загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці >
« Попередня Наступна »
Пашуто В.П.. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально-практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с., 2005 - перейти до змісту підручника

14.1. Функції заробітної плати і принципи її організації

загрузка...

Найважливішими функціями заробітної плати є: відтворювальна - це матеріальна основа для відтворення робочої сили відповідної кваліфікації. Для працівника заробітна плата є основною частиною його особистого доходу, засіб задоволення основних життєвих потреб його і його родини та підвищення рівня добробуту. З позиції сукупних витрат на відтворення робочої сили її вартість включає такі аспекти життєдіяльності працівника, як витрати на задоволення потреб у харчуванні, житлі, освіті, медичному обслуговуванні і т.д., і повинна відповідати або перевищувати вартість «споживчого кошика». Основною умовою для виконання цієї функції є встановлення на об'єктивно-необхідному рівні розміру мінімальної заробітної плати;

1 вимірювальна - оцінний показник трудового внеску кожного працівника і витрат праці в виробництво продукту праці. За допомогою різних елементів заробітної плати вимірюються витрати праці різної якості і кількості.

Дієвість цієї функції залежить від дотримання принципу диференціації оплати праці в суворій відповідності з її кількістю і якістю;

стимулююча - матеріальний стимул для зацікавленості у праці і підвищенні продуктивності праці та якості роботи. Реалізація цієї функції забезпечується шляхом об'єднання норм праці, тарифної та преміальної систем в конкретні системи заробітної плати, які забезпечують зміну рівня оплати праці залежно від індивідуальних і колективних результатів праці працівників;

регулююча - засіб регулювання ринку праці . Визначаючи в галузевих тарифних угодах розмір мінімальних тарифних ставок 1 розряду, діапазон тарифної сітки і величину тарифних коефіцієнтів, види і розміри надбавок та компенсаційних виплат, можна ефективно регулювати ринок праці;

соціальна - встановлює відмінності в рівнях оплати праці. Ця різниця має бути достатньо істотним і забезпечувати зацікавленість у підвищенні кваліфікації, а також диференціювати рівень оплати залежно від тяжкості та відповідальності праці.

Проте рівень такої диференціації повинен відповідати уявленням про справедливість у рівні заробітної плати, між соціальними групами, що працюють як на даному підприємстві, так і в даному регіоні.

В основу організації оплати праці покладено такі основні принципи:?

Гарантія відтворення робочої сили працівника, зайнятого простою працею, що передбачає встановлення мінімальної заробітної плати;?

Здійснення оплати залежно від кількості та якості праці;?

Диференціація рівнів оплати праці залежно від кваліфікації працівника, кількості і якості, умов праці та галузевої приналежності підприємства;?

Систематичне підвищення реальної заробітної плати, тобто перевищення темпів зростання номінальної заробітної плати над реальною;?

Випереджаюче зростання продуктивності праці над темпами росту середньої заробітної плати;?

Надання підприємствам максимальної самостійності у питаннях організації та оплати праці.

Таким чином, оплата праці формується як вартість (ціна) робочої сили, що забезпечує нормальне відтворення робочої сили, мотивуюча працівників для ефективної роботи на своєму робочому місці. Її мінімальний рівень регулюється державою з урахуванням його економічного розвитку шляхом встановлення: розміру мінімальної заробітної плати та тарифної ставки 1 розряду; умов визначення частини доходу підприємства, що направляється на заробітну плату; умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях та установах; механізму індексації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =