загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
Герд Дітхелм. Управління проектами. У 2 т. Т. I: пров. з нім. - СПб.: Видавничий дім «Бізнес-преса». - 400 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1.3.5 Значимість планування витрат в менеджменті проектів

загрузка...

Розрахунок витрат з виконання проекту і облік споживання у вартісному вираженні для проектної діяльності можуть орієнтуватися не тільки на витрати по проекту, але і за допомогою цього повинні бути зроблені наступні виробничо-фінансові аналізи, що дають пояснення про перевагу того чи іншого проекту; вони також можуть використовуватися при прийнятті рішень. Вони складаються із545: -

розрахунку потоку готівки; -

розрахунку ризику сторнування; -

аналізу частки покриття витрат; -

аналізу make-or buy (зовнішні витрати); -

аналізу закупівель.

За допомогою розрахунку руху готівки визначається, наприклад, процес фінансування проекту, який складається з різниці сукупних надходжень і виплат (рис. 195).

У розрахунку сторно і ризику враховується ризик, що виникає для підрядника з сторнування замовлення по проекту. У рамках такого аналізу визначається, якому ризику може піддаватися підрядник в результаті сторнування замовником, наприклад за допомогою укладення страховки.

Шляхом аналізу частки покриття витрат намагаються наи і можливості досягнення повноцінного результату за проектом або його відповідних елементів. При цьому спираються наразніц ^ 'між виручкою і витратами, що випливають безпосередньо з проектних елементів. Тоді в ієрархії сум покриття мож .. о дійти до суми покриття по проекту. Вказується, в якій сумі підприємство при здійсненні проекту стає краще або гірше, ніж без виконання проектної діяльності. Отримані таким чином

Виробництво

Рис. 195. Розрахунок руху грошової налічності546

величини можуть використовуватися в політиці закупівель і привести до так званих рішенням таке-ог-Ьіу (виготовлення або покупка). Причому ставиться питання, наскільки підприємство повинне буде створити проект або його частини саме або ж передати його комусь іншому на ринку. Таким же чином тут відбувається розчленовування на область аналізу придбання, який служить для того, щоб що надає проект міг порівняти між собою витрати, продиктовані ринком.

Незважаючи на дійсно високу складність проникнення тематики техніки витрат в реальний розрахунок витрат за проектом, можна констатувати, що поряд з аспектами розрахунку витрат в менеджменті проектів природно розглядається і дотримання умов виробництва. Тут слід, як буде показано нижче, погоджувати менеджмент термінів з менеджментом витрат. При затримці строків або в разі потреби - явно скоротити терміни, для менеджменту проектів виникають співмірні затратам наслідки у вигляді перевищення витрат. Вони виникають, наприклад, через витрати на прискорення у вигляді перероблених годин, залучення зовнішніх допоміжних сил, а також у разі перевищення термінів через договірні штрафів або внаслідок інших додаткових витрат.

Зрозуміло, що створені таким чином складність розрахунку витрат за проектом призводить до залучення фахівців, які надають в даній області як усередині підприємства, так і поза його межами послуги з менеджменту проектів. При великих проектах, в першу чергу в будівельній галузі, перевага віддається групі, що займається плануванням витрат, щоб використати всі можливості численних професіоналів та експертів. Підключення планового бюро звільняє тим самим носія проекту від скрутної роботи, при цьому залишається тільки з'ясувати, в якій формі і яка зі сторін візьме на себе відповідальність за планування затрат547. Розрахунку витрат з виконання проекту відводиться в менеджменті проектів особливе місце, оскільки він вирішальним чином сприяє тому, щоб проект відбувся.

Все ж не надається ніяких гарантій, що і при технічно детермінованих проектах, і при недетермінірованних проектах «потрапляння блискавки» в структуру витрат проекту виявиться точним.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =