загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
Герд Дітхелм. Управління проектами. У 2 т. Т. I: пров. з нім. - СПб.: Видавничий дім «Бізнес-преса». - 400 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1.3.4. Витрати на життєвий цикл і методи обмеження витрат

загрузка...

У менеджменті проектів поряд зі звичайними категоріями витрат і аналізами витрат в першу чергу розглядаються витрати на життєвий цикл life cycle cost (LCC) і метод обмеження витрат design to cost ( DTC). Говорячи про витрати на життєвий цикл, слід виходити з того, що поряд з чистими витратами на закупівлі ресурсів для якого-або проекту також виникають витрати на виготовлення в разі власного виробництва, на підприємства та на обслуговування проекту. Вони можуть бути значними, кратними затратам на розробки і придбання.

Виробничі витрати стосуються обслуговування, догляду, ремонту, інші технічні обслуговування та м. п. системи або проекту. У високотехнологічних систем, наприклад систем озброєння високої потужності, можна визначити співвідношення включеної в розрахунок величини на розробки, закупівлі і експлуатацію як 1:5:1554 '1. Виробничі витрати подібних систем складають приблизно триразовий розмір виплат на розробки і придбання. Щоб 21

Зак. 743

виконавець або замовник проекту не опинився перед неможливістю втілення його в життя, ці цифри своєчасно повинні бути включені в план. Це міркування має значення, передусім, для проектів, які оцінюються з самого початку як фінансово здійснимі ще на стадії придбання. Ситуація порівнянна з придбанням нового автомобіля, який хоч і був куплений, але ніякі кошти не могли бути мобілізовані на наступні витрати у зв'язку з експлуатацією і технічним обслуговуванням. При міжнародному співробітництві в галузі розробок цей випадок не рідкість,-так як на стадії прямої співпраці з індустріальними державами безсумнівно надаються потужності різного роду, в першу чергу в галузі інфраструктури, які, однак, після того як їх прийме «яка отримує країна», надалі не можуть експлуатуватися.

Прискорене падіння вартості невикористаної потужності ставить потім країну-одержувача в скрутне становище-не мати надалі можливості використовувати розвинену інфраструктуру через спільного проекту. Крах надій учасників як передавальної, так і приймаючої сторони відповідно велике. На жаль, все ж полягають подальші проекти, які протікають аналогічно і часто ведуть до таких же результатів.

Тут з точки зору менеджменту проектів можна дати настійна порада постійно застосовувати концепцію життєвого циклу і, відповідно, визначати часовий горизонт для використання в плануванні витрат. Варто було б ще раз підкреслити, що витрати на життєвий цикл встановлюються в ж заздалегідь на стадії концепції і шляхом відповідного специфицирования проекту. На стадії розробок і використання навряд чи варто впливати на загальні витрати життєвого циклу (рис. 193).

Поряд з концепцією життєвого циклу в менеджменті проектів в першу чергу слід використовувати метод design-to-cost-Methode (DTC-метод). Витрати паче не розуміються як результат і зростаюча величина діяльності за проектом, а самі стають проектними параметрамі542. Звичайним чином були специфіковані тверді системні вимоги, і витрати вийшли як змінна величина. Видача замовлення по проекту відбувалася потім у відповідності з відбором найбільш сприятливих цін. У менеджменті проектів, згідно design to cost, задаються тверді величини, наприклад заготівельна ціна, а потім пс встановленої з 'мМО, згідно відбору по ьрітеріям максі-МНЯвНЗЛ потужності, відбувається вибір подрядчпка. Тут фіксуються звт ^ а ти й основним прагненням є вчинення найбільш

проь; «-шовленних

затри" і н.

-; Г / 'и кл ..

Стадія розробок

Рис. 193. Попереднє визначення витрат на життєвий цикл по Кобле541

сприятливою покупки (best buy). Фіксування заготівельної ціни за проектом відбувається тим самим подібно визначенню цінових меж або верхніх граничних значень. Семантика, пов'язана з цим, звучить так5'3: -

витрати на системний проект не повинні перевищувати ХВМ; -

витрати з виконання проектних робіт не повинні перевищувати У ® з від очікуваної загальної ієни:

'не повинно переви "ься Z у.есяіеь при виконанні розробок.

Тим самим можна констатувати, що в розрахунок витрат з виконання проекту вже включено комплекс ідей target costing. Е отлкч / с від прогресивного методу калькуляції, який пркбьь.і.ет до сс * "> с-вар-тості додатковий прибуток і таким чином отримує ієну продажу або ціну комерційної пропозиції, розрахунок цільових витрат орієнтується на застарілу калькуляцію. Відповідно з життєвим циклом проекту визначаються дозволені ринком витрати або дозволені виробничі витрати. Калькуляція cost-plus

Витрати на матеріали Накладні витрати, пов'язані із закупівлями матеріалів Зарплата у виробництві Накладні витрати на виробництво Виробничі витрати

Накладні витрати на здійснення розробок

Адміністративні накладні витрати

Накладні витрати по збуту Собівартість

Додатковий прибуток

Продажна ціна

Скільки коштуватиме продукт?

Застаріла калькуляція (віднесена до життєвого циклу продукту)

Намічений оборот. /, Обов'язковий відсоток наміченої прибутку (що бере участь в продукті) витрати, дозволені ринком -

намічені витрати на виготовлення; -

витрати, намічені на розробки; -

цільові накладні витрати

Скільки має коштувати продукт? (І як цього можна досягти?) Рис. 194. Калькуляція cost-plus, варіант застарілого расчета544

Переносячи на менеджмент проектів принцип розрахунку цільових витрат у поєднанні з розрахунком життєвого циклу, можна виділити що можуть нести безпосередню відповідальність за цільові витрати по проекту. Вони складаються з витрат на виробництво, збут, логістику і додаткове обслуговування. Шляхом додавання відповідних адміністративних та інших місцевих витрат можуть бути визначені намічені ринкові витрати. Якщо їх розширити, знову ж, на витрати загальної проектної діяльності, то отримаємо витрати, допущені ринком, на здійснення проекту. Звичайні ставки для розрахунку кінцевих витрат необхідно ще погоджувати з особливостями проекту. Множення цін на кількість одиниць не наводиться, так як проекти розглядаються як одиничне виробництво. Тим не менш важливо оборот, пов'язаний з проектом, провести через життєвий цикл, оскільки він, згідно з домовленістю про платежі, виступає тільки в деяких позиціях проектного життєвого циклу, наприклад на початковому етапі, після деякого проміжку часу, відведеного на розробки, при передачі проекту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =