загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

14.2. Принципи та методи державного регулювання та контролю в електроенергетиці

загрузка...
Державне регулювання та контроль в електроенергетиці грунтуються на принципах:

- забезпечення єдності технологічного управління Єдиною енергетичною системою Росії, надійного і безпечного функціонування Єдиної енергетичної системи Росії;

142

- ефективне управління державною власністю в електроенергетиці;

- досягнення балансу економічних інтересів постачальників і споживачів електричної енергії;

- забезпечення доступності електричної та теплової енергії для споживачів та захист їх прав;

- забезпечення соціального захисту громадян Російської Федерації від необгрунтованого підвищення цін (тарифів) на електричну та теплову енергію;

- створення необхідних умов для залучення інвестицій з метою розвитку і функціонування Російської електроенергетичної системи;

- розвиток конкурентного ринку електричної енергії;

- збереження елементів державного регулювання у сферах електроенергетики, в яких відсутні або обмежені умови для конкуренції;

- забезпечення доступу споживачів електричної енергії до інформації про функціонування оптового і роздрібних ринків, а також про діяльності суб'єктів електроенергетики.

Методами державного регулювання та контролю є:

- державне регулювання та контроль у віднесених законодавством Російської Федерації сферах електроенергетики;

- державне регулювання цін (тарифів) на окремі види продукції (послуг);

- державне антимонопольне регулювання;

- управління державною власністю в електроенергетиці;

- ліцензування окремих видів діяльності у сфері електроенергетики;

- технічне регулювання в електроенергетиці;

- державний контроль (нагляд) за дотриманням суб'єктами електроенергетики вимог Федерального закону та інших нормативних правових актів, що регулюють відносини у сфері електроенергетики.

Державне регулювання цін (тарифів) на електричну та теплову енергію в електроенергетиці здійснюється відповідно до законодавства про державне регулювання тарифів на електричну та теплову енергію та іншими федеральними законами.

143

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =