загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
А. М. Мухамедьяров. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник М.: Инфра-М. - 176 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

1.4.2. Особливості інноваційних робіт

загрузка...

Для повної характеристики інновацій як об'єкта управління необхідно розкрити особливості інноваційної діяльності та робіт, спрямованих на створення нововведень. Інновації мають ряд унікальних особливостей, що робить управління ними відмінним від керівництва іншими сферами людської діяльності. При цьому слід розмежувати дві групи особливостей: перша група характерна для інноваційної діяльності, друга - для інновацій (нововведень). До першої групи належать такі особливості:

- зміст інноваційних робіт як окремих працівників, так і всієї організації постійно змінюється;

- розробників інновацій характеризують яскраво виражена індивідуальність, ініціативність, а їх ставлення до дисципліни в корені відмінно від традиційно необхідного в організаціях (на підприємствах);

- більшість робіт по створенню і впровадженню інновацій носить відносно короткочасний характер. Враховуючи це, організація повинна розташовувати роботами (проектами) правильно підібраною складності, щоб постійно зберігати свій основний кваліфікований персонал;

- в підрозділах, що працюють по створенню інновацій (нововведень), яскраво проявляється визнання професійної компетенції незалежно від офіційного статусу працівників;

- важко правильно встановити критерії та показники оцінки ефективності діяльності окремих розробників нововведень.

Друга група особливостей ставиться до нововведень, тобто до результатів інноваційної діяльності. Розглянемо деякі з цих особливостей. Найважливішою особливістю нововведень є їх невизначеність, ступінь ризику і ймовірність позитивного результату. Часто на окремих етапах важко передбачити, що буде отримано в ході інноваційних досліджень. Нерідко існує можливість невідповідності характеру одержуваної науково? Технічної інформації економічним умовам її виробничого використання. Високий ступінь невизначеності зберігається навіть у тому випадку, коли ведеться цілеспрямований пошук і дослідники чекають конкретного результату. При цьому ступінь невизначеності буває неоднакова для всіх видів досліджень. Ймовірність отримання позитивних результатів залежно від виду та характеру інноваційних досліджень коливається від 5 до 95%.

До найважливіших особливостей інноваційних робіт відносяться їх унікальність і неповторність, невизначеність термінів отримання результатів і рівня витрат, безліч шляхів і методів досягнення одних і тих же цілей, а також необхідність значної кількості спеціальних дорогих експериментальних установок, апаратури , приладів і матеріалів.

До особливостей інновацій слід віднести можливість багаторазового використання результатів одного дослідження в різних галузях народного господарства, а також загальнодоступність і непрісваіваемость («безкоштовність» для частини споживачів) результатів інноваційних розробок. Особливістю наукових досліджень є складність їх проведення, що вимагає наявності висококваліфікованих кадрів, які володіють діалектичним методом і володіють рядом специфічних якостей. Крім того, для інноваційних робіт характерні такі особливості, як перспективність, динамічність і комплексність.

Ці особливості інновацій (нововведень) у багатьох випадках впливають на здатність, сприйнятливість суспільства практично використовувати інноваційні знання. А це, в свою чергу, повинно знайти відображення в методах планування інновацій, їх фінансування, оцінки і контролю, тобто враховуватися при управлінні інноваційним процесом (інноваційною діяльністю). Розглянуті аспекти, що характеризують інновації в змістовному (предметному) плані, лежать в основі практики відбору інноваційних тем (проектів), їх прогнозування і планування, фінансування, стимулювання та оцінки ефективності, а також визначення необхідних інноваційних інвестицій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон