загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Міжнародне право >
« Попередня Наступна »
Л. П. Ануфрієва, К.А Бекяшев, Г. К. Дмитрієва та ін. Міжнародне приватне право: Підручник / Відп. ред. Г. К. Дмитрієва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 688 с., 2004 - перейти до змісту підручника

13.7. Міжнародні змішані перевезення вантажів

загрузка...

Міжнародна змішана перевезення означає перевезення вантажів щонайменше двома різними видами транспорту на підставі договору змішаного перевезення з місця в одній країні, де вантажі надходять у відання оператора змішаного перевезення, до обумовленого місця доставки в іншій країні.

Головним організатором змішаного перевезення вантажу є оператор, що виконує функції експедитора і перевізника. Оператором є будь-яка особа, яка від власного імені або через іншу діє від його імені особа укладає договір змішаного перевезення і виступає як сторона договору, а не як агент, або від імені вантажовідправника чи перевізників, що беруть участь в операціях змішаного перевезення, і приймає на себе відповідальність за виконання договору. Таким чином, при змішаної перевезення правовідносини між вантажовласником та перевізниками не виникають. У цьому полягає основна відмінність змішаного перевезення від прямого перевезення вантажів. Нарешті, при розглянутій схемі перевезень відповідальність оператора визначається одноманітно (в основному тільки за провину).

Основними міжнародно-правовими документами, що визначають права і обов'язки сторін за змішаної перевезення вантажів, є Угода про міжнародне прямому змішаному залізнично-водному вантажне сполучення (МЖВС) 1959

, Конвенцією ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 р., Уніфіковані правила про документ змішаного перевезення МТП 1973 р., а також відповідні проформи документів БІМКО, МТП, ФІАТА та інших міжнародних неурядових організацій.

З перерахованих документів найбільше застосування має Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 Згідно з її ст. 3 якщо укладено договір змішаного перевезення і він підпадає під дію даної Конвенції, положення останньої мають обов'язкову силу для такого договору.

Коли вантажі приймаються оператором змішаного перевезення у своє ведення, він видає документ змішаного перевезення, який за вибором відправника вантажу може бути оборотним або необоротним. Такий документ підписується оператором або уповноваженим ним особою. Підпис на документі може бути зроблена від руки, надрукована у вигляді факсиміле, перфорована, поставлена ??за допомогою штампа, у вигляді символів або за допомогою будь-яких інших механічних або електронних засобів, якщо це не суперечить закону країни, в якій видається документ змішаного перевезення.

Якщо документ змішаного перевезення видається як оборотний, то він повинен бути складений у вигляді ордерного документа або документа на пред'явника.

Якщо ж він складений у вигляді документа на пред'явника, він передається без передавальної відомості. У разі, коли документ змішаного перевезення видається як необоротний, в ньому має бути вказаний вантажовідправник.

Конвенція докладно визначає зміст документа змішаного перевезення. Він повинен містити такі дані: загальний характер вантажу, основні марки, необхідні для ідентифікації вантажу; зовнішній стан вантажу; найменування та місцезнаходження основного комерційного підприємства оператора змішаного перевезення; найменування вантажовідправника і вантажоодержувача; місце і дату прийняття операторів вантажу у своє ведення; місце і дату видачі документа змішаного перевезення. Разом з тим відсутність в документі змішаного перевезення згаданих вище будь-яких даних не впливає на юридичний характер документа як документа змішаного перевезення.

Відповідальність оператора змішаного перевезення за вантаж охоплює період з моменту прийняття ним вантажу у своє ведення до моменту видачі вантажу. Оператор несе відповідальність за збиток, що є результатом втрати або пошкодження вантажу, а також затримки в доставці, якщо обставини, що викликали втрату, пошкодження або затримку в доставці, мали місце в той час, коли вантаж перебував у його віданні. Якщо вантаж не був доставлений протягом 90 календарних днів після закінчення терміну доставки, то вантаж може вважатися втраченим.

Конвенції 1980 р. встановлює межу відповідальності оператора за втрату або пошкодження вантажу: його відповідальність обмежується сумою, що не перевищує 920 розрахункових одиниць за місце чи іншу одиницю відвантаження, або 2,75 розрахункової одиниці за кілограм ваги брутто втраченого або пошкодженого вантажу залежно від того, яка сума вище. Однак оператор не має права на обмеження відповідальності, якщо доведено, що втрата, пошкодження або затримка в доставці з'явилися результатом дій або упущень оператора.

Будь позов у ??зв'язку з міжнародною змішаної перевезенням погашається давністю, якщо судовий або арбітражний розгляд не було розпочато протягом двох років.

У Російській Федерації немає спеціального законодавчого акту, що регламентує порядок укладення та виконання договору про міжнародну змішаної перевезення вантажів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =