Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Н. Е. Ревська. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с., 2001 - перейти до змісту підручника

14.1. Поняття похідних функцій управління

загрузка...

У структурі діяльності керівника, крім вже розглянутих функцій, складових основу цієї діяльності, об'єктивно представлена ??ще одна категорія управлінських функцій. Це - інтеграційна, стратегічна, стабілізується-

92

ционная та представницька функції.

Наступні обставини обумовлюють їх своєрідність. 1.

Вони не включаються ні в одну класифікацію управлен чеський діяльності, а як би виносяться за межі традици онних функцій управління. 2.

У сукупності і кожна окремо вони дають обоб щену характеристику управлінської діяльності, содер жать нові і важливі особливості, без яких ця діяч ність не може вважатися повною.

3.

Включає в себе компоненти всіх трьох основних измере ний управлінської діяльності - адміністративного, кад рового, виробничого, вони не можуть бути приурочені до жодного з них. 4.

За своїм змістом вони є похідними, вто річно по відношенню до трьох розглянутим групам функ цій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =