Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці >
« Попередня Наступна »
Пашуто В.П.. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально-практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с., 2005 - перейти до змісту підручника

14.6.5. Система оплати, заснована на оцінці трудового внеску працівника в загальні результати праці колективу

загрузка...

Ця система оплати праці передбачає визначення розміру заробітної плати працівника і використання індивідуального коефіцієнта (ІК), який розраховується за формулою

ІК = + Кпу + Н № + Нсв! * - + НПМ ф-+ Нср + і т.д "

рс рс '-' рс рс рс ° рс

де 3, - заробітна плата працівника особиста;

Зр,. - Середня заробітна плата робітників-сделиціков;

К "у - коефіцієнт професійного рівня; *

Нур - надбавка за рівень керівництва;

Н (: в - надбавка за складність виконуваних робіт;

НПМ - надбавка за професійну майстерність;

Нср - надбавка за стаж роботи.

Коефіцієнт професійного рівня (К "у) розраховується за формулою

К-до

77» _ Т? тср.р

пу 10 '

де Кт: - індивідуальний тарифний коефіцієнт;

Ктср р - тарифний коефіцієнт середнього розряду робітників-сделиціков.

Використовувані у формулі надбавки (можна використовувати і будь-які інші) встановлюються, як правило, у відсотках заробітної плати. Найбільш оптимальна величина надбавки 10-30% (0,1-0,3) заробітної плати. Індивідуальний коефіцієнт оплати праці визначає вартість працівника, є величиною постійною. Перераховується він при переведенні працівника на іншу посаду (роботу) і встановлення надбавки.

Для визначення оцінки трудового внеску працівника в загальні результати роботи використовується коефіцієнт трудової участі (КТУ).

Для цього кожному працівникові встановлюються показники роботи, за виконання яких він несе відповідальність. Як правило, це 3-5 показників, кожен з яких оцінюється в балах. Звіт про їх виконання проводиться щомісячно. При виконанні показників КТУ дорівнює 1,0, а при невиконанні показників він зменшується на суму балів невиконаних показників. Мінімальне значення КТУ рекомендується встановлювати не нижче 0,5.

При виконанні працівником, крім своїх функціональних обов'язків, додаткових обсягів робіт стимулювання працівника проводиться через збільшення КТУ. Надбавка (Нд) до КТУ розраховується за формулою

Нд = - ^-х-, '

д Гш 100

де П - встановлений відсоток стимулювання працівника за виконання додаткового обсягу робіт (розширення зон обслуговування); з

Гсм - середньомісячний фонд робочого часу;

Тф - фактично відпрацьований час.

Максимальний розмір КТУ рекомендується не обмежувати. Іспоьзуя КТУ (аналогічно зазначеному методу), можна стимулювати будь-які види невідкладних, непередбачених та інших робіт, виконання яких має оплачуватися додатково.

Для оцінки результатів роботи колективу можна прийняти обсяг своєї продукції, або обсяг реалізованої продукції, або собівартість своєї ^ гродукціі і т.

д. за попередній плановий період. Встановлені один або кілька показників фіксуються в порівнянних цінах або у натуральному вираженні і отримують значення базових.

За результатами роботи колективу за місяць визначається коефіцієнт коригування обсягу (Кк) по відношенню до базового. Він розраховується за формулою де Оф - обсяг (або будь-який інший показник) фактичний;

06 - обсяг (або будь-який інший показник) базовий.

За кожний відсоток збільшення або зменшення встановленого показника рішенням адміністрації визначається розмір збільшення або зменшення фонду заробітної плати. Для стимулювання роботи з меншою чисельністю вводиться коригуючий коефіцієнт (Кч), що розраховується за формулою

Ф

де Ч6 - чисельність базова;

Чф - чисельність фактична.

Нараховується колективу фонд заробітної плати (ФЗПр) являє собою заробітну плату працівників, застосовувану для розрахунку індивідуальних коефіцієнтів оплати праці, скориговану на коефіцієнт коригування обсягу (Кк) і коефіцієнт чисельності (Кч). ФЗП розраховується за формулою

ФЗПр = Зр

де П - заробітна плата вивільнених працівників, що підлягає розподілу,%.

Нарахування заробітної плати працівнику здійснюється за формулою

Т *

ЗШ = ФЗПрхІКхКТУх-

* СМ

Аналіз формули дозволяє зробити висновок про те, що рівень заробітної плати працівника безпосередньо пов'язаний з результатами роботи колективу, особистим трудовим внеском і індивідуальним коефіцієнтом оплати праці.

Дана система дозволяє:?

Оцінити кожного працівника в залежності від його кваліфікації, займаної посади, особистих якостей, сприяють успішному виконанню функціональних обов'язків;?

Оцінити особистий трудовий внесок кожного працівника;? пов'язати рівень заробітної плати кожного працівника з результатами роботи колективу і фактично відпрацьованим часом;?

Стимулювати роботу колективу з меншою чисельністю.

Впровадження запропонованої системи організації заробітної плати найбільш актуально для оплати праці працівників функціональних підрозділів, колективів допоміжних робітників-повремен-ників, особливо тих, де в силу причин об'єктивного і суб'єктивного характеру сформований рівень оплати керівників і фахівців нижче рівня робітників-сделиціков, що, природно, не стимулює роботу кваліфікованих фахівців.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =