загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

14.2. ПРОЦЕСИ ПЛ ШІРОВЛІІЯ

загрузка...

Планування відноситься до найбільш важливим процесам для проекту, так як-результатом його реалізації є зазвичай унікальний об'єкт, товар або послуга. Обсяг і детальність планування визначається корисністю інформації, яку можна отримати в результаті виконання процесу, і залежить від змісту (задуму) проекту [6, 14, 17, 18].

Склад і відносини між процесами планування проекту представлені на рис. 14.2.1.

Ці процеси можуть повторюватися і входити до складу ітераційної процедури, виконуваної до досягнення певного результату. Наприклад, якщо первісна дата завершення проекту неприйнятна, то необхідні ресурси, вартість, а іноді і зміст проекту повинні бути змінені. Результатом в цьому випадку будуть узгоджені терміни, обсяги, номенклатура ресурсів, бюджет і зміст проекту, відповідні його цілям. Сам процес планування не може бути повністю алгоритмизировать і автоматизований, оскільки містить багато невизначених параметрів і часто залежить від випадкових факторів. Тому пропоновані в результаті планування варіанти плану можуть відрізнятися, якщо вони розробляються різними командами, фахівці в яких по-різному оцінюють вплив на проект зовнішніх факторів.

Процеси планування в рамках однієї організації повинні мати цілком певну послідовність виконання.

Для цього розробляється і впроваджується «внутрішньофірмовий стандарт», що регламентує склад і послідовність спрацьовування окремих процесів. Зрозуміло, для більшості організацій, що працюють в одній галузі, процеси планування багато в чому збігаються. Їх відмінність виявляється при уточненні цілей і змісту конкретного проекту і при визначенні складу, прав і обов'язків команди, яка займається його плануванням і виконанням.

Основні процеси планування можуть повторюватися кілька разів, протягом як усього проекту, так і його окремих фаз. До основних процесів відносять:?

Планування змісту проекту і його документування;?

Опис змісту проекту, визначення основних етапів реалізації проекту, декомпозиція їх на більш дрібні і керовані елементи;?

Складання кошторису, оцінка вартості ресурсів, необхідних для виконання робіт проекту;?

Визначення робіт, формування списку конкретних робіт, які забезпечують досягнення цілей проекту;?

Розстановка (послідовність) робіт, визначення та документування технологічних залежностей і обмежень на роботи;?

Оцінка тривалості робіт, трудовитрат та інших ресурсів, необхідних для виконання окремих робіт;?

Розрахунок розкладу, аналіз технологічних залежностей виконання робіт, тривалостей робіт і вимог до ресурсів;?

Планування ресурсів, визначення того, які ресурси (люди, обладнання, матеріали) і в яких кількостях потрібні для виконання робіт проекту.

Визначення, в які терміни роботи можуть бути виконані з урахуванням обмеженості ресурсів;

Про складання бюджету, прив'язка кошторисних витрат до конкретних видів діяч-

0 створення (розробка) плану проекту, збір результатів інших процесів планування та їх об'єднання в загальний документ.

Допоміжні процеси виконуються в міру необхідності. До них відносять: планування якості, визначення стандартів якості, відповідних даному проекту, та пошук шляхів їх досягнення;

організаційне планування (проектування), визначення, обстеження, документування та розподіл проектних ролей, відповідальності і відно- шении підпорядкованості;

підбір кадрів, формування команди проекту на всіх стадіях життєвого циклу проекту, набір необхідних людських ресурсів, включених в проект і Працюючих в ньому;

планування комунікацій, визначення інформаційних і коммунікацпон-IX потреб учасників проекту: кому і яка інформація необхідна, оли і як вона їм повинна бути доставлена;

ідентифікація та оцінка ризиків, визначення того, який фактор невизначеності сти і в якій мірою може вплинути на хід реалізації проекту, визна ня сприятливого і несприятливого сценарію реалізації проекту, документування ризиків;?

Планування поставок, визначення того, що, яким чином, коли і за допомогою кого закуповувати і поставляти;?

Планування пропозицій, документування товарних вимог і визначення потенційних постачальників.

Впорядкування і взаємодія процесів часто носить динамічний характер.

Наприклад, організація, яка використовує послуги постачальників, може або докладно описати, де в процесі планування повинен виконуватися процес постачання, або уточнювати і визначати конкретні позиції щодо постачання в міру реалізації проекту, використовуючи при цьому можливості сучасних інформаційних систем (включаючи визначення в автоматизованому режимі на основі електронних торгів і тендерів оптимальних постачальників, номенклатуру і ціни на ресурси, схеми і процедури поставки і т. д.).

Інший приклад пов'язаний з проектами, які залежать від унікальних ресурсів або використовують сучасні технології, створювані в рамках самого проекту (проекти з розробки програмних продуктів або біофармацевтичних препаратів та ін.) У цьому випадку ролі, розподіл відповідальності та порядок спрацьовування окремих процесів багато в чому залежать від проміжних результатів за проектом, не кажучи вже про споживаних ресурсах, бюджет н термінах виконання. Останні у високотехнологічних проектах можуть переглядатися і змінюватися десятки разів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =