Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
Пивнев Е.С.. Теорія управління. Томськ: ТМЦДО. - 246 с. , 2005 - перейти до змісту підручника

14.5 Система державної служби в Російській Федерації

загрузка...

У багатьох країнах (у тому числі і в Росії) для створення державної служби були взяті такі підстави: 1.

Визнання демократії як доцільної та соціально прийнятної форми організації та функціонування державної влади. Об'єктивно виникають при цьому суперечності між плюралізмом політичної сфери суспільства і цілісністю державної влади дозволяє державна служба. 2.

Формування правової держави, в якому системоутворюючим фактором суспільної життєдіяльності стає закон. Забезпечення якості закону і його реального виконання покладається на державну службу. 3.

Зростання значення і відповідальності державного управління у справі практичного освоєння інтеграційних залежностей сучасного суспільства. Реалізація цієї ролі можлива тільки при розвиненій державній службі.

Крім того, державна служба виходить і з інших підстав: з актуальності національної консолідації; необхідності стабілізації і зміцнення громадянського суспільства; ролі державної політики в економічному розвитку і т.п. Багато чого однозначно говорить на користь державної служби як соціально-правового інституту.

Державна служба - це практичне і професійне участь громадян у здійсненні цілей і функцій держави за допомогою виконання державних посад, заснованих у державних органах (стаття 2 Закону «Про основи державної служби Російської Федерації»).

Державна служба Російської Федерації уособлює собою єдність двох груп елементів: 1.

Система правових, організаційних та процесуальних інститутів, що визначають порядок формування та реалізації цілей і функцій держави та застосування державної влади.

2.

Сукупність людей, спеціально підготовлених і професійно зайнятих в державному апараті.

Слід розрізняти види державної служби. Цей поділ обумовлено федеративним устроєм Росії, принципом поділу влади, особливостями галузей і сфер державної діяльності. Відповідно до принципу федералізму розрізняють:

- федеральну державну службу, що знаходиться у веденні Російської Федерації (п. «т» ст. 71 Конституції Російської Федерації);

- державну службу суб'єктів Російської Федерації, що знаходиться у їх віданні (п.3 ст.2 Закону «Про основи державної служби»).

У спільній віданні Російської Федерації і її суб'єктів знаходяться лише кадри судових і правоохоронних органів.

Державні посади діляться на три категорії: «А», «Б» і «В».

До категорії «А» належать державні посади, встановлюються Конституцією Російської Федерації і законодавчими актами її суб'єктів.

До категорії «Б» відносяться державні посади, створюються відповідно до законодавства Російської Федерації для безпосереднього забезпечення виконань повноважень особами, що заміщають державні посади категорії «А».

До категорії «В» належать посади, створюються державними органами для виконання і забезпечення їх повноважень.

Згідно з чинним законодавством, державна служба здійснюється в державних органах, правовий статус яких визначається Конституцією РФ і законом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =