Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці >
« Попередня Наступна »
Пашуто В.П.. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально-практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с., 2005 - перейти до змісту підручника

13.5. Впровадження, заміна і перегляд норм праці

загрузка...
Норми праці на виробництво продукції розробляються одночасно з технологічними процесами відповідно до запроектованими при цьому організаційно-технічними умовами виробництва. Нові норми, включаючи змінені та переглянуті, вводяться за погодженням з профспілковими комітетами.

Про введення нових норм праці робітники і службовці сповіщаються завчасно, але не пізніше ніж за місяць. Цьому має передувати приведення організаційно-технічних умов виробництва у відповідність з запроектованих у нормах. При запуску у виробництво нової продукції розробляють графік досягнення її проектної трудомісткості з урахуванням освоєння проектних потужностей та інших техніко-економічних показників. У цей період до технічно обгрунтованим нормам встановлюється додаткове нормований час. Термін його дії визначається в кожному конкретному випадку залежно від складності освоюваного виробництва, вироби, технологічного процесу, порядку підготовки виробництва і т.д., але не може перевищувати:?

Нормативних термінів освоєння виробничих потужностей, нової продукції, техніки і технології;?

Одного року при невідповідності фактичних організаціоннотехніческіх умов запроектованим у знову вводяться нормах і нормативах.

Принаймні освоєння виробництва або приведення організаційно-технічних умов у відповідність до запроектованими додаткове нормований час зменшується і в кінцевому підсумку скасовується.

При тимчасовому відхиленні фактичних умов роботи від запроектованих (невідповідність матеріалу, інструменту, тимчасове відхилення від технології і т.

п.) норми не змінюються. У цьому випадку працівникові встановлюється відповідна доплата на період приведення фактичних умов у відповідність із запроектованими.

Діючі норми праці підлягають обов'язковій заміні новими в наступних випадках: 1)

по міру впровадження у виробництво організаційно-технічних умов, які забезпечують зростання продуктивності праці. До таких заходів належать:?

Введення нового і модернізація діючого обладнання,?

Впровадження більш прогресивної технології, удосконалення технологічний та організаційної оснащення, інструментів,?

Поліпшення конструкції виробів; механізація і автоматизація виробничих процесів; раціоналізація робочих місць,?

Використання нових видів матеріалів, сировини, палива і т.д., 2)

при збільшенні або зменшенні партії виготовляються деталей або такту потоку; 3)

при визнанні діючих норм застарілими. Застарілими вважаються норми, встановлені на роботи, трудомісткість яких знизилася в результаті вдосконалення організації виробництва і праці, збільшення обсягів виробництва, поліпшення обслуговування робочих місць, забезпечення ритмічності, впровадження більш раціональних режимів праці та відпочинку та ін; 4)

при виявленні помилково встановлених норм. До помилково встановленим нормам ставляться норми часу, при розрахунку яких неправильно враховані організаційно-технічні умови або допущені помилки у застосуванні нормативних матеріалів або при виконанні розрахунків. Такі норми підлягають перегляду у міру їх виявлення; 5)

з ініціативи робітників.

Така ініціатива можлива, якщо на підприємстві діє система матеріального стимулювання робітників або колективів робітників, які застосували кращі в порівнянні з існуючими прийоми і методи виконання робіт і виступили з пропозицією про перегляд чинних норм; 6)

з метою підтримки прогресивного рівня діючих норм вони підлягають обов'язковій перевірці при проведенні атестації робочих місць (див. розділ 4). Якщо буде визнано, що норма застаріла або не атестована, вона підлягає перегляду і заміні.

Коли атестація робочих місць не проводиться, застарілі норми переглядаються в міру їх виявлення і включення в календарний план заміни та перегляду норм праці. Розробка цього плану здійснюється на основі намічених організаційно-технічних або інших господарських заходів. План виноситься на обговорення колективу і приймається в колективному договорі.

Календарний план заміни та перегляду норм на підприємстві розробляють працівники Про ВІД Іза спільно з відділом головного технолога. Він затверджується керівником підприємства за узгодженням з комітетом профспілок і включається в колективний договір.

Створюється цей план на основі намічених до впровадження заходів плану технічного розвитку і вдосконалення виробництва та інших господарських заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці, а також з урахуванням результатів атестації робочих місць і перевірок діючих норм.

У тих випадках, коли атестація робочих місць проведена після затвердження календарного плану, на основі її результатів розробляється додатковий перелік норм, що підлягають зміні. Цей перелік затверджується як додаток до календарного плану заміни і перегляду норм.

Реалізація календарного плану заміни і перегляду норм здійснюється в передбачені терміни. При цьому можна умовно виділити два напрямки роботи по зміні норм:

перший напрямок - зміна норм в результаті впровадження організаційно-технічних заходів. Воно проводиться в терміни, обумовлені, з впровадженням конкретних організаційно-технічних заходів;

другий напрямок - перегляд застарілих норм, виявлених в результаті атестації робочих місць або при плановій перевірці їх якості.

Важливим етапом організаційної роботи є доведення календарних планів до безпосередніх виконавців. Робітники повинні знати, за рахунок яких заходів і на яких операціях (роботах) передбачається перегляд діючих норм праці, а також розміри і терміни перегляду. Тому заходи плану та завдання щодо зниження трудомісткості продукції доводяться до колективів структурних підрозділів підприємства (цехів, дільниць тощо) і виробничих бригад. Адміністрація підприємства (цехів) зобов'язана роз'яснити кожному працівникові (бригаді) підстави заміни або перегляду норм, ознайомити його з методами, прийомами праці та умовами, при яких вони повинні застосовуватися.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =