Головна
загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Митне право >
« Попередня Наступна »
Х.А. Андріашін, В.Г. Корбани. МИТНЕ ПРАВО М.: "Магістр". - 367 стр. Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

13.4. Фактори, що впливають на нарахування митних платежів

загрузка...

Розглянемо фактори, що впливають на нарахування митних платежів при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації в режимі випуску для внутрішнього споживання. При ввезенні товарів на митну територію Росії в режимі випуску для внутрішнього споживання необхідна сплата:

1) ввізного (імпортного) мита,

2) податку на додану вартість,

3) акцизу (якщо товар відноситься до підакцизних),

4) митних зборів.

Приміщення товарів під митний режим випуску для внутрішнього споживання передбачає повну сплату всіх митних платежів. На рис. 7 представлена ??схема факторів, що впливають на нарахування митних платежів.

?????????????????????? ??????????????????

????????? ТОВАР??????>? Базисні умови?

\? /?????????????????????? ? поставки товару?

????????????????? \? /? ? ??????????????????

? Нетарифні заходи?????????????? ? ? ? ??????????????

? Регулювання?? Визначення? ? ????????????>? Визначення?

? ЗЕД: ліцензування-?? Коду товару? ? ? ? країни про-?

? Вання, квотується-?? по ТН ЗЕД? ? ? ? исхождения?

? Вання, ембарго,?????????????? \? / \? /??????????????

? Захисні заходи,? ? ??????????????????? ?

? Антидемпінгові? ? ? Визначення тамо-? ?

? Мита, ком-? ? ? Женной вартості? ?

? Компенсаційних? ? ??????????????????? ?

? Мита? ? \? /?

????????????????? ? ??????????????????? ?

??????>? Розрахунок ввізного? ? мита?

???????????????????

\? /

???????????????????

? Розрахунок ПДВ?

???????????????????

\? /

???????????????????

? Розрахунок акцизу?

???????????????????

\? /

???????????????????

? Розрахунок митних?

? зборів?

???????????????????

Рис. 7. Фактори, що впливають на нарахування митних платежів

Перший фактор, що впливає на сплату митних платежів, - визначення коду переміщуваного через митний кордон товару за ТН ЗЕД. Другий фактор, що впливає на можливість переміщення товару та сплати митних платежів, - визначення: чи потрапляє товар під нетарифні заходи регулювання? До таких заходів належать заборони та обмеження, що встановлюються відповідно до законодавства РФ (Федеральний закон від 8.12.03 N 164-ФЗ "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності"). До заборонам і обмеженням Закон відносить: ліцензування, квотування, ембарго, захисні заходи, компенсаційні, антидемпінгові мита та ін Таким чином, товар в ряді випадків може потрапляти під нетарифні заходи регулювання, і на нього можуть бути нараховані антидемпінгові або компенсаційні мита.

Наступним чинником, що впливає на розрахунок ввізного (імпортного) мита, є визначення митної вартості товарів.

Нарахування мита на товари, що підлягають митному оформленню, проводиться на базі їх митної вартості. Це правило стосується адвалорних і комбінованих мит. Розмір же специфічних мит, обчислених у фіксованому грошовому розмірі за одиницю товару (або одиницю ваги, обсягу, інших кількісних характеристик), не залежить від митної вартості.

Базисні умови поставок товару, які містяться в контракті, відіграють значну роль при визначенні митної вартості товарів, і це є наступним фактором, що впливає на розрахунок ввізного мита (гл. 12).

Значну роль в отриманні тарифних преференцій (пониження ставок мита) грає процедура визначення країни походження товару (гл.

11). Слід нагадати, що товари, що переміщуються через митний кордон у Російську Федерацію з країн СНД, звільнені від сплати ввізних митних зборів. Для товарів з країн - користувачів схемою преференцій передбачені преференції за ввізним митом за ставками у розмірі 75% від діючих ставок митного тарифу. Товари з найменш розвинених країн - держав Азії, Африки, Латинської Америки ввозяться на російську митну територію безмитно.

Приміщення товару під митний режим випуску для внутрішнього споживання передбачає повну сплату всіх митних платежів. За загальним правилом:

митні платежі = ввізні мита + ПДВ + акцизи + митні збори за митне оформлення.

Мито нараховується за ставками ввізних митних зборів, що містяться в імпортному Митний тариф РФ, затвердженому постановою Уряду РФ.

Мито визначається як відповідна митної ставці відсоткова частка митної вартості товару, що переміщується через митний кордон (для товарів, оплачених адвалорними митами):

1. Мито = митна вартість товару x ставка мита.

Мито щодо товарів, які обкладаються за специфічною ставкою, розраховується за формулою:

2. Мито = кількість одиниць товару, що підлягають оподаткуванню x специфічна ставка x курс євро, встановлений ЦБ Росії (Банком Росії) на день прийняття митної декларації.

Мито щодо товарів, які обкладаються комбінованими ставками, розраховується наступним чином:

а) в першу чергу розраховується адвалор ставок за формулою (1);

б) у другу чергу розраховується специфічна ставка за формулою (2).

З двох розрахованих величин вибирається велика. Вона і є величиною, необхідної для сплати мита.

При розміщенні товарів у митний режим випуску для внутрішнього споживання ПДВ сплачується у повному обсязі (подп. 1 п. 1 ст. 151 НК Росії). Ставки ПДВ застосовуються залежно від виду товару, що ввозиться відповідно до статті 164 НК Росії в порядку, визначеному Інструкцією про порядок застосування митними органами Російської Федерації податку на додану вартість щодо товарів, що ввозяться на територію Російської Федерації, затвердженої Наказом ГТК Росії від 7 лютого 2001 р. N 131.

Ввезені на митну територію РФ підакцизні товари, які заявляються до приміщення під митний режим випуску внутрішнього споживання, підлягають обкладанню акцизами. Розрахунок сум акцизів щодо товарів, що випускаються для внутрішнього споживання, здійснюється на підставі ставок, встановлених статтею 193 НК Росії, в порядку, визначеному Інструкцією про порядок застосування митними органами Російської Федерації акцизів щодо товарів, що ввозяться на митну територію Російської Федерації, затвердженої Наказом ГТК Росії від 26 листопада 2001 р. N 1127.

Митні збори при митному оформленні товарів представлені в Постанові Уряду від 28.12.04 N 863.

Наведемо приклад розрахунку ввізних митних зборів.

Припустимо на митну територію Росії ввозиться меблі з ЄС. Митна вартість меблів дорівнює 10000 USD. Вага партії меблів дорівнює 100 кг. Мито, згідно ТН ЗЕД, дорівнює 20%, але не менше 4 EUR за 1 кг (комбінована мито).

Курси валют на момент подання вантажної митної декларації:

1 EUR = 35 руб.; 1 USD = 30 руб.

Необхідно визначити суму митних платежів.

Рішення завдання проведемо в кілька етапів.

1. Розрахуємо митну вартість в рублях:

10000 USD x 30 руб. = 300 000 руб.

2. Визначимо адвалорну частину комбінованого мита:

300 000 руб. x 20% = 60000 руб.

3. Визначимо специфічну частину комбінованого мита:

100 кг x 4 EUR x 35 руб. = 14000 руб.

4. Оскільки 60000 руб. більше 14000 руб., то саме адвалорна частина мита береться за основу.

5. Визначимо сплату ПДВ за партію товару (митна вартість x мито) x 18%:

360 000 руб.

X 18% = 64800 руб.

6. Визначимо митні збори: митна вартість товару перевищує 200 тис. руб., Але не перевищує 450 тис. руб. Отже, збори рівні 1 тис. руб. (Див. гл. 11.4).

7. Загальні митні платежі будуть рівні:

а) 60000 руб. - Митні збори + б) 64800 руб. - ПДВ + в) 1000 руб. - Митні збори.

У сумі митні платежі складуть: 125800 руб.

13.5. Порядок та строки сплати митних зборів, податків

Платниками митних зборів, податків є декларанти та інші особи, на яких ТК покладено обов'язок виплачувати мита, податки. Сплатити митні збори, податки за товари, що переміщуються через митний кордон, має право будь-яка особа.

До числа платників відносяться:

власник складу тимчасового зберігання - у разі втрати товарів, що зберігаються або їх видачі без дозволу митного органу (п. 2 ст. 112 ТК РФ) ;

перевізник товарів за процедурою внутрішнього митного транзиту (митний перевізник, міжнародний перевізник або інша особа, яка отримала дозвіл на внутрішній митний транзит) або експедитор - у разі недоставки іноземних товарів до митного органу призначення (п. 1 ст. 90 ТК РФ);

власник митного складу - у разі втрати товарів, що зберігаються або їх видачі без дозволу митного органу (п. 2 ст. 230 ТК РФ);

особи, незаконно переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон;

особи, які беруть участь у незаконному переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон, якщо вони знали або повинні були знати про незаконність такого переміщення;

особи, які придбали у власність або у володіння незаконно ввезені товари і транспортні засоби, якщо в момент придбання вони знали або повинні були знати про незаконність такого ввезення (п. 4 ст. 320 ТК РФ), то є недобросовісні набувачі товарів;

організація поштового зв'язку, що втратила або видала без дозволу митного органу міжнародні поштові відправлення (п. 5 ст. 295 ТК РФ).

Стаття 329 ТК регулює терміни сплати митних зборів, податків.

1. При ввезенні товарів митні збори, податки повинні бути сплачені не пізніше 15 днів з дня пред'явлення товарів до митного органу в місці їх прибуття на митну територію РФ або з дня завершення внутрішнього митного транзиту, якщо декларування товарів здійснюється не в місці їх прибуття.

2. При вивезенні товарів митні мита повинні бути сплачені не пізніше дня подання митної декларації, якщо інше не встановлено ТК.

3. При зміні митного режиму митні збори, податки повинні бути сплачені не пізніше дня, встановленого ТК для завершення дії змінюваного митного режиму.

4. При використанні умовно випущених товарів в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими були представлені митні пільги, для цілей обчислення пені (ст. 349 ТК) строком сплати митних зборів, податків вважається перший день, коли особою було порушено обмеження на користування і розпорядження товарами. Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних зборів, податків вважається день прийняття митним органом митної декларації на такі товари.

5. При порушенні вимог і умов митних процедур, яка відповідно до ТК тягне обов'язок сплатити митні збори, податки, строком сплати митних платежів для цілей обчислення пені вважається день здійснення такого порушення. Якщо такий день установити неможливо, строком сплати митних зборів, податків вважається день початку дії відповідної митної процедури.

Митний кодекс (ст. 330) передбачає можливість внесення авансових платежів.

Авансових платежів є грошові кошти, внесені на рахунок митного органу в рахунок майбутніх митних платежів і не ідентифіковані платником в якості конкретних видів та сум митних платежів у відношенні конкретних товарів.

 Авансові платежі можуть бути внесені до каси або на рахунок митного органу у валюті РФ, а також в іноземній валюті відповідно до законодавства РФ про валютне регулювання та валютний контроль. 

 Грошові кошти, отримані митним органом як авансових платежів, є майном особи, який зробив авансові платежі, і не можуть розглядатися в якості митних платежів до тих пір, поки ця особа не зробить розпорядження про це митному органу або митний орган не зверне стягнення на авансові платежі відповідно до ст. 353 ТК. В якості розпорядження особи, який зробив авансові платежі, розглядається подача ним або від його імені митної декларації або вчинення інших дій, що свідчать про намір використовувати свої грошові кошти в якості митних платежів. 

 На вимогу платника митний орган зобов'язаний представити йому звіт про витрачання грошових коштів, внесених як авансових платежів, у письмовій формі не пізніше 30 днів з дня отримання вимоги. У разі незгоди платника з результатами звіту митного органу проводиться спільна вивірка витрачання грошових коштів платника. Результати такої вивірки оформляються актом за формою, яка визначається федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим у галузі митної справи. Акт складається у двох примірниках, підписується митним органом і платником. Один примірник акта після його підписання підлягає врученню платнику. 

 Повернення авансових платежів здійснюється за правилами, передбаченими ТК для повернення митних зборів, податків (гл. 33), якщо заява про їх повернення подано протягом трьох років з дня внесення їх до каси або надходження на рахунок митного органу. 

 Порядок і форми сплати митних зборів, податків регулює ст. 331 ТК. 

 Мито, податки сплачуються в касу або на рахунок митного органу, відкритий для цих цілей відповідно до законодавства РФ, за винятком випадку, передбаченого п. 4 ст. 295 ТК (при здійсненні міжнародних поштових відправлень). 

 Мито, податки сплачуються за вибором платника як у валюті РФ, так і в іноземній валюті, курс якої котирується Центральним банком РФ відповідно до законодавства РФ про валютне регулювання та валютний контроль. Перерахунок валюти РФ в іноземну валюту для цілей сплати митних зборів, податків, обчислених у валюті РФ, здійснюється за курсом, чинним на день прийняття митним органом митної декларації, а у випадках, коли обов'язок сплати митних зборів, податків не пов'язана з поданням митної декларації, - на день фактичної сплати. 

 Мито, податки можуть бути сплачені в будь-якій формі відповідно до законодавства РФ. 

 На вимогу платника митні органи зобов'язані видати підтвердження сплати митних зборів, податків у письмовій формі. 

 Обов'язок зі сплати митних зборів, податків вважається виконаним: 

 1) з моменту списання грошових коштів з рахунку платника в банку; 

 2) з моменту внесення готівкових коштів у касу митного органу; 

 3) з моменту заліку в рахунок сплати митних зборів, податків надміру сплачених або надмірно стягнених сум митних зборів, податків, а якщо такий залік проводиться за ініціативою платника, - з моменту прийняття заяви про залік; 

 4) з моменту заліку в рахунок сплати митних зборів, податків авансових платежів або грошової застави, а якщо такий залік проводиться за ініціативою платника, - з моменту отримання митним органом розпорядження про залік; 

 5) з моменту заліку в рахунок сплати митних зборів, податків грошових коштів, сплачених банком, іншою кредитною організацією або страховою організацією відповідно до банківською гарантією або договором страхування, а також поручителем відповідно до договору поруки; 

 6) з моменту звернення стягнення на товари, щодо яких не сплачені митні платежі, або на предмет застави чи інше майно платника, якщо розмір сум зазначених коштів не менше суми заборгованості по сплаті митних зборів, податків. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =