Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Контролінг >
« Попередня Наступна »
Horvath & Partners. Концепція контролінгу: Управлінський облік. Система звітності. Бюджетування; Пер. з нім. - 2-е вид. - М.: Альпіна Бізнес Букс. - 269 с. - (Серія «Моделі менеджменту провідних корпорацій»), 2006 - перейти до змісту підручника

1.4.1. Контролінг в торгових компаніях

загрузка...

Що стосується ефективності побудованих систем контролінгу, то в торговельній сфері спостерігається певне відставання. Це пов'язано з тим, що контролінг досі не розглядався як необхідний атрибут системи управління торговою компанією. Тому філософія контролінгу в торговельній сфері (задачі, організація та інструменти) до цих пір не була глибоко опрацьована. При розробці системи контролінгу необхідно врахувати особливості торговельної сфери, велике значення для неї таких чинників: -

місця розташування (у тому числі філій); -

життєвих циклів різних типів підприємств (дискаунтерів, супермаркетів, гіпермаркетів, спеціалізованих ринків та ін); -

широти і глибини асортименту на противагу значенням окремих позицій; -

потреби в наявності інформації та в координації діяльності сфери закупівель та сфери продажів (через аспектів, пов'язаних з управлінням асортиментом); -

управління фізичними потоками товарів; -

організації та управління площами, на яких виставлений товар; -

управління персоналом.

Практика роботи торгових компаній вимагає побудови системи контролінгу, що враховує значення всіх перерахованих елементів.

Тільки в цьому випадку система контролінгу відповідатиме вимогам менеджменту. Деякі автори описують, як може виглядати цілісна система контролінгу в торговельній компанії. У центрі інтегрованої системи контролінгу в торговій компанії знаходиться банк даних, службовець основою побудови системи інформаційного забезпечення та управління окремими підрозділами (див.: Moehlenbruch і Meier, 1998). Назвемо найважливіші елементи такої системи. -

Загальний контролінг: фінансовий контролінг, організаційне та стратегічне планування, інвестиційний контролінг, управ-ня філіями, розвиток підприємств різних типів, загальне управління клієнтами. -

Контролінг персоналу: гнучке планування персоналу і вимірювання результативності допомогою сканування, «кваліфікаційний контролінг». -

Контролінг асортименту: планування асортименту (повторне включення або виключення окремих видів товарів у продуктовий портфель, загальне управління товарними групами), регулювання асортименту, контроль асортименту. -

Контролінг використання площ: управління використанням площ на основі сканування аналітичних даних про ефективність використання площ, системи управління використанням площ.

-

Контролінг складського господарства: система замовлень, зовнішня логістична система, внутрішня логістична система, прийом товару та координація роботи складу, відвантаження товару.

Очевидно, що наскрізна система збору та агрегування інформації є найважливішим елементом інтегрованої системи контролінгу в торговельній компанії. У 1999 р. було проведено дослідження, в ході якого було виявлено, які саме інформаційні системи і яка саме інформація про товари і клієнтах використовуються в практиці роботи німецьких торгових компаній. У ході дослідження було опитано 45 німецьких торгових компаній, сумарний оборот яких становить близько 79% обороту роздрібної торгівлі продуктами харчування (див.: Schroeder, 2001).

Згідно з результатами дослідження, більшість торгових компаній використовує такі інформаційні системи, як система сканування і закрита система управління складським господарством. Майже половина торгових компаній в своєму розпорядженні сховищами даних (Data Warehouse). Проте менш 25% торговельних компаній використовують такі клієнто-орієнтовані інформаційні системи, як картки клієнта, система Data Mining, і централізовану систему управління рекламаціями. Крім того, дослідження показало, що робота з інформацією про товари (наприклад, виручка, маржа, щоденний обсяг продажів по окремих товарах) налагоджена краще, ніж робота з інформацією про клієнтів (наприклад, задоволеність клієнта, соціологічна і демографічна інформація, частка продажів пос тоянним клієнтам). У такій ситуації потенціал орієнтованого на клієнта управління асортиментом, який вибудовують на основі узгодження даних про товари і даних про клієнтів, не реалізується. Результати дослідження дозволяють також стверджувати, що не всі торгові компанії управляються ефективно і не всі здатні виживати в гострій конкурентній боротьбі.

Оскільки побудова інформаційних систем, а також збір та обробка інформації пов'язані з досить великими витратами, менеджмент торгових компаній завжди повинен розглядати отримувану інформацію з точки зору співвідношення «витрати / вигоди».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =