загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Н. Е. Ревська. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с., 2001 - перейти до змісту підручника

15.1. Поняття перцептивних процесів

загрузка...

Перцепція (сприйняття) - це процеси відображення предметів чи явищ при їх безпосередній дії на органи чуття. Залежно від того, який саме орган відіграє провідну роль у сприйнятті, виділяють його різні види: зорові, нюхові, слухові та ін Залежно від форми існування матерії відрізняють сприйняття простору, напрямки, величини, часу. Розділяють сприйняття і залежно від розгорнення його процесу і складності: на симультанное (миттєве) і сукцессивное (поділене на етапи); за ступенем усвідомленості - на довільне і мимовільне.

Сприйняття має такі властивості: предметність, цілісність, структурність, осмисленість, вибірковість, константність, залежність від минулого досвіду {апперцеп-тівност'), обмеженість обсягу.

Процес сприйняття складається з ряду закономірно змінюваних фаз перцепції: виявлення, розрізнення, ідентифікації, категоризації, впізнавання, упізнання. Ці види, властивості, закономірності і фази зберігаються і в управлінській діяльності. Вони складають механізми формування чуттєвого досвіду керівника.

Індивідуально-стильові відмінності сприйняття теж відіграють певну роль в управлінській діяльності.

Відомі два основні стилі - аналітичний та синтетичний і два

96

додаткових - аналітико-синтетичний та емоційний. Для «синтетиків» характерна схильність до узагальненого віддзеркалення явищ, до визначення їх основного сенсу. «Аналітики» ж воліють виділяти деталі, частини, подробиці. Комбінація цих особливостей, але при меншій вираженості, притаманна аналітико-синтетичному типу. Емоційний тип відрізняється підвищеною чуттєвої реакцією на ситуацію, що заважає її адекватному сприйняттю.

Для управлінської діяльності найкраще підходить третій, аналітико-синтетичний, тип сприйняття; перші два менш ефективні; четвертий - протипоказаний. Спостережливість - дуже важлива індивідуальна особливість серед загальних характеристик сприйняття. Це - узагальнююча характеристика сприйняття, похідна від усіх інших його особливостей. «Витончена спостережливість» - важлива якість для керівника.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =