Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці >
« Попередня Наступна »
Пашуто В.П.. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально-практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с., 2005 - перейти до змісту підручника

14.6.3. Система оплати, що забезпечує застосування тарифної ставки 1-го розряду на рівні прожиткового мінімуму

загрузка...

Ця система дозволяє гарантувати працівникові найнижчої кваліфікації заробітну плату на рівні бюджету прожиткового мінімуму і забезпечує відтворювальну функцію заробітної плати.

Системою передбачається, що тарифна частина заробітної плати працівників 1-го розряду складається з двох частин: гарантованої тарифної частини та компенсаційних виплат до рівня бюджету прожиткового мінімуму.

Розмір компенсаційних виплат встановлюється в одному розмірі всім категоріям працівників на кожному підприємстві і може зменшуватися або взагалі не застосовуватися, якщо підприємство забезпечить за рахунок власних коштів введення тарифної ставки 1-го розряду на рівні бюджету прожиткового мінімуму. У зв'язку з тим що частка компенсаційних виплат до тарифної частини заробітної плати «викликає значне зменшення заробітної плати працівників з більш високими кваліфікаційними розрядами, тобто керівних кадрів підприємства, вони будуть більшою мірою зацікавлені в зростанні обсягів виробництва та ефективному використанні трудових і матеріальних ресурсів, так як зростання тарифної ставки 1-го розряду буде пов'язаний з ростом продуктивності праці на підприємстві.

Кожен відсоток приросту продуктивності забезпечує зростання тарифної ставки 1-го розряду також на 1%. Таке співвідношення пропонується на перехідний період.

Для переходу на таку систему оплати праці на підприємстві здійснюється комплекс заходів, що забезпечують оптимальну структуру заробітної плати (базову).

Базова структура заробітної плати розраховується на основі вдосконалення нормування праці, оптимізації виплат премій, надбавок, доплат і інтенсифікації праці керівників, фахівців, службовців і робітників-погодинників.

Надалі елементи базової структури заробітної плати використовуються для визначення величини тарифної ставки 1-го розряду і розміру компенсаційних виплат на одного працівника, які можуть бути виплачені в межах сформованого фонду заробітної плати.

Тарифна ставка 1-го розряду визначається за формулою

у, _ ФЗП-БПМхЧ Т_ КтхЧхК-Ч '

ср

де Тг - тарифна ставка 1 розряду, тис.

руб.;

ФЗП - фонд заробітної плати, тис. руб.;

БПМ - величина бюджету прожиткового мінімуму, тис. руб.;

Ч - чисельність працівників підприємства, чол.;

Кср - середній тарифний коефіцієнт по підприємству;

К - коефіцієнт зміни надтарифная частини заробітної плати.

Коефіцієнт зміни надтарифная частини заробітної плати (К) визначається як відношення базового фонду заробітної плати до базового тарифного фонду при реалізації заходів щодо вдосконалення нормування праці та оптимізації виплат премій, надбавок і доплат. При реалізації додаткових заходів з інтенсифікації праці керівників, фахівців, службовців і робітників-почасовиків він визначається як відношення базового фонду заробітної плати до склався на підприємстві тарифного фонду.

Розмір компенсаційних виплат (Тк) на одного працівника розраховується за формулою

Тк = БПМ - Гт.

У міру зростання продуктивності праці пропорційно збільшується тарифна ставка 1-го розряду і відповідно зменшуються компенсаційні виплати.

Застосування пропонованого варіанта організації оплати праці пвЬволіт:?

В найкоротший термін довести тарифну ставку 1-го розряду до бюджету прожиткового мінімуму;?

Стимулювати керівників і спеціалістів підприємств до інтенсифікації виробництва;?

Стримати зростання цін на вироблену продукцію, що відбувається за рахунок стрибкоподібних підвищень заробітної плати;?

Реалізувати основні принципи організації оплати праці - ефективність і справедливість;?

Підвищити купівельну спроможність працівників.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =