Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
Герд Дітхелм. Управління проектами. У 2 т. Т. I: пров. з нім. - СПб.: Видавничий дім «Бізнес-преса». - 400 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1.3.3. Моделі оцінок в розрахунку витрат з виконання проекту

загрузка...

В основному можна диференціювати чотири різних типи методик для оцінки витрат: -

опитування; -

параметричні методи; Сума покриття I Сума покриття II Сума покриття III

1ЕВ1

ГК

ГК

ВВП

шк

шк

I

Е> ТК + ГК ІВІ = Е - ТК = ГК + в

Е <шк + ГК Е> ТК

ОВІІ = Е - ТК> Про

= ЦК - V (V <ЦК)

Е <ТК

ОВНІ = Е - ТК <Про

= ЦК - V <у> ЦК) Рис. 190. Типи часткою покриття затрат'21 '.

Е - виручка; тк ~ витрати, що залежать від кількості використовуваних матеріалів; гк - витрати, зумовлені термінами; <3 - прибуток; V-збиток. Робочі

етапи / Ступінь

точності Ориенти

ровочной

кошторис

витрат Очікувана

оцінка

витрат Очікуваний розрахунок витрат з елементами Очікувана

кошторисна

вартість Дослідження,

аналізи обробляючи-

ється / ються Грубі

елементи Розділи,

елементи Субелементи

окремого

бюджету Коригування бюджету Поточне вирівнювання і контроль, окремі аналізи Коли До початку, всього З укладенням перед-лроекта З укладенням проекту По тендерами поетапно В установленому ритмі і від випадку до випадку проміжні - аналоговий метод; -

Калькуляційний метод.

Вони розрізняються за принципом умов, областей і меж застосування таким чином (рис. 192).

Аналогічним чином класифікуються також методи оцінки витрат Мадаусса, в яких він посилається на Джонса / Нібіша. Він називає, однак, аналогові методи та калькуляційні методи детальними методами і об'єднує їх в одну категорію.

У розробці проектів аналогічних, наприклад будівництву супутників, які розрізняються тільки їх розмірами, може вживатися параметрична оцінка, передавальна взаємозв'язок між типовою вели чиною впливу на витрати і виникаючими витратами.

У будівництві супутників в якості величин, що впливають на витрати, можуть розглядатися маса, потужність, частота, швидкість і т. п.

У цьому випадку шляхом застосування статичного методу визначається так званий CER (cost estimate relationship).

У проектах європейського відомства космонавтики (ESA) розрізняються в основному такі категорії, як витрати на персонал та інші витрати. До витрат на персонал відносяться витрати на533: -

менеджмент і адміністрування; -

розробки; -

структуру; -

виробництво; -

тестування; -

інше, інше, напр.:

матеріал;

використання EDV; оренда установок; дозакупки;

зовнішня діяльність; відрядження; упаковка і транспорт.

Цей метод відомий також з інших областей промислового одиничного виробництва, наприклад виробництва трансформаторів, електростанцій, великих виробів за індивідуальними замовленнями, і займає в менеджменті проектів при відповідних можливостях впровадження значне місце. Однак отримані при цьому оціночної ві показники мають різні ступені точності, і, в принципі, порівняння точності оцінок з різних методів малопереконливі. Навіть висока частка точності-якого використаного методу оцінки все ще не може служити приводом для необмеженої рекомендації

? -

Про про

к

а

т

о

3 |

а і

2 В

§ 8 до ю про в

Рис. 192. Методи оцінки витрат

С »

К

§

н

о? оч%

§ 4І = Г

с2 щ о

До ш

СІ-Хї

Еч а

с

м про

л н

ЙС Й

р 2

^ 55

Л X І

і

з ---?

І К

оз И

? Г аз

г, їй

5 Ю

До §

о> до

&

9 & §

Про 3 Ь? Сі1 © '<ь

8 І I

до ® -

а, [1 [; & 5

И і * І 1

по його внедренію534, З іншого боку, це пов'язано з тим, що безліч факторів впливає на розмір витрат.

Так, наприклад, величина витрат на розробки залежить від наступних факторів: -

укомплектованість будівельної організації (кількість беруть участь служб); -

інтенсивність повторного застосування модулів; -

тип і число термінів здійснення заходів з гарантії якості.

Якщо не брати до уваги ці обмеження, то визначення істотного фактора впливу на витрати лежить в основі моделі оцінки витрат параметричного типу. В області розробок програмного забезпечення передбачуване число вихідних програм служить як істотної величини впливу для оцінки витрат на розробки.

Інші моделі обслуговуються знову ж так званим методом F unction-point-Methode, за яким число реалізованих функцій вказує на величину витрат на розробки та їх длітельность535.

Необхідно систематичне оцінювання та документування врахованих у минулому витрат при застосуванні даного методу. За таким принципом будуються численні моделі оцінки витрат, гак, наприклад, модель конструктивних витрат («constructive cost model - сосом») 536. За допомогою цієї моделі оцінюються загальні витрати по проекту, а також часткові витрати на певних стадіях проекту, тривалість проекту і тривалість окремих етапів проекту. Шляхом диференціації ступеня складності вихідних програм в розробках програмного забезпечення вдалося помітно збільшити точність оцінки даної моделі: точність для 68% розглянутих випадків склала ± 20% 537. Дана величина підкреслює, що відхилення при застосуванні параметричного методу в рамках планування витрат на технічні проекти є ще досить високим. Ще складніше проводилася б оцінка витрат, якби мова йшла про нетехнічних або важко детермініруемих проектах. Тут менеджмент проектів стоїть перед майже нездоланними завданнями, і можуть бути зазначені тільки дуже широкі коридори очікуваних величин витрат.

Тому повинна передбачатися широта диверсифікації або отримані величини витрат повинні враховуватися з поправочних коефіцієнтів.

Августин після дослідження 38 великих проектів космонавтики в США призводить поправочний коефіцієнт, що стосується часу, відведеного на етап досліджень та разработок538. l + 0,8 t3 '

/

Поправочний коефіцієнт: 1

\

1 + 0у

де: I-час досліджень + розробок (0 -початок, 1 - стовідсоткове завершення І + Р).

До початку фази досліджень і розробок (I = 0) поправочний коефіцієнт становить 1,8; він характеризує те, що оцінені витрати для всього проекту повинні множитися на 1,8.

Навіть розпочата в кінці фази розробок екстраполяція все ще вказує на поправочний коефіцієнт близько 1,1 (1 = I).

Таким чином, у випадку так званої проектної категорії менеджмент проектів стоїть перед майже нерозв'язним завданням - заздалегідь визначати витрати з виконання проекту. Високі вимоги пред'являються особливо до креативності, субстітанціонності і іноваційних досвіду, наприклад, при залученні незвичайних рішень в менеджменті витрат з виконання проекту. Це завдання стає ще більш складною, якщо високий тиск конкурентності виявляється на проект ще на стадії його опрацювання. Августіну539 приписується вислів, що в кожному великому проекті «блискавка одного разу (як мінімум) куди-небудь потрапить», на що повинен орієнтуватися і розрахунок витрат по виконанню проекту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =