Головна
загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Дорофєєв В.Д., Шмельова О.М., Шестопал Н.Ю.. Менеджмент: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. - 440 с. - (Вища освіта »)., 2008 - перейти до змісту підручника

14.4. ВПЛИВ ЛІДЕРА НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ ПІДПРИЄМСТВА

загрузка...

Загальноприйнято положення, що саме керівник впливає на становлення психологічного клімату на підприємстві. Тому керівнику особливо важливо знати ті якості, які сприяють підтримці здорового психологічного клімату. Слід зазначити основні якості керівника, наявність яких дозволяє йому сформувати здоровий психологічний клімат на своєму підприємстві: -

він має мужність самовизначення, тобто знає свої функціональні межі і кордони своїх підлеглих і чітко їм слід; -

прагне вкладати не тільки у свій добробут, а й у добробут групи; -

рідко виявляє роздратування при своїх співробітниках; -

намагається уникати догм у своїй роботі; -

на зміну себе направляє більше енергії, ніж на зміну інших; -

знає і поважає весь спектр чужих думок; -

може змінити себе відповідно до сильними сторонами своїх підлеглих; -

неподвержен впливу безвідповідальних дій інших; -

намагається виховувати якості зрілого лідера в послідовниках; -

знає і вміє розділяти і передавати відповідальність.

Для визначення психологічного клімату керівнику слід знати критерії, на відповідність яким потрібно аналізувати своє підприємство. 1.

Перше, на що керівник повинен звернути увагу, - це наскільки кожен член його організації знає свої функції та їх відмінність від функцій інших співробітників. Для встановлення здорового психологічного клімату важлива наявність чіткого відчуття своїх кордонів, як кожним окремим співробітником, так і відділеннями та відділами на підприємстві. 2.

Наступний критерій психологічного клімату - усвідомлення співробітниками своїх переконань. При здоровому психологічному кліматі кожен на підприємстві знає свої базові цінності і погляди. У ці поняття входять: -

добре продумані переконання; -

внутрішня ясність власних позицій, пов'язаних з позиціями підприємства в цілому; -

життєві принципи, втілені або втілюються в життя. 3.

Не менш важливим критерієм здорового психологічного клімату є визначення своїх позицій по відношенню до себе та інших на підприємстві.

Важливо, щоб кожен на підприємстві звертав увагу в першу чергу на себе. І при цьому брав наступні принципи своєї діяльності: -

самосвідомість і саморозвиток; -

більшу увагу до своєї поведінки, ніж до поведінки інших. Визначення себе не в протиставлення іншим; -

наявність особистих цілей, співвіднесених з цілями підприємства.

При цьому в успіху і розвитку підприємства велику роль відіграє здатність утримувати курс. Ця здатність важлива не тільки для керівника, але і для кожного члена колективу. Можна говорити про здоровий психологічний клімат, якщо кожен на підприємстві достатньо цілеспрямований і емоційно витривалий.

Всі перераховані вище критерії представляють цінність для підприємства, якщо співробітники здатні підтримувати ділові відносини. Це такі відносини, які, навіть якщо вони стають емоційно забарвленими, не зможуть перешкодити функціонуванню співробітника на підприємстві, а, отже, і діяльності підприємства в цілому. При виявленні показників клімату на своєму підприємстві керівник повинен знати, що виявити їх все досить складно. Як правило, присутня якась сукупність ознак, тобто підприємство знаходиться в постійному коливанні між здоровим і нездоровим психологічним кліматом. У різні періоди розвитку ті чи інші ознаки можуть переважати, тому керівнику важливо знати критерії, на підставі яких можна визначити ступінь здоров'я / нездоров'я психологічного клімату на підприємстві.

Відзначимо основні критерії нездорового психологічного клімату на підприємстві. 1.

Певного роду реакції співробітників підприємства на події та зміни, а саме: -

при тривозі основна увага співробітників направлено на негативні явища; -

скуте, схематичне уяву; -

менша відкритість і терпимість до відмінностей як між співробітниками, так і при порівнянні завдань, виконанні робіт різними відділами; -

при виконанні завдань схильність до терміновості і атаці; -

переважання проекцій, звинувачень, критики; -

любов до постановки діагнозів як окремим співробітникам, так і підприємству і керівникам в цілому; -

наявність і підтримання таємничості і секретів на підприємстві.

2.

Традиція «швидких рішень» на підприємстві, що включає такі показники: -

занадто велика тривожність співробітників, що заважає їм бути терплячими і чекати; -

пошук полегшення симптому, а не дозволу його, що виражається в пошуках винних і способів їх покарання; -

наявність «лінійного» мислення - потреба знати напевно що-небудь, відсутність варіантів при досягненні цілей ; -

незрілість суджень і низька здатність до встановлення відмінностей. 3.

Ослаблення або відсутність лідерство на підприємстві.

Позиції лідера при керівництві підприємством з нездоровим

психологічним кліматом можуть бути різними за змістом, але приблизно однаковими за своєю суттю. Усі позиції послаблюють команду підлеглих і зменшують результативність їхньої діяльності. Виділяють три позиції подібного керівництва: позиція сверхфункціонірованія; позиція переслідування; позиція зворотного зв'язку. Розглянемо, за якими критеріями можна визначити наявність однієї з перерахованих вище позицій. 1.

Позиція сверхфункціонірованія

Керівник, що знаходиться в цій позиції, прагне давати поради своїм підлеглим, намагаючись реалізувати таким чином своє почуття відповідальності і занепокоєння за оточуючих. При цьому він говорить більше, ніж слухає. Робить за інших те, що вони могли б зробити самі. Ставить іншим цілі, які вони самі собі не ставлять. Така позиція керівництва призводить лідера до накопичення емоційної втоми, виникнення стресових факторів. Співробітники при такому стилі керівництва починають пристосовуватися до дійсності, усуватися від прийняття рішень, виявляють пасивність, покірність і прихований саботаж. 2.

Позиція переслідування

Керівник, що знаходиться в цій позиції, надмірно занурений у справи інших. Він починає вказувати іншим не тільки, що їм слід робити, але і як їм слід думати, відчувати і діяти. Він постійно намагається рятувати своїх підлеглих, відчуваючи при цьому свою незамінність і значимість. Перебуваючи в цій позиції, керівник часто змінює емоційне забарвлення своєї поведінки - від послужливого до контролюючого і що звинувачує. Підлеглі при такому керівництві повністю відмовляються від свого стилю поведінки і своєї думки в присутності керівника. На підприємстві панує напружена, нервова обстановка, так як вгадати емоції і дії керівника підлеглі практично не можуть. 3.

Позиція зворотного зв'язку

Перебуваючи в цій позиції, керівник в основному зайнятий тим, що захищає, пояснює і виправдовує свою поведінку. Для нього важливо не його власна думка, а думка інших про його власній думці. Тому відбувається процес підкріплення поведінки тих, хто позитивно оцінює будь-які дії керівника, і усунення тих співробітників, які оцінюють дії керівника негативно і не розуміють їх. Такий стиль керівництва викликає на підприємстві стан занепокоєння. Співробітники вибирають позицію мовчання і йдуть від обговорення стану справ на підприємстві. Керівник при цьому більше зайнятий підкріпленням власної значущості, ніж досягненнями цілей підприємства.

Таким чином, основними показниками роботи будь-якого підприємства є позиція керівництва, результативність, психологічний клімат. Зміна одного з цих параметрів тягне за собою зміну всіх інших у ту чи іншу сторону. Велику роль у формуванні психологічного клімату на підприємстві відіграє позиція керівника, оскільки саме від неї залежить формування здорового або нездорового психологічного клімату. У свою чергу, психологічний клімат формує у підлеглих ряд якостей, що сприяють або протидіють результативності роботи колективу, підрозділу, підприємства в цілому.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =