загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Ризик-менеджмент >
« Попередня Наступна »
Я.Д.Вішняков, Н.Н.Радаев. Загальна теорія ризиків: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія». - 368 с., 2008 - перейти до змісту підручника

15.1. Класична схема прийняття рішень

загрузка...

В основі управління ризиком лежить цілеспрямований пошук і організація роботи по зниженню ризику, отримання і збільшення віддачі в невизначеній господарській ситуації. Залежно від стратегії розвитку фірми і переваг ОПР можуть застосовуватися різні правила прийняття рішень про вибір прийому управління ризиком та варіанта рішень. Математичної основою прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику є математична теорія дослідження операцій.

Розглянемо схеми прийняття рішень на прикладі фінансових операцій, які майже завжди проводять в умовах невизначеності і, отже, їх результат неможливо передбачити заздалегідь. Тому фінансові операції є ризикованими: при їх проведенні можливі як прибуток, так і збиток (або не дуже велика прибуток порівняно з тією, яку прогнозували).

Операція називається ризикованою, якщо вона може мати кілька фіналів, що не рівноцінних для ЛПР, зацікавленого в успіху операції (наприклад, інвестора, що вкладає гроші в цінні папери і т.

п.).

Приклад 15.1. Розглянемо три операції (О,. 02, С ^) - альтернативи - з одним і тим же безліччю двох фіналів - результатів А і В. які характеризують доходи, одержувані ЛПР: А В О, -5 25 о2 -10 50 О, 15 20 Всі три операції є ризикованими. Зрозуміло, що особливо ризикованим є перша і друга операції, оскільки при їх проведенні можливі збитки. У третій операції невдачею є можливість недобору доходу в 5 ден. од. по відношенню до його максимального значення.

Поняття ризику передбачає наявність ризикує, тобто особи, зацікавленої в результаті операції. Безпосередньо ризик виникає в тому випадку, якщо операція може закінчитися виходило, не рівноцінними для нього, незважаючи на всі зусилля з управління операцією. Будемо вважати, що результати операцій відрізняються доходами і цього достатньо для їх розрізнення та оцінки ризику від операції. Отже, в умовах невизначеності операція крім доходу набуває ще одну характеристику - ризик.

Оцінимо операцію з точки зору її прибутковості і ризику. Припустимо, що ОПР розглядає можливі рішення х = (л,, ..., х "). Ситуація є невизначеною, зрозуміло лише, що є якісь варіанти (ситуації) у = (у {, у "). Якщо буде ухвалено /-е рішення (/ = 1, ..., п), а ситуація у-я (у = I, ..., т), то організація отримає дохід у ^. Матриця V - (уу) називається матрицею наслідків (можливих рішень). Яке ж рішення потрібно прийняти ЛПР? У цій невизначеній ситуації можуть бути висловлені лише деякі рекомендації попереднього характеру, які необов'язково будуть прийняті ЛПР. Багато чого буде залежати, наприклад, від його схильності до ризику. Яким чином оцінити ризик в даній схемі?

Припустимо, ми хочемо оцінити ризик, який несе /-е рішення. Нам невідома реальна ситуація у, але якби ми її знали (фіксуємо у і розглядаємо стовпець матриці), то вибрали б найкраще рішення, тобто що приносить найбільший дохід. Якщо сі-

шах у «

туация /-я, то було б прийнято рішення, що дає дохід У, - =

I

Значить, приймаючи /-е рішення, ми ризикуємо отримати не у;, а тільки Уу, Т.е. прийняття /-ГО рішення несе ризик недобрати Н> 0 = V / - Уу. Матриця И7 = (і ^), або

ИЧ *,) - т "У {Х-У)-У (х.у) (15.1)

ДСЕ X

називається матрицею ризиків.

Приклад 15.2. Припустимо, є матриця наслідків

Ситуація (результат) у ^. 1 »- - *» ... »^

8 (5 8 лютого '4 2 3 4 12 '8' 5 '3 жовтня 14 лютого 8

IIV = (* <) =

и

Він

__ тах

Складемо матрицю ризиків. Маємо v \ = уп = 8, = 5, г3 = 8, г ^ 4 = 12

I

(у вихідній матриці виділені знаком «'»). Отже, відповідно до правила (15.1) матриця ризиків

<Комерсант 3 0 1 серпня 6

4 лютого 0 0

0 5 2 7

16 квітня

Компонентами цієї матриці є значення втрат, що виникають при прийнятті /-го рішення у разі, якщо реалізується j-я ситуація.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =