Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент ( іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління персоналом >
« Попередня Наступна »
А. П. Єгоршин. Управління персоналом: Підручник для вузів. - 4-е вид., Испр. - Н. Новгород: НІМБ. - 720 с. , 2003 - перейти до змісту підручника

1.4.5. Ділова гра "Атестація"

загрузка...

Що написано пером, то не вирубати сокирою.

Російське прислів'я

Мета гри - вивчити методику комплексної атестації персоналу на основі оцінки творчого потенціалу та індивідуального внеску працівника.

Завдання гри (в дужках контрольний час) 1.

Кожен студент (слухач) самостійно заповнює вихідні документи: атестаційну карту, опитувальний лист аттестуемого, анкету "Атестація", довідку про роботу підприємства (підрозділу) атестується. 2.

Формування складу атестаційної комісії для групи слухачів до 30 осіб (.5 мип) ~. викладач - керівник рольової гри (голова комісії); староста групи (член комісії); представник громадськості, що висувається групою (член комісії). Склад комісії періодично змінюється викладачем з тим, щоб студенти (слухачі) могли попрацювати в складі комісії. 3.

Підготовка виступу аттестуемого перед комісією. Вихідні дані: атестаційна карта; опитувальний лист аттестуемого; довідка про діяльність підприємства (підрозділу), де працював атестується останні 3-5 років. Виступ аттестуемого має бути коротким (3 хв.) І містити: характеристику персоналу та особистості аттестуемого (див. атестаційну карту); оцінку робочого місця, професії, кваліфікації та службової кар'єри аттестуемого (див. опитувальний лист); аналіз діяльності керованого підприємства (підрозділу) та особистий внесок у кінцеві результати (див. довідку про діяльність підприємства). Загальний час на групу - ЗМ, де N - число студентів. 4.

Аналіз документів з атестації силами комісії (анкета "Атестація'', атестаційна карта, опитувальний лист, довідка про роботу підприємства (підрозділу), модель робочого місця за посадою аттестуемого).

Члени комісії задають уточнюючі питання атестує емому за його документами, один член комісії веде підрахунок балів за анкетою "Атестація" під керівництвом викладача. Кожна характеристика отримує від 1 до 7 балів. Підсумовуючи бали за всіма 25 питань, отримують сумарні оцінки атестуються: відмінно (15 1-175 балів)-гідний підвищення в посаді; добре (101-150 балів) - залишити на посаді або перевести в інший підрозділ;

задовільно (51-100 балів) понизити в посаді або провести навчання;

незадовільно (25-50 балів) - підлягає звільненню. 5.

Підведення підсумків атестаційної комісії (по 3 хв на I чол). Заповнюється протокол комісії, приймаються персональні рішення про розстановку атестуються. Етап 5 виконується без участі атестуються. Підсумки атестації до студентів (слухачів) доводить голова комісії. Загальна тривалість рольової гри 4 академічні години (180 хв).

Документація для атестації

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ АТЕСТУЄТЬСЯ 1. Прізвище, ім'я, по батькові л Підрозділ 3. Посада 4. Г од народження 5. Національність 6. Сімейний стан 7. Навчальний заклад (рік закінчення) 8.

Спеціальність 9.

Вид навчання (очна, вечірнє, заочне) 10.

Загальний стаж роботи 11.

Стаж роботи на даній посаді 12.

Чи полягає в резерві (на яку посаду) 13.

Основні функції посади 14.

Який громадською роботою займається 15.

Навчався (навчається) на курсах підвищення кваліфікації (коли, I де) 16.

Чи має публікації, методичні розробки, винаходи за період з останньої атестації 17.

Які нагороди (заохочення) має за період атестації 18.

Чи має стягнення за період атестації 19.

Які знання і в якій області Ви хотіли ои поглибити і розширити? 20.

Яку спеціалізацію за професією і які методи Ви хотіли б вивчити? 21.

Де хотіли б пройти стажування? У кого з передових керівників пройти практику? 22.

Де б Ви відповідно Вашим здібностям та інтересам хотіли попрацювати? 23.

Кого пропонуєте на своє місце в резерв? 24.

Чи задоволені Ви своєю роботою і що Вам заважає? 25.

Ваші зауваження та пропозиції щодо кадрової, організаційної та технікоекономічного життя організації (можна пропонувати навіть ідеальний варіант)

"" 200 р. Атестується

Анкета "Атестація"

Шановні члени експертної групи!

Мета атестації - виявити сильні і слабкі сторони в діях керівника та спеціаліста. Слабкі можна підсилити, а сильні підтримати за допомогою рекомендацій атестаційної комісії.

Кожна характерна риса в діях керівника або фахівця оцінюється сім'ю висловлюваннями за ознакою "від кращого до гіршого".

Ваше завдання - знайти відповідне висловлювання і відзначити хрестиком колективна думка. Якщо Ви в чомусь не впевнені, пропустіть цей ознака. Якщо Ваші думки розходяться, можна відзначити дві думки, але не більше. Код Характеристика Роки

атестації 2007 2005 1. Самостійність 1.1 У сфері С806Й відповідальності приймає рішення з питань будь-якої складності, самостійно і компетентно 1.2 Будь-які питання, що стосуються його роботи, намагається вирішити саме * стоятельно, але не боїться звернутися за порадою 1.3 Прагне вирішувати будь-які питання, навіть поза ссЬери його відповідальності та компетенції самостійно , іноді без особливої ??потреби і не порадившись 1.4 $ 1ожет вирішувати всі вопрсси. стосуються його роботи, самостійно, але не 0Сегда на це йде 1.5 Й більшості випадків прагне усунутися від відповідальності у прийнятті рішень з більш-менш складних питань 1 Червня Чи самостійний і відповідальний тільки в рішенні не особливо складних питань 1.7 | Завжди чекає вказівок від керівника, уникає самостійних рішень 2. Наполегливість 1 лютому Вкрай наполегливий, наполегливий і чіпкий, не зупиняється, поки не досягне мети або не розбереться в якійсь справі досконально 2.2 Досить наполегливий, впевнений і чіпкий, не любить зупинятися, поки не доведе справу до кінця або не розбереться в якому- або питанні 2.3 Хоча іноді упускає дрібниці, але в основному виявляє наполегливість і завзятість у досягненні мети 2.4 У своїй роботі йому треба б бути наполегливішим у досягненні мети, але особливих відхилень немає 2.5 Йому не завжди вистачає чіпкості і завзятості для досягнення мети, особливо якщо цьому необхідно присвятити багато часу 2.6 Зазвичай йому вистачає завзятості на вирішення оперативних питань, але довести справу, що вимагає витрат часу і зусиль, до кінця він малоспособен. Все починає і кидає на самоплив 2.7 Навіть у простих випадках не здатний проявити наполегливість і завзятість у досягненні мети 3. Вимогливість 1 березня Дуже вимогливий. Іноді надмірно прискіпливий як до підлеглих, так і до керівництва 3.2 Вимогливий в міру і об'єктивний як до підлеглих, так і до керівництва, працювати з ним легко +33 Вимогливий тільки до підлеглих, вимагати з керівництва у нього не завжди виходить 3.4 Вимогливий до дрібниць і постійних причіпок, часто не об'єктивний, працювати з ним важко 3.5 Може вимагати з підлеглих, але іноді закриває очі на їхні проступки, вимагати з керівництва не здатний З.б Зайве ліберальничає з підлеглими, в його діях не вистачає жорсткості і вимогливості 3.7 Вкрай м'який, що не може зажадати і наказати 4. Відстоювання точки зору 4.1 Виключно упертий, не змінить своєї точки зору, якщо впевнений у своїй логічній правоті, буде відстоювати її до кінця 4.

2 Досить-таки упертий, неохоче змінює свою думку, навіть у тих випадках, коли воно йде врозріз з логікою СПРАВИ 4 3 Декілька упертий, неохоче змінює свою думку, але, переконавшись у необхідності іншого рішення або у своїй помилці, змінює його 4.4 У своїй думці прагне до об'єктивності, необхідної обставинами, виявляючи необхідну гнучкість, але в той же час без особливих причин його не змінює 4.5 Хоча без особливих причин думку не змінює, але якщо на нього зробити певний, арг / ментіровать тиск, відстоювати свою думку не буде 4.6 Якщо на нього чинити тиск, він легко змінює свою думку, навіть усвідомлюючи неправильність прийнятого рішення 4.7 Коайне легко погоджується з будь-яким думкою навіть без особливого тиску 5. Принциповість 1 травня У своїх вчинках принциповий до максималізму, незважаючи на особи, дотримується завжди моральний кодекс 52 У нього є система позитивних принципів, якій він твердо дотримується, вимагаючи цього і від оточуючих I 53 У своїх вчинках принциповий, але іншим не нав'язує своїх поглядів на життя, якщо це не зачіпає інтереси справи 5.4 Принциповий, але тільки у своїх діях, вимагати з інших не завжди здатний 5 травня Принциповий більше по відношенню до оточуючих, ніж до себе 5.6 У своїй поведінці і вимогах, пропонованих до інших, далеко не завжди дотримується яких принципів 5.7 безпринципна. У нього немає будь-якої усталеної системи принципів і мо-оальних цінностей в. Уміння розбиратися в питаннях 6.1 Може миттєво схопити суть питання, не плутаючись в другорядному, і виділити головне 6.2 Здатний швидко розібратися в питаннях, виділити вузлові моменти 6.3 Завжди прагне зрозуміти суть справи, хоча і не швидко, але здатний відокремити головне від другорядного, знайти вузлові проблеми і допомогти підлеглим 4 червня Хоча й не завжди схоплює суть проблеми, але в процесі роботи здатний знайти необхідний вихід 6 травня поспішаю, іноді другорядне приймає за головне, плутається в дрібницях 6.6 Зазвичай з працею до нього доходить суть справи, але і при цьому постійно плутається в дрібницях, опускаючи головне 7 червня Зовсім не може виділяти вузлові моменти. "Заклінівается11 на другорядних і дрібних питаннях 7. Уміння координувати і взаємодіяти 7.1 Легко може встановити необхідні контакти, скоординувати дії людей або підрозділів, вміло погодити їх інтереси 7.2 Хороший координатор, здатний знаходити прийнятні рішення при узгодженні інтересів різних працівників або підрозділів 7.3 Не завжди здатний самостійно встановити необхідні контакти, але прагне все налагодити та скоординувати, і у нього це виходить 7.4 У питаннях координації прагне діяти в основному через вище керівництво, уникаючи контактів з виконавцями 7.5 У питаннях координації дій прагне спиратися на офіційні документи. запити, уникаючи контактів з працівниками 7.6 Не може справлятися з питаннями координації без особливих зіткнень і відхилень, діє малоефективно 7.7 Нездатний координувати дії інших людей Типовий виконавець | 8. Уміння контролювати роботу 8.1 Здатний тримати під контролем масу справ і деталей, вчасно реагувати на будь-яке відхилення 8.2 Здатний і вміє здійснювати правильний контроль за вузловими питаннями, але і дрібниць намагається не випускати з уваги 8.3 Зазвичай тримає під контролем тільки основні питання, нехтуючи тим, що вважає дрібницею 8.4 Здатний контролювати хід справ на основі регламентів та інструкцій без особливих відхилень 8.5 Не завжди здатний здійснювати контроль за ходом справ. часто розкидається і упускає головне 8.3 У текучці постійно випускає з уваги питання, які потребують постійного контролю. Часто хапається за що потрапило 8.7 Сам вимагає постійного контролю з боку керівника і колег 9. Поведінка в напруженій ситуації 9.1 Здатний швидко зорієнтуватися в напруженій, складній ситуації, прийняти необхідне рішення і взяти відповідальність на себе 9.2 Здатний до дій у напруженій, складній ситуації і може взяти відповідальність на себе 9.3 Здатний відповідати і діяти за необхідності в напруженій, складній ситуації 9.4 Здатний до дій у напруженій, складній ситуації, але не завжди візьме на себе відповідальність 9.5 Не завжди здатний до ефективних дій у напруженій, складній ситуації, хоча відповідальності не уникає 9.6 Навряд чи ризикне брати відповідальність і рішуче діяти в напруженій. складній ситуації 9.7 Постарається всіляко ухилитися від участі або відповідальності в такій ситуації 70. Ставлення до порядку на роботі 10.1 Дбайливий господар. У його господарстві завжди повний порядок. У нього все завжди передбачено, налагоджено 10.2 Прагне підтримувати в господарстві хороший порядок. Намагається все передбачити, аж до дрібниць 10 березень = В його господарстві в основному підтримується необхідний порядок 10.4 Порядок в його господарстві на задовільному рівні. Хоча деякі дрібниці іноді псують загальну картину 10.5 'У його господарстві багато дрібних недоліків, недоглядів. Не доходять руки 10.6 В основному безлад, хоча намагається час від часу наводити порядок у своєму господарстві 10.7 Халатно відноситься до наведення необхідного порядку в своєму господарстві (11. Ставлення до роботи - 11.1 Дуже любить свою роботу і хворіє душею за свою справу Віддає роботі все своє час і сили I 11.2 Хворіє душею за свою справу, прагне до ефективного вирішення будь-яких питань 113 До роботи ставиться з інтересом, намагається все зробити сумлінно 11.4 До роботи ставиться як до боргу і усвідомленої необхідності, особливого старання не проявляє, але й не підводить 11.5 Ставлення його до роботи складне й суперечливе, то загоряється і готовий на все, щоб добитися результату, то байдужий і пасивний 11.6 До роботи ставиться без інтересу, виконує "від і до'1 11.7 До роботи байдужий, змирився з нею як з необхідністю, пасивний 12 . Ставлення до підлеглих 12.1 Дуже рідко втручається в роботу підлеглих без особливої ??необхідності, рішення вопооса залишає за ними 12.2 Уміло поєднує контроль за діями підлеглих і надання їм самостійності 12.3 Часто втручається в роботу своїх підлеглих, коли бачить, що "справа валиться", і прагне вирішувати за них їхні запитання 12.4 Постійно втручається в роботу підлеглих, прагне все робити сам, всі питання вирішувати одноосібно 12.5 Іноді передоручає підлеглим вирішення тих питань, які повинен вирішувати сам 12.6 Часто передоручає виконання своїх обов'язків підлеглим без всякого на те підстави 12.7 Постійно перекладає виконання своїх справ на підлеглих 13. Професійні знання та вміння 13.1 Професіонал, відмінно знає свою справу. Постійно прагне знайти що-небудь нове, застосувати у себе. Розширює не тільки свій кругозір, але піклується про культурний та професійному зростанні підлеглих 13.2 Добре знає свою справу. Ніколи не упустить можливість дізнатися і спробувати що-небудь нове. Стежить за професійним ростом своїх підлеглих 13.3 Непогано розбирається і діє в колі своїх обов'язків. Намагається підтримувати необхідний професійний рівень. За необхідності піклується про професійний ріст підлеглих 13.4 Його знання і навички дозволяють йому вирішувати необхідні питання без особливих відхилень.
 Про професійному зростанні, підвищенні культурного рівня підлеглих особливої ??турботи не проявляє 13.5 Свою справу знає. Намагається підтримувати свої професійні знання та навички на сучасному рівні. Але про підлеглих, їх професійному та культурному зростанні не дбає 13.6 Особливого прагнення розширювати свій професійний кругозір не проявляє. Живе старим багажем знань. Хоча про підлеглих, їх професійному зростанні піклується 13.7 Не думає ні про свій професійному зростанні, ні про зростання підлеглих. Знання та вміння застаріли 14 Уміння встановлювати і підтримувати зв'язок із зовнішніми організаціями 14.1 Постійно цікавиться справами зовнішніх організацій. Бере активну участь в їх діяльності. Завжди надасть необхідну допомогу, прислухається до їхньої думки 14.2 Враховує у своїй роботі думку громадських організацій. Приваблює їх до вирішення різного ООДА проблем. За необхідності в ~ омощь не відмовляє 14.3 Відгукується на прохання про допомогу, надає підтримку будь-яким починанням, хоча сам в них не бере але стежить за ними з інтеоесом 14,4 Зв'язок із зовнішніми організаціями підтримує від випадку до випадку. Особливого інтересу до їхніх справ не проявляє, але в допомозі не відмовляє 1Л 5 Мало рахується з громадськими організаціями Не бачить в них помічників. На прохання про участь і допомоги в основному відбувається обіцянками або просто відмахується 14.6 Контактів із зовнішніми організаціями ізоегает Чи не вважає їх допомогу дієвою. Якщо надає допомогу, то тільки під нажімсм 14.7 Повністю придушив своєю владою активність громадських організацій Зв'язок із зовнішнім світом мінімальна 15 Ставлення до критики 15.1 До критики ставитися об'єктивно, хоча іноді глухий до зауважень знизу 15 лютого Самокритичний і до критики знизу відноситься об'єктивно, хоча іноді не прислухається до зауважень знизу 15.3 Критику приймає, хоча якщо що і змінює, то насилу 154 Критику сприймає тільки від керівництва Критику знизу не терпить 15.5 До критики ставиться байдуже - "як з гуся вода" 15.6 Зайве самокритичний і приймає будь-яку критику, навіть необгрунтовану 15.7 До будь-якої критики нетерпимий і мстивий, злопам'ятний 16. Порядність і чесність 16.1 Дуже порядна і чесна людина. Ніколи не поступається правами людини і християнськими заповідями 16.2 Порядна і чесна людина відносно роботи, оточуючих, грошей 16 березня Загалом-то порядна людина, в чужій кишені не залізе, зовні дисциплінований 16.4 Його чесність і порядність залежать від обстановки і зовнішньої оцінки на роботі і в сім'ї 16 травня Порядний тільки по відношенню до себе і близьких, "гребе все під себе" 16.6 Дуже часто поводиться непорядно і нечесно як по відношенню до людей, так і до грошей 16 липня Вкрай непорядна, нечесний, брехливий і недисциплінований людина 17. Використання робочого часу 17.1 Трудоголік. Все життя його присвячена роботі. Приходить на роботу раніше, а йде значно пізніше закінчення робочого дня. Використовує кожну хвилину робочого часу 17.2 Раціоналіст. Раціонально використовує робочий день. Ніколи не спізнюється на роботу і не йде з роботи завчасно. Затримується, коли необхідно 17.3 Організований. Приходить і йде з роботи строго за розпорядком дня. Ніколи не затримується. В основному раціонально використовує робочий час 17.4 Імітатор. Зазвичай не спізнюється на роботу і йде вчасно У присутність керівництва імітує трудову діяльність, в відсутність займається особистими справами, хоча найчастіше все встигає зробити в Соок 17.5 Квапливий. Не завжди приходить на роботу вчасно, буває, йде раніше часу додому. На роботі все прагне зробити в поспіху, нераціонально використовує робочий час 17.6 Ледачий. Часто спізнюється на роботу або йде завчасно, мало і неохоче займається основними обов'язками. Працює "абияк" 17.7 Нероба Практично не займається основною роботою, розглядаючи її як посягання на особистий час (курить читає, грає слухає радіо і т.п.) 18. Якість праці (роботи) 18 січня Виконує будь планові завдання з високою якістю роботи і завжди без помилок 18.2 Якість виконання роботи висока, працює практично без помилок 13.3 Якість роботи хороше, рідко допускає в роботі помилки, та й то незначні 18.4 Якість роботи задовільний, іноді допускає помилки і недбалості. які сам виправляє 18 травня Якість праці та планових завдань нижче середнього, часто допускає в роботі помилки і недбалості 18 червня Якість праці низьке, в роботі мають місце грубі помилки. Вимагає постійного контролю 18 липня Будь-які завдання виконує настільки недбало, з таким низьким якістю, що. постає питання чи варто було доручати йому роботу і що з ним робити [19 Рівень культури 19.1 високоосвічений, ерудований, інтелігентний чоловік 19.2 Високий культурний рівень, володіє великими знаннями в галузі мистецтва, живопису, поезії, літератури 19.3 Культурний, інтелігентна людина захоплюється мистецтвом 19.4 Має нормальний культурний рівень для свого колективу, однак є проблеми зі світським етикетом 19.5 Рівень культури досить низький, допускає багато недбалості і неловкостей в побуті, на роботі, у спілкуванні з партнером и 

 - 19,6 Рівень культури дуже низький, практично не цікавиться мистецтвом, обмежені потреби та інтереси 1 19.7 Вкрай низький культурний рівень, примітивні інтереси і потреби 20. Здоров'я і працездатність 20.1 Абсолютно здорова людина від природи і за способом життя. Вражає оточуючих своєю силою і працездатністю ("богатир") 20.2 Людина завидного здоров'я і працездатності, веде правильний спосіб життя (спорт, фізкультура, активний відпочинок) 20.3 Володіє хорошим здороаьем, практично ніколи не буває на лікарняному, хоча фізкультурою активно не займається. На роботі не втомлюється 20.4 Практично здорова людина, рідко буває на лікарняному, веде нормальний спосіб життя, займається фізкультурою 20.5 Практично здоровий, хоча кілька разів на рік буває на лікарняному, є деякі порушення в організмі. На роботі втомлюється 20.5 Хвора людина, намагається не говорити про свої хвороби з оточуючими, хоча видно, що його працездатність низька. Намагається "залікувати" свою хворобу 20.7 Дуже хвора людина ("болячка"), хвороби забирають у нього масу робочого і особистого часу, постійно нарікає на своє здоров'я 21. Ставлення до вина 21 січня Непитущий. Веде абсолютно тверезий спосіб життя, ніколи не вживає спиртне, друзі та колеги йому навіть не пропонують випити 21.2 Малопьющих. Випиває вкрай рідко і в невеликій кількості, в основному легкі вина і шампанське, веде здоровий спосіб життя, повністю контролює емоції 21.3 Сором'язливий. Випиває трохи заради підтримки компанії і в офіційних випадках. Найчастіше йде не дочекавшись закінчення. У компанії спокійний і уміротвооен 21.4 Що вживає. Випиває багато, воліє міцні напої. Найчастіше зберігає контроль над собою, хоча іноді буває агресивний і уразливий 21.5 Непохмільний. Великий любитель і організатор різного роду випивок (свята, дні народження, події), своєю поведінкою розкладає колектив. Працює хооошо. коли випиває 21.6 П'яниця. Слабкий до спиртного, запиває кілька разів на рік, по тижню не буває на роботі, хоча працює непогано 21.7 Алкаш. Практично спившийся людина, дуже слабкий до спиртного, п'є з ранку і один, колектив від нього отзернулся 22. Ставлення до протилежної статі 22.1 Абсолютно стримане, завжди на великій відстані, ніколи не проявляє сексуального інтересу до іншої статі. Вельми коректний до жінок ("джентльмен") або до чоловіків ("леді") 22.2 Байдуже ставлення до протилежної статі, що викликає іноді подив і сумніви в сексуальної потенції 22.3 Нормальна, в рамках встановлених в колективі правил, хоча ніщо людське йому (їй) не чуже 22.4 В цілому нормальне, хоча намагається фліртувати і доглядати за представниками іншої статі, частіше більш молодими, хоча зовні все зберігається в рамках правил 22 травня Недружелюбно, іноді грубе ставлення до протилежної статі в поведінці, висловлюваннях відносинах усередині колективу Позначається особиста неприязнь або негативний досвід 22.6 Розв'язне, не приховує сексуального інтересу до іншої статі, вступає в інтимні стосунки на роботі з співробітниками 22.7 Дуже розв'язне, постійні сексуальні домагання до представників іншої статі в будь-якому віці. У колективі думають, кап від нього (неї) позбутися 23. Ставлення до грошей 23.1 "Монте-Крісто". Аосолютно байдуже Грошей достатньо, а головне для нього - реалізація ідей і самоутзесзденіе особистості 23.2 Щедрий. Завжди має гроші, охоче витрачає їх на інших, дає в борг, часто виступає спонсором різних заходів 23.3 "Барин". Добре заробляє, гроші витрачає в основному на себе і розваги, живе в достатку. Рідко дає в борг. Чуже ніколи не візьме 23.4 Розважливий. Знає ціну грошам, веде прихід і витрата, рідко займає гроші в борг або дає їх іншим. Намагається більше заробляти, по рахунку в ресторані оплачує свою частку 23 травня Халявщик. Готовий витратити швидко як службові, так і особисті гроші, вічно позичає гроші в борг, вважає за краще завжди "поокрутіться" за чужий рахунок 23.6 Скнара. Схильний до дріб'язкової скупості, уважний до дрібних грошей, витрат і доходів. Гроші в борг дає навіть близьким під відсоток 23.7 Скупердяй Людина, коня гроші або всі речі поспіль, що забиває квартиру різним барахлом. Гроші в борг ніколи не дає 24. Досвідченість 24.1 Виключно великий державний, життєвий і виробничий досвід ("джерело мудрості"), щедро допомагає колегам і підлеглим 24.2 Володіє великим досвідом роботи, практичними знаннями, які має далеко не кожен, допомагає іншим 24.3 Має великий досвід у житті, роботі, за посадою, проте не завжди передає його підлеглим і колегам 24.4 Достатній життєвий і виробничий досвід, щоб впоратися з дорученою справою 24.5 Виробничий досвід і практичні знання невеликі, але це компенсується особистісними якостями людини 24.6 Досвід роботи та практичні навички замалі, для того щоб успішно справлятися зі справою 24.7 Виробничий досвід відсутній, а життєвий незначний 25. Ставлення до влади і повноважень 25.1 "Соломон". Повною мірою і ефективно використовує владу і свої повноваження керівника, завжди приймає мудрі рішення 25.2 Демократ. Ніколи не перевищує свої владні повноваження, використовує владу повною мірою, приймаючи, як правило, вірні рішення для колективу 25.3 Командир. Користується владою за принципом "батога і пряника", застосовуючи їх на свій розсуд 25.4 Нерішучий. Недостатньо використовує владу і повноваження, іноді навіть у тих випадках, коли необхідно їх застосувати 25.5 Автократ. Часто перевищує свою владу, воліє керувати за допомогою адміністративних методів ("батога") 25.6 Тиран. Постійно перевищує свої повноваження, зловживає владою, як ніби вона нічим не обмежена 25.7 Безправний, Зовсім не вміє використовувати владу, справляючи враження безпорадного і безправного Висновок про відповідність займаній посаді 1 Високий рівень кваліфікації. Переріс свою посаду і може бути висунутий на більш високу 2 Необхідно дещо доопрацювати і підучитися, після чого він буде здатний до виконання більш відповідальної роботи. Гстов <підвищенню на посаді 3 За потенціалом і діям він точно відповідає своїм посадовим положенням 4 Для більш ефективної роботи краще перевести його на рівноцінну посаду в інший підрозділ 5 У даній посаді неефективний, краще понизити в посаді 6 Було б краще для нього і для роботи, якби він змінив свою посаду або місце роботи протягом року 7 Повинен бути негайно звільнений після атестації Члени експертної групи: 

 Директор з персоналу 

 ^ Керівник аттестуемого 

 ^ Юрисконсульт 

 Соціальний психолог 

 Начальник відділу кадрів 

 Протокол засідання атестаційної комісії 

 Прізвище, ім'я, по батькові 

 Посада 1.

 На підставі отриманих матеріалів і проведеної співбесіди з атестуються по виявленим здібностям, рівню знань і фактично виконуваній роботі: 1.1.

 Комісія відзначає позитивні якості співробітника (перераховуються всі якості з характеристиками 1 і 2) 1.2.

 Комісія рекомендує звернути увагу співробітника на наступні недоліки (перераховуються всі якості з характеристиками 6 і 7) 2.

 Загальні висновки комісії з аттестуемому 2.1.

 Відповідає займаній посаді 2.2.

 Не відповідає займаній посаді 2.3.

 Допускається до виконання обов'язків за умови 2.4.

 Рекомендується в резерв (якщо немає, то причина відмови повинна бути доведена) 2.5.

 Рекомендується таке заохочення (надбавка, підвищення окладу, грамота та ін.) 

 Голова комісії: 

 Директор з персоналу 

 Члени комісії: 

 Керівник аттестуемого 

 Юрисконсульт 

 Соціальний психолог 

 Начальник відділу кадрів 

 200 р. З атестацією ознайомлений 

 РЕЗЮМЕ: 1.

 Оцінка персоналу здійснюється для визначення відповідності працівника вакантної або займаної посади. 2.

 Оцінка потенціалу передбачає експертні характеристики різноманітних якостей, знань і умінь працівника і проводиться фахівцями. 3.

 Оцінка індивідуального вкладу дозволяє встановити якість, складність і результативність праці конкретного робітника або службовця. 4.

 Самооцінка потенціалу працівника може бути зроблена за допомогою анкети "Вакансія" при вступі на роботу. 5.

 Атестація кадрів є комплексною оцінкою, що враховує потенціал і індивідуальний внесок працівника, і проводиться силами атестаційної комісії. 1. Які методи оцінки персон & та дають прийнятні результати і мають мінімальні витрати коштів? 2.

 Що таке рейтинг і як він розраховується за допомогою бального методу? 3.

 Для чого потрібно залучати фахівців (соціологів, психологів, лікарів) до оцінки потенціалу людини? 4.

 Які показники Ви рекомендуєте використовувати для оцінки індивідуального внеску директора підприємства? 5.

 Назвіть переваги і недоліки методу оцінки за КТУ. 6.

 З яких чотирьох етапів складається атестація персоналу? 7.

 У чому гідність і який головний недолік анкети "Вакансія"? 8.

 На основі яких методів побудована анкета "Атестація"? Будь готовий до тріумфу і до поразки, і до обох цих обманщикам відносься однаково. 

 Р. Кітінг 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =