Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Контролінг >
« Попередня Наступна »
Horvath & Partners. Концепція контролінгу: Управлінський облік. Система звітності. Бюджетування; Пер. з нім. - 2-е вид. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 269 с. - (Серія «Моделі менеджменту провідних корпорацій»), 2006 - перейти до змісту підручника

1.4.6. Контролінг у сфері охорони здоров'я

загрузка...

Впровадженням контролінгу зацікавилася система охорони здоров'я, в якій працюють клініки, лікарські кабінети, організації, які надають різні послуги, а також галузеві виробничі та торговельні компанії. Особлива специфіка цієї галузі полягає в тому, що вона характеризується значним ступенем державного втручання. Зміни рамкових правових умов послужили важливим стимулом до розвитку контролінгу в системі охорони здоров'я. У цій сфері законодавчо регулюється не тільки зовнішня звітність (наприклад, план рахунків), але і базові внутрішні аспекти - організації повинні побудувати систему обліку витрат і систему розрахунку результатів (Graumann, Schmidt-Graumann, 2002).

В даний час актуальною для організацій охорони здоров'я Німеччини темою стала адаптація систем контролінгу до введеної в дію з 2003 р. системі оплати праці, яка базується на вимогах так званих Diagnosis Related Groups (DRG) (Guessow, Graeulich , Ott, 2002). Концепція DRG-системи передбачає розбиття численних установ охорони здоров'я на відносно однорідні групи з приблизно однаковою структурою витрат.

Це дозволяє, з одного боку, домогтися прозорості витрат на надання порівнянних послуг різними організаціями, а з іншого - розробити стандартизовані системи оплати праці. В Австралії, де DRG-система вже впроваджена, був розроблений каталог, що включає 661 послугу, для кожного виду послуг були затверджені стандартні ставки вартості.

Система економічного планування, управління і контролю за наданням медичних послуг передбачає наявність системи розрахунку витрат і результатів, що виконує наступні облікові мети (Guessow, Graeulich, Ott, 2002): Підпроцеси Вимірювач Витрати на персонал Матері

альні

витрати Сукупність

ві

витрати Ставка витрат на процесс1 Вид Кількість Стандартні Сума 11. Підготовка

стерильного столу Пацієнти 3000 1 х5 хв х 1,20 ОМ / хв (ВА) 1 х5 хв х 0,80 ОМ / хв (ОП) 30 000 - 30 000 12 жовтня. Забір крові (терміново) Пацієнти

(срочно) 500 1 х5 хв х 0,80 ОМ / хв (ОП) 2 000 2 000 4 000 8 19. Ангіографія Пацієнти 18000 3x25 хв х0, 80 ОМ / хв (ОП) 1 х25 хв х 1,20 ОМ / хв (ВА) 1 х25 хв х 1,20 ОМ / хв (ВА) 229 500 280 000 509 500 283 25.

Біопсія міокарда Біопсії

міокарда 100 3x10 хв х 0,80 ОМ / хв (ОП) 1x10 хв х 1,20 ОМ / хв (ВА) 1x10 хв х 1,50 ОМ / хв (ГА) 5100 39000 4410 0441 КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛЛІНГА *

Залежить від обсягу «виходу».

ВА = лікар-асистент, ГА = головний лікар, ОП = обслуговуючий персонал.

Рис. 1.15. Відомість обліку витрат процесів кардіологічної лабораторії (фрагмент) {Guessow, Graeulich, Ott, 2002, S. 186) З урахуванням специфічних особливостей сфери охорони здоров'я метод розрахунку витрат по процесах добре застосуємо для побудови системи обліку витрат, відповідної вимогам DRG (Guessow, Graeulich, Ott , 2002). На рис. 1.15 представлений приклад використання методу розрахунку витрат по процесах. Цей метод дозволяє домогтися прозорості процесів, що досягаються результатів і витрат в окремих підрозділах. Така прозорість служить необхідною передумовою побудови системи економічного планування, управління і контролю у сфері охорони здоров'я, а також основою для переговорів організацій охорони здоров'я з державними органами.

Інший завданням контролінгу в цій сфері є аналіз ринкової інформації, інформації про роботу лікуючого персоналу, інформації про поставлених діагнозах і призначеному лікуванні. Така інформація використовується для розробки пропозицій про подальшу діяльність організації. Крім того, контролер виконує роль модератора при переговорах медичного персоналу з керівництвом організації, що стосуються встановлення планових значень окремих показників і складання бюджетів (Hecht, Schlepper, 2002).

Оскільки робота у сфері охорони здоров'я вимагає певних знань в області медицини (наприклад, що стосуються перевірки кодування діагнозів і наданих послуг, розробки програм лікування або проведення аналізу відхилень), то в останні роки популярним стало таке поняття, як «медичний контролінг», який передбачає спільну роботу персоналу, що має медичну освіту, і персоналу, що має економічну освіту. Іншими словами, контролінг у сфері охорони здоров'я не може бути делегований тільки одному відділу, він залежить від спільної роботи багатьох співробітників.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =