Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Дорофєєв В.Д., Шмельова О.М., Шестопал Н.Ю.. Менеджмент: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. - 440 с. - (Вища освіта »)., 2008 - перейти до змісту підручника

14.6. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

загрузка...

Однією з найважливіших сторін корпоративної культури є коректне ділове спілкування. Ділове спілкування - це мистецтво, що дозволяє увійти в контакт з партнерами по бізнесу, подолати особисті упередження, неприйняття того чи іншого контрагента, досягти бажаного комерційного результату. Під діловим спілкуванням ми будемо, таким чином, розуміти будь-яке спілкування, що сприяє вирішенню комерційних завдань.

До принципів ділового спілкування належать такі: -

визнання рівності і неповторності кожного з партнерів; -

апріорне визнання існування того чи іншого «зерна істини» в кожній точці зору; -

взаємне збагачення учасників спілкування.

Встановлення неформальних контактів, як правило, збільшує і комерційну ефективність (але це далеко не «істина в останній інстанції»).

Встановлення ділових контактів має супроводжуватися дотриманням таких правил: -

Перед початком переговорів необхідно отримати інформацію про партнера. Якщо ж це не вдалося, то переговори слід почати зі знайомства. Чи не зосереджуючись лише на проблемах і, зрозуміло, не повідомляючи інформацію конфіденційного характеру, вкажіть не тільки на досягнення вашої фірми, а й на невдачі, покажіть, якого роду підсумків у вигляді подальшого розвитку вашого бізнесу ви чекаєте від ділових контактів з новим партнером. -

Прагніть до створення атмосфери відкритості, конструктивного діалогу, взаєморозуміння (поряд, звичайно, з природним прагненням до максимізації ефективності). -

Оцінюйте реальні можливості - це кращий спосіб показати свої відповідальність і надійність.

Шляхи досягнення взаєморозуміння також досить добре відомі. Коротко перерахуємо їх. Необхідно вміння грамотно проявляти свої почуття, залишатися самим собою і в той же час слідувати загальновизнаним правилам етикету, особливо на переговорах з іноземними партнерами. Тут, як завжди, треба «прослизнути між двома чудовиськами». Не можна допускати розгулу емоцій, особливо при спілкуванні з західноєвропейськими, японськими, китайськими партнерами.

Але не варто і перетворюватися на людський моноліт, так як зайве холоднокровність може і відштовхнути від вас. Уміння розуміти, бачити і чути партнера, враховувати невербальні аспекти спілкування - це необхідні риси будь-якого комунікатора. Існують різні оцінки того, яка частина інформації йде в «безсловесної» формі (у роботах деяких психологів висловлюється думка, що невербально сприймається добра половина інформації). Зрозуміло, головне все ж уміння грамотно викласти свої думки про конкретні дії та перспективи майбутньої спільної роботи. Але дотримання дистанції у спілкуванні, грамотної жестикуляції, коректне використання міміки будуть досить вигідними рисами для сучасного бізнесмена.

Початок спілкування і знайомство, якщо проходить перша зустріч ділових партнерів, припускають дотримання ряду правил, що диктуються елементарної ввічливістю, але мають деяку специфіку, оскільки керівник - це обличчя фірми. Після привітання та подання необхідно зробити коротку паузу - дати партнерові можливість включитися в спілкування. Можна без деталізації назвати проблеми майбутніх переговорів. Якщо переговори проходять у вашому офісі, то не забувайте про обов'язки господаря. У ході переговорів можна запропонувати кави, мінеральну воду тощо, по закінченні - фуршет. Зовсім не потрібна зайва розкіш. Вона, цілком імовірно, викличе підозри, що ви прагнете «пустити пил в очі». Якщо ваші партнери - ще не "розкручена» фірма, то, тим більше, прагнення «придушити» розкішшю може зіпсувати контакт. Інші обов'язки господаря коротко нагадаємо. Приміщення для переговорів має бути підготовлено в технічному відношенні. На столах повинні лежати блокноти і ручки, папки з символікою вашої фірми.

Власне переговорний процес повинен відповідати загальним принципам рівноправній і демократичною, але формальної, ділової, институциализированной, тобто значною мірою офіційної, комунікації: -

в разі відступу будь-кого з учасників від норм протоколу в жорсткій, але коректній формі покличте до порядку: «Тут ділові переговори, тому не прийняті грубість (перехід на особистості, неформальна лексика.

..) »; -

в настільки ж коректній формі вимагайте дотримання регламенту; -

спікер вправі і підтримати виступаючого, якщо останній хвилюється (в аудиторії хвилюються і оратори з багаторічним стажем), а виступ зацікавило присутніх. Це може бути зроблено репліками: «Дуже цікаво», «Продовжуйте» і т.п.

Стиль ділового спілкування - це система засобів, прийомів, механізмів, способів впливу на партнера з метою досягнення позитивних результатів комунікації.

Елементами ділового стилю є: -

комплексність всіх заходів; -

знання можливостей партнера; -

вміння маневрувати ресурсами (фінансовими, матеріальними, часом); -

грамотний розподіл і перерозподіл обов'язків, прав і повноважень, відповідальності між партнерами.

До основних видами ділового стилю належать: -

авторитарний, до характеристик якого належать підтримання дистанції, підкреслення переваги; -

демократичний, передбачає рівноправність учасників; -

проблемно-цільовий, який передбачає визначення характеру спілкування ситуацією.

Авторитаризм небажаний (хоча і часто зустрічається) у спілкуванні «начальник-підлеглий». Демократичний стиль іноді породжує «зворотний» проблему: неформалізація спілкування не завжди бажана. Проблемно-цільовий підхід, зосередженість на проблему і шляхи її вирішення потребують високої кваліфікації, причому як професійної, так і комунікативної, учасників переговорів.

Контрольні питання 1.

Які представницькі функції ви могли б виділити в своїй роботі? 2.

Як би ви розподілили завдання для керівників вищої, середньої та нижчої ланки? 3.

При підборі керівників які професійні, особисті та ділові якості ви вважаєте найбільш важливими? 4.

Чи бачите ви різницю між владою та лідерством? 5.

Який стиль керування ви вважаєте для себе найбільш прийнятним? 6.

Спробуйте проаналізувати свій стиль управління з управлінської решітці Блейка-Муттон і за моделлю Врума-Йеттона.

Література 1.

Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу. Збірник тез доповідей міжвузівської науково-практичної конференції студентів та аспірантів. - Пенза, 2003. 2.

Бочкарьов В.К., Дорофєєв В.Д. Основи сучасного менеджменту. - Пенза: Вид-во Пензенського державного університету, 1999. 3.

Виханский О.С., Наумов А.І. Менеджмент: Підручник. - 3-е вид. - М.: Гардаріки, 2001. 4.

Глухів В.В. Основи менеджменту: Навчально-довідковий посібник. - СПб.: Спеціальна література, 2002. 5.

Лебедєв В.А. Колектив як соціальний об'єкт управління. Проблеми теорії та практики управління / / Міжнародний журнал. - 1999. - № 4. 6.

Максимцов М.М., Ігнатьєва А.В., Комаров Н.А. Менеджмент / За ред. М.М. Максімцова, А.В. Ігнатьевой. - М.: Банки біржі, ЮНИТИ, 2 001. 7.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. - М.: Справа, 1992. 8.

Пітерс Т., Уотерман Р. У пошуках ефективного управління. - М.: Прогресс, 1986. 9.

Психологія і педагогіка: Навчальний посібник для вузів / Під ред.

А.А. Радугина. - М.: Центр, 2003. 10. Тарасов В.К. Персонал-технологія: добір і підготовка менеджерів. - Л.: Машинобудування, Ленінгр. відділення, 1989. 11.

Томилов В.В. Менеджмент. - М.: Юрайт-Издат, 2003. 12.

Управління людським потенціалом сучасної організації / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.Д. Резника. - Пенза: ПГУАС, 2004. 13.

Федосєєв В.М., Капустін С.М. Управління персоналом організації: Учеб. посібник (Серія «Магістр ділового адміністрування). - М.: Іспит, 2004. 14.

Шикун А.Ф., Філінова А.М. Управлінська психологія: Учеб. посібник. - М.: Аспект Пресс, 2002.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =