Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Конкурсне право >
« Попередня Наступна »
Е.С. Юлова. Конкурсне право. Правове регулювання неспроможності (банкрутства). М.: МГИУ. - 263 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

15.2. Особливості банкрутства індивідуальних підприємців

загрузка...
Система правових норм, що регулюють банкрутство індивідуальних підприємців. Насамперед, до відносин, пов'язаних з неспроможністю таких осіб, застосовуються норми § 2 гл. 10 Закону про банкрутство. Субсидиарно (в додатковому порядку) повинні застосовуватися норми § 1 гл. 10, що регулюють банкрутство громадянина - непідприємця, які, однак, не вступили в силу. Після цього застосовуються загальні положення Закону про банкрутство (глави I-VIII). Тому регулювання банкрутства підприємців багато в чому аналогічно регулюванню банкрутства юридичних осіб.
Критерієм неспроможності підприємця є «неплатоспроможність». Ознака неспроможності, так само як і у більшості юридичних осіб, - один, а саме, тримісячний термін невиконання вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями або за сплату податків та інших обов'язкових платежів.
Умови порушення арбітражним судом справи про банкрутство - це строк невиконання вимог кредиторів (3 місяці), а також певний розмір невиконаних вчасно вимог (100 000 руб.) 1.
Коло осіб, уповноважених на подачу заяви про визнання боржника банкрутом звужений. Ними можуть бути не будь-які кредитори за грошовими зобов'язаннями, а тільки ті, вимога яких пов'язане із зобов'язаннями при здійсненні підприємницької діяльності. Решта кредитори вправі пред'явити свої вимоги лише надалі - при застосуванні процедур банкрутства.
У правовій літературі особливо наголошується, що не до кінця вирішене питання про ознаки, достатніх для прийняття судом заяви про банкрутство боржника - індивідуального підприємця. Розмір заборгованості для громадян - 10 тис. руб., А для юридичних осіб - 100 тис. руб. (Ст. 6 Закону). З того, що § 1 гл. X Закону не згадує про це нічого, а ЦК встановлює, що до індивідуальних підприємців застосовуються правила про комерційні юридичних осіб, ми можемо зробити висновок про те, що мінімальний розмір заборгованості - 100 тис. руб. (Див.: Телюкіна М.В. Коментар до Федерального закону від 26.10.2002 № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» / / Довідково-правова система «КонсультантПлюс»). Згідно іншої позиції, «положення закону, що регулюють банкрутство громадян, застосовуються зараз при банкрутстві індивідуальних підприємців» (Химичев В.А. Здійснення і захист цивільних прав при неспроможності (банкрутство) / В.А. Химичев. - М.: Волтерс Клувер, 2006 . - С. 106).
202
Наприклад, Петров зареєстрований як індивідуального підприємця. На 1 січня 2006 р. Петро має наступні заборгованості: 1) перед банком «А» з повернення кредиту, отриманого на купівлю обладнання для пекарні, 2) перед банком «Б» з повернення кредиту, отриманого на покупку домашнього кінотеатру; 3) перед сусідом Сидоровим щодо повернення позики; 4) перед колишньою дружиною з виплати аліментів; 5) перед орендодавцем по сплаті орендної плати за приміщення пекарні. Які з перерахованих кредиторів, має право подати заяву про визнання Петрова банкрутом? Це кредитори за вимогами 1 і 5. Кредитори за вимогами 2, 3, 4 подадуть заяви про включення їх вимог до реєстру вимог кредиторів після введення першої процедури банкрутства щодо Петрова.
Підприємець-боржник не має права брати участь у зборах кредиторів та визначати початкову ціну продажу свого майна 1.
Круг процедур банкрутства звужений: фінансове оздоровлення і зовнішнє управління не можуть бути застосовані. Незважаючи на те, що питання про можливість введення спостереження викликає суперечки в правовій науці, пленум ВАС РФ вказав, що така процедура застосовується. Справа в тому, що положення п. 1 ст. 207 Закону про банкрутство передбачають процедуру спостереження при банкрутстві громадян, а п. 2 ст. 207 - не включають її в перелік застосовуваних процедур. В.А. Химичев доводить, що п. 1 ст. 207 не можна розглядати як спеціальну по відношенню до п. 2 ст. 207. «І оскільки норма п. 2 ст. 207 спростовується змістом норми п. 1 ст. 207, то вона (перша норма) не може бути застосована у справах про банкрутство громадян »3.
Наслідки визнання індивідуального підприємця банкрутом мають такі особливості:
а) державна реєстрація як індивідуальний підприємець втрачає силу;
б) всі видані ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності анулюються;
2 Про деякі питання практики застосування Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство): Постанова Пленуму ВАС РФ від 15.12.04 № 29 (п. 60) / / Вісник ВАС РФ. - 2005. - № 3.
203
в) громадянин не може бути знову зареєстрований як індивідуального підприємця протягом 1 року. Таким чином, його правоздатність обмежується. Якщо індивідуальний підприємець є роботодавцем, то трудовий договір з працівником може бути розірваний за п. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ, зокрема, коли припиняється діяльність роботодавця - фізичної особи внаслідок визнання його неспроможним (банкрутом) за рішенням суду (п. 2 ст. 25 ГК РФ) 1.
Розроблювана законодавцем концепція вдосконалення банкрутства громадян спрямована на встановлення законних підстав для надання розстрочки сплати суми боргу громадянину-банкруту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =