загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управлінські рішення >
« Попередня Наступна »
Лапигін Д.Ю. Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

15.10. Проекція виділених (пріоритетних) стратегій на фактори середовища

загрузка...

Проекція виділених (пріоритетних) стратегій на фактори середовища (сегмент 7 матриці) дозволяє оцінити застосовність факторів внутрішнього і зовнішнього середовища для реалізації пріоритетних стратегій (табл. 15.10). Таблиця 15.9 Елемент

філософії

розвитку Еталонна стратегія фокусування диференціації лідерства по витратах Бачення (суб'єктивні уявлення про успіх) Чи можна втілити Бачення в реальність, зосередивши зусилля на виконанні найбільш привабливою для системи функції чи деякого їх безлічі? Які це функції? Чи може система виконувати цілий ряд функцій і тим самим реалізувати Бачення в реальність? Які саме функції будуть виконуватися? Який їх діапазон? Чи можна, оптимізувавши виконання функцій системи і знизивши тим самим витрати функціонування, втілити Бачення в реальність? У чому полягатиме оптимізація? Що ще оптимізовано та являє собою ресурс розвитку? Місія (амбітну заяву про наміри) Чи буде виконуватися Місія системи, якщо зосередити зусилля на виконанні деякого обмеженого безлічі функцій (однієї функції)? Чи можна здійснити місію системи, реалізуючи ряд функцій в широкому діапазоні? Чи дозволить оптимізація функціонування системи виконати її Місію? Цілі (об'єктивні моделі суб'єктивних уявлень про успіх, що відображають реалізовані наміри) Чи будуть досягнуті цілі системи, якщо вона стане слідувати стратегії фокусування моделі поведінки, яка передбачає концентрацію зусиль на виконанні обмеженого числа функцій? Чи може система досягти поставлених Цілей, якщо буде виконувати ряд функцій в широкому діапазоні? Чи можна, оптимізувавши функціонування системи, досягти поставлених Цілей? Таблиця 15.

10

Оцінка доцільності вибору еталонних стратегій і застосовності факторів середовища для їх реалізації Результат

БХУОТ-аналізу Еталонна стратегія фокусування диференціації лідерства за витратам Сильні

боку Які сильні сторони організації можуть бути використані для реалізації стратегії фокусування і яким чином? Які заходи необхідно організувати для цього? Чи може система виконувати цілий ряд функцій (випускати широкий асортимент продукції, надавати безліч послуг) і яким чином? Які сильні сторони можуть бути використані для цього? Якщо організація планує лідирувати по витратах, то які сильні сторони можуть для цього використовуватися? Слабкі

боку Від яких слабких сторін необхідно позбутися і як, для того щоб реалізація стратегії фокусування виявилася можливою? Які проблеми можуть перешкодити організації диференціювати випускається продукт або надавати послуги? Що необхідно робити для зменшення їх впливу? Чи можуть виникнути ускладнення при реалізації стратегії лідерства за витратами і чому? Що необхідно зробити для зниження впливу проблем? Можливості Чи можна використовувати виявлені можливості зовнішнього середовища для того, щоб реалізувати стратегію фокусування? Чи дозволяє середу слідувати обраної стратегії? Які можливості середовища можуть бути використані для реалізації стратегії диференціювання і яким чином? Які можливості середовища можна використовувати для оптимізації процесів переробки ресурсів? Як це може бути реалізовано?

Продовження табл.

15.10 Результат

БХУОТ-аналізу Еталонна стратегія фокусування диференціації лідерства по витратах Загрози Чи існують загрози проходження стратегії фокусування? Як їх уникнути? Які загрози середовища можуть перешкодити реалізації наміченої стратегії, як цього уникнути? Які загрози середовища можуть перешкодити реалізації стратегії лідерства за витратами? Які тенденції говорять про недоцільність вибору даної стратегії? При цьому в результаті ітерації «Аналіз проекції факторів середовища на філософію розвитку» (сегмент 5 матриці), потім «Аналіз застосовності еталонних стратегій» (сегмент 6 матриці) і потім «Аналіз проекції обраних еталонних стратегій на фактори середовища» (сегмент 7 матриці) уточнюється система стратегічних заходів, розроблена при аналізі сегменту 5 матриці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =