Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

14.11. ДОКУМЕНТУВАННЯ ПЛАНУ ПРОЕКТУ

загрузка...

Результати стадії планування проекту повинні бути задокументовані і представлені для затвердження.

Розробка, документування та узгодження плану проекту спрямовані на досягнення наступних основних цілей:?

Забезпечити розуміння і схвалення цілей проекту н коштів нх досягнення. Без плану члени команди проекту кажуть «на різних мовах * і можуть працювати за багатьма різними напрямками неузгоджено. Схвалення командою короткого, але глибоко проробленого, плану проекту є фундаментальним засобом контролю за проектом. Схвалення плану всіма учасниками проекту означає розуміння і згоду з цілями проекту та шляхами їх досягнення;?

Забезпечити наявність формального опису необхідних ресурсів (часу, грошей, спискового складу працівників) та віх, які повинні бути досягнуті. План проекту гарантує, що керівництво, команда проекту та замовник згодні з обсягами робіт, термінами і рівнем ресурсного забезпечення, необхідних для досягнення цілей проекту. Крім того, віхи та процедури контролю, описані в плані, визначають процеси узгодження ходу робіт та ресурсного забезпечення;?

Бути підставою для оцінки та відображення прогресу. Успіх команди проекту в досягненні запланованих цілей може бути виміряний на основі порівняння фактичних даних з використання ресурсів і досягнутих дат завершення віх із запланованими.

Проект-менеджер відповідає за оцінку величини відхилень і рішення виникаючих спірних питань. ^ Значні відхилення і велика кількість непередбачених перешкод можуть у ре_ зультате викликати зміни в плані. Таким чином, процес перегляду лла на є важливим засобом збереження контролю над ходом робіт і користуванням ресурсів проекту;

Про бути підставою для контролю змін. Зміни, які мають сто в процесі виконання проекту, можуть зачіпати зміст робіт, з мість, кінцеві результати за контрактом, а також функціонування ко ди проекту. Процес контролю за змінами життєво необхідний для злежування впливу цих змін на результати, бюджет і гр ф робіт.

План проекту може включати такі основні розділи:

Про короткий огляд проекту;

Про введення: -

цілі та очікувані результати проекту; -

стратегія; -

обсяг робіт; - організаційні зв'язки; -

посилання на зовнішні документи;?

Структура проекту: -

ролі і відповідальності; -

процес управління проектом; -

огляди та затвердження;?

Комплекс робіт: -

роботи проекту, оцінка обсягу робіт і кваліфікації, -

зовнішні завдання; -

можливі зміни;?

Графік робіт: -

графік робіт по етапах (рис. 14.12.1;; -

список віх;?

ресурсне забезпечення (табл. 14.

12.1): -

персонал; -

обладнання; -

засобу; -

інше;?

фінансування: -

історія фінансування подібних проектів ; -

бюджет; -

план витрат; -

фонди; -

припущення; ?

обмеження, ризики і невизначеності проекту: -

залежності від зовнішніх проектів / подій; -

ризики і невизначеності (табл. 14.12.2); -

процес вирішення проблем (табл. 14.12.3).

Ітма

I 193] 19І1О! Г

й | ДВГ | (? н: | ОКУ 1Н6ЙШ60

Інформація, що міститься в плані проекту, повинна бьггь представлена ??у формі, зручній для розгляду керівництвом організації виконавця. Будь-які питання, які потребують подальших досліджень, повинні бьггь, по можливості, вирішені до затвердження плану. Керівництво має погодитися і схвалити угоди по ресурсах, критичні віхи і ключові ризики проекту, а також процедури управління ризиками. Будь-які узгоджені зміни повинні бути задокументовані. Таблиця 14.12.1. Форма 'планування ресурсів проекту Назва проекту: | Підготовлено: Дата: Ресурси Особа для контакту Потреба

(кількість) Потреба

(час) Зауваження Люди: Матеріали Обладнання , технічні засоби, прилади Спеціальні послуги Офісні працівники Інші Таблиця 14.12.2. Форма для аналізу ризиків і невизначеностей проекту Назва проекту: ПодготовлешДата: Потенційні проблеми Варіанти решешш

Таблиця 14.12.3. Варіанти вирішення проблем, пов'язаних з ризиками Документ № пазвапне проекту підрозд. / Відділ Підготовлено: Дата: Вірі

№ Я І до Перекласти иа / отнестп до Я № г

=

я

о

В Значення Ризик: так / ні Макс. зміна значенні позиції через ризик,% г

§

и

а

«

3

1

І

с

а

и Ймовірність Можливий результат / оцен Взаимосвязанність рііскої Кат. серйозності: Вис. / Середн. / Низьк. Можливість пристосований I

1 Узгодження 1 Постачальник /

| субконтракторами Виняток із змісту Оцінка прийняття ризику Призупинення робіт Включення в кінцевий результат Планування н контроль Прийняти як залишковий ризик в

0

1

и

8

1

1 про

8

а.

0

1

і

м

І

и

Про План проекту може бути неофіційно обговорено з замовником. У зав я сти від взаємин із замовником неофіційний огляд може бути п з різних точок зору, таких, як тверда угода, корректіров1 блем і непорозуміння та вирішення спірних питань за графіком робіт. ^ Проект-менеджер завершує огляд проекту, отримує схвалення плану ру дством організації і формує команду проекту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =