартості робіт, майбутніх до реалізації 3 - 5% Здача в експлуатацію Фактична 0% Прогнозна 3-5% Експлуатація Фактична 0%! Прогнозна 3-5% Завершення проекту Фактична Повна оцінка вартості проекту 0% Структура вартості проекту в розрізі статей витрат зазвичай базується на структурі плану рахунків проекту, що представляє собою декомпозицію витрат від самого верхнього рівня вартості всього проекту до нижнього рівня вартості однієї одиниці ресурсів. Для конкретного проекту вибирається свій план рахунків НПІ сімейство таких. В якості базових варіантів можуть використовуватися російські бухгалтерські плани рахунків, міжнародні бухгалтерські плани рахунків, плани рахунків управлінського обліку.

Техніка оцінки витрат проекту включає 13 кроків. Вони можуть відрізнятися в залежності від проекту і включають в загальному випадку наступні: 1.

Визначення потреб роботи в ресурсах 2.

Розробка мережевої моделі 3.

Розробка структури розбиття робіт 4.

Оцінка витрат в розрізі структури розбиття робіт 5.

Обговорення СРР (структура розбиття робіт, див главу 14) з кожним функціональних керуючих 6.

Вироблення основного напрямку дій 7.

Оцінка витрат для кожного елемента СРР 8.

Узгодження базових витрат з вищим рівнем управління 9.

Обговорення з функціональними керуючими потреби в персо

10. Розробка схеми лінійної відповідальності

І. Розробка детальних графіків 12.

Формування сумарного звіту за витратами 13.

Включення результатів оцінки витрат в документи проекту Опімій

Оцінка вартості проекту по суті є оцінкою всіх витрат, не *

для успішної та повної реалізації проекту.

Ці витрати можуть мати раз уявлення, пофарбовані різними економічними смислами. При цьому відмінності між такими уявленнями часом бувають вельми тонкими.

Допомогти в розумінні цих відмінностей може малюнок 15.2.1, на якому зображені три криві, що відображають:?

Зобов'язання;?

Бюджетні витрати (кошторисна вартість робіт, розподілена в часі);?

Фактичні витрати (відплив готівки).

Рис. 15.2.1. Залежність витрат від тривалості

Зобов'язання виникають, наприклад, при замовленні яких товарів. У У завчасно до моменту їх використання в проекті. У резуль ^ е ® ГТВ ються рахунки, оплата за якими може проводитися або в момент готовн товарів до постачання, або в момент його отримання, або згідно пріія Р

нізації політики оплат. У будь-якому випадку при замовленні бюджет умвмьшает У му цього замовлення. У ряді випадків вона не враховується до моменту подучеюі ^ ^ »що некоректно відображає поточний стан бюджету. У зв'язку з цим у потреба в системі планування та обліку зобов'язань проекту. Кро> нения своїх основних функцій, дана система дозволить прогнозірова у у щие виплати. плгтве

Бюджетні витрати характеризують витрати, плановані при произв д-робіт. У випадку з формуванням замовлення, описаним вище, його вартість мірно розподіляється в часі від моменту ініціювання замовлення до по уч рахунку (не в момент його оплати), як показано на малюнку 15.2.Л.

Фактичні витрати відображають витрати »виникають при виконанні р проекту, або в момент виплати грошових коштів. «» «Шт

Реальна форма кривих на малюнку 15.2.1 і відстань між ними з від декількох факторів, які включають: л" л ™ гпатгтя

Про співвідношення між обсягами трудових ресурсів, матеріалів і суоконтр в проекті; Замовлення

1 Отримання

рахунки

1 Оплата рахунку

I Зобов'язання _

120 $ Бюджетні Бюджетні Бюджетні, витрати 20 $ витрати 20 $ витрати 20 $ 1

Фактичні витрати (оплата) I Бюджетні | I витрати 20 $ | I 1 1 1 1 січня

и 1 січня Бюджетні | витрати 20 $ |

1 і 1 | 1 | Бюджетні | витрати 20 $ |

! ! 120 $

I

I

I

I

I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Рис. 15.2.2. Розподіл витрат у часі? періоду поставки основного обладнання;?

Графіка виконання робіт з СУБКОНТРАКТИ;?

Впливу графіка робіт на те, коли і яким чином будуть списуватися витрати робітників при постачанні обладнання.

Розуміння різниці між описаними «висловами» витрат дозволить ефективно управляти загальними витратами проекту.

Виходячи зі структури життєвого циклу проекту, його вартість включає в себе наступні складові:?

Вартість досліджень і розробок: проведення передінвестиційних досліджень, аналіз витрат і вигод, системний аналіз, детальне проектування і розробка дослідних зразків продукції, попередня оцінка продукції проекту, розробка проектної та іншої документації на продукцію;?

Витрати на виробництво: виробництво, складання і тестування продукції проекту, підтримку виробничих потужностей, матеріально-технічне забезпечення, навчання персоналу та інше;

Про витрати на будівництво: виробничі та адміністративні приміщення (будівництво нових або реконструкція старих);?

Поточні витрати: заробітна плата, матеріали і напівфабрикати, транспортування, управління інформацією, контроль якості та інше;

Про зняття продукції з виробництва: витрати на переобладнання виробничих потужностей, утилізація залишків.

Особливою важливість володіють витрати на будівництво, як на увазі великого обсягу, так і на увазі особливої ??важливості даних довготривалих інвестиційних вкладень. Більш докладно методи оцінки витрат на будівництво, використовувані в російській і зарубіжній практиці, описані в Додатку 15-1 і Додатку 15-2 відповідно.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =