загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

14.3. Повноваження уряду Російської Федерації і федеральних органів виконавчої влади

загрузка...
Федеральним законом встановлені повноваження уряду Російської Федерації, федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в галузі державного регулювання та контролю в електроенергетиці.

Уряд Російської Федерації безпосередньо встановлює основні вимоги щодо державного регулювання і контролю в електроенергетиці:

- критерії та порядок віднесення об'єктів електромережевого господарства до єдиної національної (загальноросійської) електричної мережі;

- правила оптового ринку, основні положення функціонування оптового ринку та основні положення функціонування роздрібних ринків;

- порядок і умови будівництва та фінансування об'єктів електроенергетики, порядок виведення об'єктів електроенергетики в ремонт та з експлуатації;

- порядок технологічного приєднання енергоприймаючу пристроїв (енергетичних установок) юридичних і фізичних осіб до електричних мереж;

- правила доступу до послуг з передачі електричної енергії , послуг з оперативно-диспетчерського управління в електроенергетиці;

- порядок узгодження інвестиційних програм суб'єктів природних монополій в електроенергетиці;

- зразкові договори поставки електричної енергії споживачам;

- порядок повного і (або) часткового обмеження режиму споживання електричної енергії;

- правила укладання та виконання публічних договорів на оптовому і роздрібних ринках;

- заходи соціального захисту окремих категорій громадян;

- основи ціноутворення в сфері регульованих цін (тарифів) в електроенергетиці;

- правила державного регулювання (перегляду, застосування) цін (тарифів) в електроенергетиці;

- правила і порядок діяльності гарантують постачальників;

- правила ведення обов'язкового роздільного обліку за видами діяльності в електроенергетиці;

- основні напрями державної політики у сфері енергозбереження;

- деякі інші нормативні документи.

144

Слід зауважити, що в даний час далеко не всі передбачені законом нормативні документи урядом розроблені і прийняті.

Ряд повноважень у галузі державного регулювання та контролю в електроенергетиці урядом передаються тим або іншим органам Федеральної виконавчої влади.

Федеральні органи виконавчої влади здійснюють:

- розробку програм перспективного розвитку електроенергетики, в тому числі у сфері муніципальної енергетики;

- формування та забезпечення функціонування державної системи довгострокового прогнозування попиту та пропозиції на паливно-енергетичні ресурси, у тому числі спрямованих на забезпечення потреб економіки в електричній і тепловій енергії;

- державне регулювання і контроль діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці ;

- державне регулювання цін (тарифів) в електроенергетиці, у тому числі встановлення їх граничних (мінімального і (або) максимального) рівнів;

- контроль за застосуванням державних регульованих цін (тарифів) в електроенергетиці та проведення перевірок господарської діяльності організацій, в частині обгрунтованості розміру і правильності застосування зазначених цін (тарифів);

- антимонопольне регулювання і контроль;

- управління державною власністю в електроенергетиці;

- ліцензування окремих видів діяльності;

- контроль за дотриманням суб'єктами оптового і роздрібних ринків вимог законодавства Російської Федерації;

- контроль за системою оперативно-диспетчерського управління;

- затвердження методики визначення та порядку компенсації втрат електричної енергії в електричних мережах;

- технічний контроль і нагляд в електроенергетиці.

Для забезпечення своїх повноважень федеральні органи виконавчої влади наділяються певними правами:

- направляти юридичним і фізичним особам обов'язкові для виконання приписи про вчинення дій, передбачених законодавством Російської Федерації про електроенергетику , про припинення порушень законодавства Російської Федерації про електроенергетику;

- направляти до органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування обов'язкові для ис

145

полнения приписи про припинення порушень законодавства Російської Федерації про електроенергетику;

- запитувати у суб'єктів електроенергетики інформацію про виникнення аварій та інших порушеннях;

- розглядати скарги постачальників і покупців електричної та теплової енергії про порушення їх прав і законних інтересів;

- застосовувати заходи відповідальності за порушення законодавства Російської Федерації про електроенергетику та здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством Російської Федерації про адміністративні правопорушення;

- звертатися до суду з позовом, а також брати участь у розгляді в суді справ, пов'язаних з порушенням законодавства Російської Федерації про електроенергетику.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =