загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Конкурсне право >
« Попередня Наступна »
Е.С. Юлова. Конкурсне право. Правове регулювання неспроможності (банкрутства). М.: МГИУ. - 263 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

14.4. Особливості банкрутства страхових організацій

загрузка...
Поняття страхової організації як суб'єкта конкурсного права. Законодавство не дає поняття страхової організації. В економічному обороті страхова організація (далі - СО) виступає в ролі страховика, якого ст. 6 Закону «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» 1 визначає як юридична особа, створена відповідно до законодавства Російської Федерації для здійснення страхування, перестрахування, взаємного страхування і отримало ліцензії у встановленому цим Законом порядке2. Названий Закон не зараховує до страхових організацій товариства взаємного страхування, страхових агентів, брокерів і актуаріїв. Тому на перерахованих суб'єктів норми Закону про банкрутство (ст. 183-186), що встановлюють особливості банкрутства СО, не поширюються. Закон про банкрутство включає страхові організації в число фінансових організацій, поряд з кредитними організаціями та учасниками ринку цінних паперів.
Значення інституту банкрутства СО. Як і кредитні організації, страховики залучають грошові кошти третіх осіб (страхові внески) і самостійно ними распоря-жаются3. При цьому велика частина майна страховиків складається із страхових премій і обов'язків по здійсненню страхових виплат. Банкрутство СО ущемляє інтереси великої кількості страхувальників та вигодонабувачів, які в багатьох випадках є соціально незащіщеннимі4. При настанні страхового випадку (заподіяння шкоди здоров'ю, майну) кредитори СО знаходяться у важкому матеріальному становищі. Тому права та інтереси кредиторів СО вимагають підвищеної правового захисту в разі її банкрутства. У той же
1 Про організацію страхової справи в Російській Федерації: Федеральний закон від 27.11.92 № 4015-1 (в ред. Від 21.07.05) / / РГ. - 1993. - 12 січня.
2 У Державному реєстрі страховиків на 30 червня 2006 р. зареєстрована 1001 страхова організація (М.: Інтернет-портал «Федеральної служби страхового нагляду», 2006. - Режим доступу: http://www. fssn.ru/www/site.nsf/web/news_22082006170834.html, вільний).
3 За даними Федеральної служби страхового нагляду, загальна сума страхової премії (внесків) за всіма видами страхування за 1 півріччя 2006 року склала 293,8 млрд. руб. (М.: Інтернет-портал «Федеральної служби страхового нагляду», 2006. - Режим доступу: http://www.fssn.ru/www/site.nsf / web/news_22082006170834.html, вільний).
4 Наприклад, у січні 2005 р. було призупинено дію ліцензії у однієї із страхових компаній Санкт-Петербурга, в якій було застраховано по ОСАГО близько 70 тисяч автовласників (Федотова І. Заповідаю автоцивілку / І. Федотова / / РГ. - 2005. - 29 березня).
185
час кошти страхових резервів служать в якості важливого інвестиційного джерела. Страхування приносить вигоду не тільки сторонам страхового зобов'язання, а й необхідно для розвитку економіки країни.
Особливості банкрутства страхових організацій:
1) підвищують ступінь захисту прав і законних інтересів кредиторів, перш за все, з обов'язкового страхування;
2) підсилюють контроль держави за ходом банкрутства;
3) забезпечують безболісний для страхувальників переклад страхового портфеля банкрута до фінансово стійкою СО;
4) сприяють зростанню привабливості страхування і збереженню довіри населення до вітчизняного страхового ринку.
Особливості судового етапу банкрутства СО.
1. Порушення справи про банкрутство СО і введення процедур банкрутства не вимагає попереднього відкликання ліцензії на право займатися страховою діяльністю і згоди органу страхового нагляду. Можливе продовження страхової діяльності страховика-боржника.
2. Розширено коло осіб, що беруть участь в арбітражному процесі у справі про банкрутство. У нього включений федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом РФ здійснювати нагляд за страховою діяльністю (Федеральна служба страхового нагляду) 1.
3. Продаж майнового комплексу СО в ході зовнішнього управління обумовлена ??вимогами федеральних законів, що регулюють страхову діяльність. При цьому до покупця переходять всі права та обов'язки за договорами страхування, за якими на дату продажу страховий випадок не настав. Для клієнтів страхової компанії відбувається заміна страховика, з яким вони уклали договір страхованія2.
4. Продаж майнового комплексу СО в ході конкурсного виробництва зумовлена ??дотриманням таких умов. Покупцем може виступати тільки СО, що має відповідну ліцензію. Покупець повинен прийняти на себе до
1 Див: Положення про Федеральної службі страхового нагляду: Постанова Уряду РФ від 30.06.04 № 330 / / СЗ РФ. - 2004. - № 29. - Ст. 2904.
2 Андрєєв С.Є. Коментар до Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)». - М.,
2004. - С. 294.
186
говірки страхування, термін дії яких не минув і за якими страховий випадок не настав на дату визнання СО бан-кротом1. Покупець повинен володіти майном, достатніми для виконання зобов'язань за прийнятими на себе договорами страхування.
5. Правові наслідки банкрутства СВ для її кредиторів - страхувальників (вигодопріобрететелей) залежать від того, чи наступив страховий випадок на дату визнання СО банкрутом. Ті договори, за якими страховий випадок не настав, припиняються з моменту визнання страховика банкрутом. При цьому страхувальники (вигодонабувачі) мають право вимагати повернення частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно різниці між строком, на який було укладено договір, і строком, протягом якого він діяв, якщо інше не передбачено федеральним законом. Якщо страховий випадок настав, страхувальники або вигодонабувачі мають право вимагати здійснення страхової виплати3.
6. Змінено черговість задоволення вимог кредиторів третьої черги (ст. 186 Закону про банкрутство):
- в першу чергу задовольняються вимоги застрахованих, вигодонабувачів за договорами обов'язкового особистого страхування;
- у другу чергу - вимоги вигодонабувачів, страхувальників за іншими договорами обов'язкового страхування;
- у третю чергу - вимоги застрахованих, вигодонабувачів, страхувальників за договорами особистого страхування. Сюди ж включаються вимоги щодо дого
2 Наприклад, громадянин (страхувальник) застрахував свою дачу 1 березня 2005 на 3 роки на суму 100 000 рублів. На дату визнання страховика банкрутом громадянин сплатив страхових премій на загальну суму в 9000 рублів. Страховик був визнаний банкрутом 1 березня 2006 і до цього моменту пожежу (страховий випадок) не сталося. Термін, протягом якого діяв договір, - 1 рік. Різниця між строком, на який був укладений договір страхування, і строком, протягом якого він діяв, становить 2 роки. Таким чином, громадянин вправі вимагати від боржника повернення 2/3 сплачених страхових премій, а саме 6000 рублів.
187
злодіям, страховий випадок за якими не настав на дату визнання страховика банкрутом, в результаті чого вони припинилися; - у четверту чергу - вимоги інших кредиторів. 7. Встановлено особливості банкрутства СО за договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів1. У разі, якщо страхова виплата по обов'язковому страхуванню не може бути здійснена внаслідок застосування до страховика процедури банкрутства, в рахунок відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну потерпілого, виробляються компенсаційні виплати. У частині відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю декількох потерпілих, компенсаційні виплати встановлюються у розмірі не більше 240 тис. руб одного потерпілого - не більше 160 тис. руб. У частині відшкодування шкоди, заподіяної майну декількох потерпілих, розмір виплат - не більше 160 тис. руб. одного потерпілого - не більше 120 тис. руб. При цьому виплати зменшуються на суму виробленого страховиком і (або) відповідальним за заподіяну шкоду особою часткового відшкодування шкоди. Зазначені виплати здійснюються професійним об'єднанням страховиків (Російським союзом автостраховиків - РСА). Перераховані положення покликані підвищити ступінь захисту громадян, постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах, соціальну відповідальність страховиків, а також спростити процедуру виплат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =