загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Конституційне право зарубіжних країн >
« Попередня Наступна »
Кудінов О.А.. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: Учебнопрактіческое посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ. - 238 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1.4.3. Соціальні відносини

загрузка...
(див. схеми 37 і 38)

Соціальна система, соціальна структура і соціальна справедливість

Під соціальною системою розуміється система соціальних відносин, що склалася і розвивається в даному суспільстві. Її характеризує відома цілісність, обумовлена ??тим, що неминуче існуючі в суспільстві соціальні суперечності виявляються в рамках певної рівноваги. Якщо воно порушене, має місце соціальний конфлікт, який може придбати різну ступінь гостроти і в результаті дозволу якого можливо більш-менш різка зміна соціальної системи. Підтримці існуючої соціальної системи, плавному її розвитку сприяє право в цілому, в першу чергу, конституційне право. Гострі соціальні конфлікти означають певне відставання права від життя, в результаті чого послаблюється або втрачається на час його регулюючий впливу на суспільні відносини. Вони означають разом з тим і порушення права, відновлення якого тягне часто вирішення конфлікту. Соціальні конфлікти руйнівно впливають на всі сторони суспільного життя, і тому особливого значення набуває своєчасність прогресивного розвитку конституційного права, як і інших галузей права. Схема 38

Схема 37

Соціальна держава

Конституційні основи соціальної політики

Охорона праці та здоров'я людей

Встановлення гарантованого мінімального розміру оплати праці

Забезпечення державної підтримки сім'ї, материнства, від цовства та дитинства, інвалідів і літніх людей

Розвиток системи соціальних служб

Встановлення державних пенсій, допомог та інших гарантій

соціального захисту

«Соціалістичне» конституційне законодавство і його доктрина прагнули створити враження руху до повної соціальної однорідності суспільства і досягнення тим самим соціальної справедливості.

У країнах з ринковою економікою не було необхідності фіксувати в конституціях соціальну структуру суспільства. Що ж стосується соціальної справедливості, то хоча і в новітніх конституціях цих країн така амбітна задача не ставиться, однак у них все частіше можна зустріти положення, які мають на меті не допускати кричущих проявів соціальної несправедливості, зумовленої стихійними діями ринкових сил.

1.4. Конституційно-правові основи громадянського суспільства Для зауважень Відносини між працею і капіталом

Конституційне право довгий час ігнорувало зазначену групу суспільних відносин. Однак політична боротьба робітничого класу, конституційний досвід «соціалістичних» держав, що характеризується упором на соціально-класовий характер влади, подібна соціальна демагогія в інших тоталітарних суспільствах призвели до того, що в конституціях ряду країн, що стали на шлях демократії, відносини між двома найбільш впливовими соціальними спільнотами - найманими працівниками і роботодавцями отримали демократичну конституційну базу. Але найбільш повно дані відносини регулюються трудовим правом. Суть їх - вирішення трудових спорів ненасильницьким, правовим шляхом.

Міжнаціональні відносини

Конституційно-правове регулювання міжнаціональних відносин зводиться до наступних форм.

Першу форму умовно можна охарактеризувати як национальнотерриториальную автономію. У деяких країнах, де серед населення є іншонаціональні (інорелігіозние) вкраплення, на відповідних територіях створюються державні одиниці з додатковими автономними правами, покликаними задовольнити специфічні інтереси їх населення.

Так, Італія ділиться на 20 областей, що володіють широкою автономією аж до права здійснювати законодавчу владу. А крім того, згідно зі ст. 116 Конституції п'ять областей наділяються особливими формами та умовами автономії відповідно до спеціальних статусам, затвердженим конституційними законами. Зокрема, спеціальний статус області Третіно-Альто Адідже в редакції 1972 регулює використання німецької та латинської мов.

Конституція Іспанії в ст. 2 визнає і гарантує право на автономію для національностей і регіонів, що складають загальну та неподільну батьківщину всіх іспанців. Нині Іспанія ділиться на 17 регіональних автономних співтовариств, з яких 4 користуються повною автономією, яка гарантує інтереси відповідних національних спільнот.

У Фінляндії широкою автономією володіють Аландські острови, населені шведами.

Друга форма - рівноправність незалежно від раси, національності, мови, релігії.

В окремих країнах правлячі групи, не розраховуючи на соціальну привабливість встановлених ними режимів, видають себе за виразників інтересів певної національної спільноти і вводять з цією метою дискримінаційні заходи щодо осіб, які належать до інших спільнотам, діючи за древньому принципом «розділяй і володарюй».

Третя форма - визнання і гарантування колективних прав національних (та інших) меншин. Іноді цих меншин надаються переваги та пільги, покликані компенсувати збиток, нане-1.4. Конституційно-правові основи громадянського суспільства Для зауважень сенний їм існуючими перш дискримінацією або пригніченням, або забезпечити виживання відповідної спільності.

Особливо слід відзначити - право на самовизначення народів (націй). Воно означає право народу самостійно визначати форму свого державного існування, будь то в складі іншої держави або у вигляді окремої держави. Така держава може існувати окремо, але може і увійти у федеративний або конфедеративний союз з іншими державами.

Заохочення і охорона шлюбу і сім'ї

Сім'я - це та суспільна структура, в якій, перш за все, відбувається відтворення людини як члена суспільства. Саме в сім'ї спочатку складається світосприйняття людини, формуються його соціальні якості. Тому значна більшість конституцій не оминають сім'ю своєю увагою. Те ж відноситься і до шлюбу, який лежить в основі сім'ї.

Так, ст. 24 японської Конституції встановлює, що шлюб грунтується тільки на взаємній згоді обох сторін і існує на основі взаємного співробітництва, заснованого на рівноправності чоловіка і дружини. Всі питання шлюбу і сім'ї повинні регулюватися законом, виходячи з принципу особистої гідності і рівності статей.

Державна політика в галузі екології, охорони здоров'я і соціального забезпечення

Проблема збереження навколишнього середовища людини висунулася в наш час в число найбільш серйозних глобальних проблем, бо забруднення її набуло таких масштабів , що поставило під загрозу саме існування людства. Практично немає жодної конституції, прийнятої в останні два-три десятиліття, яка не зачіпала б дану проблему. Конституційні положення покладають на державу обов'язок забезпечити збереження і поліпшення навколишнього середовища, а на фізичних та юридичних осіб - обов'язок дотримуватися вимог екології у своїй виробничій та іншої діяльності.

До проблеми збереження навколишнього середовища примикає і проблема раціонального природокористування.

У деяких конституціях встановлено обов'язок держави охороняти також пам'ятники історії та культури, які часом розглядаються як елемент навколишнього середовища.

Охорона життя і здоров'я людини багатьма сучасними конституціями розглядається як одна з найважливіших соціальних завдань суспільства і держави.

Державний захист споживача

У лише окремих країнах дана проблема піднята на конституційний рівень. Однак ускладнення технології виробництва найрізноманітніших товарів, насамперед предметів споживання, часто робить 1.4. Конституційно-правові основи громадянського суспільства Для зауважень скрутним контроль за їх якістю у передбачені зазвичай терміни. Порушення ж вимог до якості, особливо товарів масового попиту, може спричинити надзвичайно небезпечні наслідки. Споживач не повинен залишатися беззахисним перед недобросовісним виробником.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =