загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

13.5. Оперативно-диспетчерське управління в електроустановках споживачів

загрузка...
Вимоги до організації оперативно-диспетчерського управління в електроустановках споживачів визначені в Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів (Правила експлуатації).

Завданнями оперативно-диспетчерського управління є: розробка і ведення необхідного режиму роботи; виробництво перемикань пусків і зупинок; локалізація аварій і відновлення режиму роботи; планування та підготовка схем та обладнання до виробництва ремонтних робіт в електроустановках; виконання вимог щодо якості елек

139

тріческое енергії; забезпечення економічності роботи електрообладнання та раціонального використання енергоресурсів при дотриманні режимів споживання; запобігання і ліквідація аварій і відмов при виробництві, перетворенні, передачі, розподілі та споживанні електричної енергії.

Організація диспетчерського управління у споживачів повинна здійснюватися відповідно до вимог чинних Правил експлуатації, при цьому споживачі, включені до реєстру енергопостачання-чих організацій, здійснюють свою діяльність відповідно до Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж.

Система оперативного управління електрогосподарством, організаційна структура і форма оперативного управління, а також вид оперативного обслуговування електроустановок, число працівників з оперативного персоналу в зміні визначаються керівником споживача і документально оформляються.

Оперативне управління повинне бути організоване за ієрархічною структурою, яка передбачає розподіл функцій оперативного контролю та управління між рівнями, а також підпорядкованість нижчих рівнів управління вищим.

Для споживачів електричної енергії вищестоящим рівнем оперативного управління є диспетчерські служби відповідних організацій електроенергетики.

Для кожного оперативного рівня повинні бути встановлені дві категорії керування обладнанням та спорудами - оперативне керування й оперативне відання.

В оперативному управлінні старшого працівника з числа оперативного персоналу повинні знаходитися обладнання, лінії електропередачі, струмопроводи, пристрої релейного захисту, апаратура системи протиаварійного і режимної автоматики, засоби диспетчерського та технологічного управління, операції з якими потребують координації дій підлеглого оперативного персоналу та узгоджених змін режимів на декількох об'єктах. Операції з вказаним обладнанням та пристроями повинні проводитись під керівництвом старшого працівника з числа оперативного персоналу.

В оперативному віданні старшого працівника з числа оперативного персоналу повинні знаходитися обладнання, лінії електропередачі, струмопроводи, пристрої релейного захисту, апаратура системи протиаварійного і режимної автоматики, засоби диспетчерського та технологічного управління, операції, з якими не вимагають координації дій персоналу різних енергетичних об'єктів, але стан і режим роботи яких впливають на режим роботи і надійність електричних мереж, а також на налаштування пристроїв протиаварійної автоматики.

140

Операції з вказаним обладнанням та пристроями повинні проводитись з дозволу старшого працівника з числа оперативного персоналу.

Всі лінії електропередачі, струмопроводи, обладнання та пристрої системи електропостачання споживача повинні бути розподілені за рівнями оперативного управління.

Переліки лінії електропередачі, струмопроводів, обладнання і пристроїв, що знаходяться в оперативному керуванні або оперативному віданні старшого працівника з числа оперативного персоналу споживача, повинні бути складені з урахуванням рішень з оперативного управління енергопостачальної організації, узгоджені з нею і затверджені технічним керівником споживача.

Взаємовідносини персоналу різних рівнів оперативного управління повинні бути регламентовані відповідними положеннями, договорами та інструкціями, узгодженими і затвердженими в установленому порядку.

Контрольні питання

1. Особливості електроенергетики з точки зору управління.

2. Що таке система оперативно-диспетчерського управління в електроенергетиці?

3. Назвіть об'єкти оперативно-диспетчерського управління.

4. Назвіть суб'єкти оперативно-диспетчерського управління та їх функції.

5. Які основні принципи оперативно-диспетчерського управління?

6. Завдання оперативно-диспетчерського управління в електроустановках споживачів.

7. Хто визначає систему оперативно-диспетчерського управління на промисловому підприємстві?

8. Назвіть можливі варіанти оперативно-диспетчерського управління підприємства.

9. Яким чином встановлюється порядок взаємовідносин оперативно-диспетчерської служби підприємства з оперативно-диспетчерськими службами інших організацій?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =