загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

14.5. Державне регулювання цін (тарифів) в електроенергетиці

загрузка...
При державне регулювання цін (тарифів) в електроенергетиці забезпечується досягнення балансу економічних інтересів постачальників і споживачів електричної та теплової енергії, що забезпечує доступність зазначених видів енергії при забезпеченні економічно обгрунтованого рівня прибутковості інвестованого капіталу, використовуваного в сферах діяльності суб'єктів електроенергетики, в яких застосовується державне регулювання цін (тарифів). При встановленні для окремих споживачів пільгових цін (тарифів) на електричну та теплову енергію, передбачених законодавством Російської Федерації, не допускається підвищення цін (тарифів) на електричну та теплову енергію для інших споживачів.

Державному регулюванню в електроенергетиці крім цінового регулювання в умовах природної монополії, що здійснюється у відповідності до законодавства про природні монополії, підлягають:

- ціни (тарифи) на поставлену в умовах відсутності конкуренції електричну та теплову енергію;

- граничні (мінімальний і (або) максимальний) рівні цін на електричну енергію і ціни (тарифи) на послуги з забезпечення системної надійності;

- ціни (тарифи) на послуги адміністратора торгової системи оптового ринку;

- ціни (тарифи) на теплову енергію;

- ціни (тарифи) на послуги з оперативно-диспетчерському управлінню в електроенергетиці;

- плата за технологічне приєднання до електричних мереж;

- збутові надбавки гарантують постачальників.

Регулювання зазначених цін (тарифів), граничних (мінімального

і (або) максимального) рівнів цін (тарифів) здійснюється в порядку, що встановлюється Основами ціноутворення у сфері регульованих цін (тарифів) і Правилами державного регулювання, які затверджуються урядом Російської Федерації.

Органи державного регулювання цін (тарифів) можуть проводити перевірки господарської діяльності організацій, що здійснюється із застосуванням регульованих цін (тарифів), в частині

147

обгрунтованості розміру і правильності застосування зазначених цін (тарифів).

У разі порушення встановленого порядку застосування державних регульованих цін (тарифів) суб'єкти електроенергетики та інші особи, які допустили таке порушення, відшкодовують відповідно до цивільного законодавства збитки, завдані таким порушенням іншим особам, і несуть іншу відповідальність, передбачену законодавством Російської Федерації.

Рішення органів державного регулювання цін (тарифів) можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Державне регулювання цін (тарифів) здійснюється федеральним органом виконавчої влади з регулювання природних монополій та органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в межах встановлених повноважень.

На оптовому і роздрібних ринках діє система регулярного контролю за їх функціонуванням, що має на меті своєчасне попередження, виявлення, обмеження та (або) припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції.

Технологічне приєднання енергоприймаючу пристроїв (енергетичних установок) юридичних і фізичних осіб до електричних мереж здійснюється в порядку, що встановлюється урядом Російської Федерації, і носить одноразовий характер. Зазначений порядок регламентує процедуру такого приєднання, передбачає істотні умови договору про здійснення технологічного приєднання до електричних мереж, а також вимоги до видачі індивідуальних технічних умов для приєднання до електричних мереж.

Будь-які юридичні та фізичні особи мають право на технологічне приєднання своїх енергоприймаючу пристроїв (енергетичних установок) до електричних мереж при наявності технічної можливості для цього і дотриманні ними встановлених правил такого приєднання. Відмова в технологічному приєднання при виконанні такими особами зазначених умов не допускається.

Технологічне приєднання енергоприймаючу пристроїв (енергетичних установок) юридичних і фізичних осіб до електричних мереж здійснюється на основі договору. Договором про здійснення технологічного приєднання енергоприймаючу пристроїв (енергетичних установок) юридичних і фізичних осіб до електричних мереж не передбачається надання послуг з передачі електричної енергії.

За технологічне приєднання до електричних мереж плата стягується одноразово. Розмір зазначеної плати і повинен компенсувати витрати на проведення заходів з технологічного приєднання нового об'єкта до електричних мереж.

148

Умови договорів про здійснення технологічного приєднання до електричних мереж, за винятком індивідуальних технічних умов для технологічного приєднання до електричних мереж, є однаковими для всіх юридичних і фізичних осіб.

Надання послуг з передачі електричної енергії здійснюється на основі публічного договору надання послуг.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон