Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Конкурсне право >
« Попередня Наступна »
Е.С. Юлова. Конкурсне право. Правове регулювання неспроможності (банкрутства). М.: МГИУ. - 263 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

13.4. Відновлення провадження у справі про банкрутство після затвердження мирової угоди

загрузка...
Відносно боржника, який уклав мирову угоду з кредиторами, може бути знову порушено провадження у справі про банкрутство. Це можливо у разі скасування ухвали про затвердження мирової угоди, а також у разі розірвання мирової угоди.
Скасування ухвали про затвердження мирової угоди. Визначення може бути скасовано внаслідок оскарження (п. 1
158
ст. 162 Закону про банкрутство), а також переглянуте за нововиявленими обставинами (п. 2 ст. 162 Закону про банкрутство). Підстави перегляду визначення:
- обставини, що перешкоджають утвердженню світового
угоди, не були і не могли бути відомі заявнику на момент його затвердження;
- заявник не брав участь в укладенні мирової угоди, однак мировою угодою порушені його права та законні інтереси.
Наслідки скасування ухвали про затвердження угоди:
1. Провадження у справі про банкрутство поновлюється з введенням тієї процедури банкрутства, в ході якої було укладено мирову угоду.
2. Вимоги кредиторів, щодо яких були зроблені відстрочка та (або) розстрочка платежів або знижка з боргів, відновлюються в їх незадоволеною частини.
3. Кредитори, вимоги яких були задоволені у відповідності з умовами мирової угоди, що передбачають переваги зазначених кредиторів або ущемлення прав і законних інтересів інших кредиторів, зобов'язані повернути все отримане в порядку виконання мирової угоди.
Розірвання мирової угоди можливе тільки між боржником і всіма кредиторами (п. 1 ст. 164 Закону про банкрутство). Спори про розірвання мирової угоди розглядаються арбітражним судом, який розглядав справу про банкрутство. Особи, які мають право звернутися із заявою про розірвання: конкурсні кредитори або уповноважені органи, що володіли на дату
затвердження мирової угоди не менше ніж V вимог кон-
1
КурсН кредиторів і уповноважених органів до боржника.
Підстави розірвання мирової угоди: невиконання або істотне порушення боржником умов мирової угоди щодо вимог конкурсних кредиторів і
У судовій практиці і боржники зверталися із заявою про розірвання мирової угоди, відновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з неможливістю виконати умови мирової угоди. У задоволенні заяв було відмовлено, оскільки Закон не передбачає відновлення процедури за заявою боржника. Водночас боржник має право звернутися із заявою про визнання його банкрутом на загальних підставах. (Див.: Шамшурін Л.Л. Указ. Соч. - С. 118.)
159
уповноважених органів, що складали в сукупності не менш ніж V вимог конкурсних кредиторів та уповноважених органів до боржника на дату затвердження угоди. Наслідки розірвання мирової угоди:
1. Відновлюється виробництво у справі, за винятком випадків, коли щодо боржника вже введена процедура банкрутства у новій справі. Вводиться процедура, в ході якої було укладено мирову угоду.
2. У разі введення щодо боржника процедури банкрутства у новій справі про банкрутство, кредитори, вимоги яких були врегульовані мировою угодою, заявляють свої вимоги в новій справі. Кредитори, вимоги яких були задоволені в ході виконання мирової угоди, не зобов'язані повертати боржнику отримане ними майно. Обов'язок повернути отримане виникає у тих кредиторів 3-й черги, які знали або повинні були знати про те, що задоволення їх вимог здійснено з порушенням прав та законних інтересів інших кредиторів цієї черги. Вимоги таких кредиторів відновлюються в реєстрі вимог кредиторів.
3. Умови мирової угоди, що передбачають розстрочку, відстрочку, знижку з боргів, припиняються стосовно тієї
частині вимог кредиторів, яка не була задоволена.
У судовій практиці мають місце випадки, коли світові угоди укладаються без наміру боржника виконати його умови, за відсутності об'єктивних передумов відновлення платоспроможності, що ущемляє інтереси кредиторів 1.
1 Наприклад, боржник, який уклав з кредитором - заявником мирову угоду про погашення заборгованості протягом 5 міс., Вже через 2 тижні подав заяву про визнання його банкрутом як ліквідованого боржника у зв'язку з неможливістю задоволення вимог кредиторів . (Див.: Шамшурін Л.Л. Мирова угода як реабілітаційна процедура неспроможного боржника / / Вісник ВАС РФ. - 2003. - № 5. - С. 118.)
160
? Контрольні питання:
1. Дайте легальне визначення мирової угоди. У чому полягає подвійність правової природи мирової угоди?
2. Перерахуйте відмінності мирової угоди від інших процедур банкрутства.
3. Які переваги укладення мирової угоди для учасників конкурсних правовідносин?
4. Які зміст і форма мирової угоди - угоди? Які особи є її учасниками?
5. У ході яких процедур банкрутства воля боржника (органів управління боржника) може не враховуватися при вирішенні питання про укладення мирової угоди?
6. На яких кредиторів мирова угода не поширюється?
7. У чому полягає зміст мирової угоди як процедури банкрутства?
8. Яким особою затверджується мирову угоду і які наслідки його затвердження?
9. Які підстави і наслідки відмови в затвердженні мирової угоди?
10. Назвіть підстави і наслідки скасування ухвали про затвердження мирової угоди, розірвання мирової угоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =