загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Митне право >
« Попередня Наступна »
Х.А. Андріашін, В.Г. Корбани. МИТНЕ ПРАВО М.: "Магістр". - 367 стр. Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

13.8. Стягнення митних платежів

загрузка...

У разі несплати або неповної сплати митних зборів, податків у встановлені терміни митні органи стягують митні збори, податки примусово.

Примусове стягнення митних зборів, податків проводиться з осіб, відповідальних за сплату митних зборів, податків, або за рахунок вартості товарів, щодо яких митні збори, податки не сплачені:

1) з юридичних осіб - шляхом стягнення митних зборів, податків за рахунок грошових коштів, що знаходяться на рахунках платника в банках, або за рахунок іншого майна платника, а також у судовому порядку;

2) з фізичних осіб - в судовому порядку.

Примусове стягнення митних платежів не проводиться, якщо:

вимогу про сплату митних платежів не виставлена ??протягом 3 років з дня закінчення строку їх сплати або з дня настання події, манливого обов'язок осіб сплачувати митні збори, податки відповідно до ТК;

розмір несплачених сум митних зборів, податків відносно товарів, зазначених в одній митній декларації, або товарів, відправлених в один і той же час одним і тим же відправником на адресу одного одержувача, становить менше 150 руб.

Стаття 349 ТК регулює питання про пенях.

Вони сплачуються при несплаті митних зборів, податків у встановлений строк (простроченні).

Вимога про сплату митних платежів являє собою сповіщення митного органу у письмовій формі про не сплаченого у встановлений термін сумі митних платежів, а також про обов'язок сплатити у встановлений цією вимогою термін несплачену суму митних платежів, пені та ( або) відсотки (ст. 350 ТК).

Вимога про сплату митних платежів має бути надіслано платнику не пізніше 10 днів з дня виявлення факту несплати або неповної сплати митних платежів.

Термін виконання вимоги про сплату митних платежів становить не менше 10 робочих днів і не більше 20 днів з дня отримання вимоги.

Вимога про сплату митних платежів надсилається платнику незалежно від притягнення його до кримінальної або адміністративної відповідальності.

Згідно ст. 351 ТК при невиконанні вимоги про сплату митних платежів у встановлені терміни митний орган приймає рішення про стягнення грошових коштів з рахунків платника у банку в безспірному порядку.

У разі відсутності грошових коштів на рахунках платника або відсутності інформації про рахунки платника митні органи вправі стягувати митні збори, податки за рахунок товарів, щодо яких митні збори, податки не сплачені, якщо ці товари не випущені для вільного обігу.

Звернення стягнення на товари, щодо яких митні збори, податки не сплачені, без направлення вимоги про сплату митних платежів допускається тільки в наступних випадках:

якщо граничний термін зберігання товарів на складі тимчасового зберігання або митному складі закінчився (ст. ст. 103 і 218 ТК);

якщо особа, відповідальна за сплату митних зборів, податків, не встановлено митними органами.

Звернення стягнення на товари в рахунок сплати митних зборів, податків проводиться на підставі рішення суду, якщо особою, відповідальною за сплату митних зборів, податків, є фізична особа або особа, відповідальна за сплату митних зборів, податків , не встановлено митними органами, або арбітражного суду, якщо особою, відповідальною за сплату митних зборів, податків, є юридична особа або індивідуальний підприємець, за винятком випадків, коли такі товари передано митним органам в якості предмета застави (ст. 341 ТК), а також коли звертається стягнення на товари, граничний термін зберігання яких на складі тимчасового зберігання або митному складі закінчився.

Звернення стягнення проводиться тільки на ті товари, щодо яких не сплачені або не повністю сплачені митні збори, податки, в порядку і в строки, які передбачені ТК.

Звернення стягнення на товари в рахунок сплати митних зборів, податків проводиться незалежно від того, у чиїй власності знаходяться такі товари.

При невиконанні вимоги про сплату митних платежів і недостатності або відсутності грошових коштів на рахунках платника або відсутності інформації про рахунки платника митні органи вправі стягувати підлягають сплаті митні платежі за рахунок неизрасходованного залишку незатребуваних сум авансових платежів або грошової застави або за рахунок іншого майна платника, в т.ч. за рахунок готівкових грошових коштів.

Банки та інші кредитні організації зобов'язані виконувати рішення митного органу про безспірне стягнення митних платежів.

Рішення митного органу про безспірне стягнення митних платежів виконується банком і іншою кредитною організацією протягом одного операційного дня, наступного за днем ??отримання такого рішення (ст. 354 ТК).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =