загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
С. Ю. Трапіцин. Мотивація персоналу в сучасній організації: Навчальний посібник. ТОВ «Книжковий Дім». - 240 с, 2007 - перейти до змісту підручника

1.3.3. Механізми морального стимулювання трудової діяльності

загрузка...
Важливим механізмом мотивації до трудової діяльності є такий спосіб винагороди, як визнання. Людині приносить величезне задоволення суспільне визнання, коли його роботу відзначають у присутності інших членів колективу. Це також підвищення на посаді, званні, отримання нагороди.

_1.3. Механізми використання мотивації в практиці управління щ

53

Наступний мотиваційний механізм - свобода. Для деяких людей постійний контроль і опіка - тільки перешкода в роботі. Якщо така людина справляється з роботою, йому можна надати більше свободи, наприклад, дозволити частину роботи робити вдома. На багатьох підприємствах сьогодні впроваджується новий тип розкладу роботи (гнучкий графік), наприклад, змінний графік, при якому дозволяється змінювати час початку і закінчення роботи, але при цьому необхідно працювати повний робочий день. Змінний день - це графік, при якому дозволяється змінювати тривалість робочого дня.

Гнучке розміщення дозволяє змінювати не тільки години, але і розташування роботи - можна працювати вдома, у філіях, в Інтернет-офісах.

Перспектива - наступний мотиваційний механізм. Кар'єра, професійний ріст або нова, більш складна і відповідальна робота з відповідною оплатою є важливим винагородою для багатьох працівників, особливо чоловіків і молодих енергійних жінок.

Механізми задоволення потреб вищого рівня (за Р. В. Кішікову) Соціальні потреби:

- давайте підлеглим таку роботу, яка дозволила б їм спілкуватися;

- створюйте на робочих місцях дух єдиної команди;

- проводите з підлеглими періодичні наради;

- чи не намагайтеся зруйнувати виниклі неформальні групи, якщо вони не приносять організації реального

шкоди;

- створюйте умови для соціальної активності підлеглих поза рамками організації.

І Глава 1. Моделі та механізми мотивації до трудової деятельності_

54

Потреби в повазі:

- пропонуйте підлеглим більш змістовну роботу;

- забезпечте їм позитивний зворотний зв'язок з досягнутими результатами;

- високо оцінюйте і заохочуйте досягнуті підлеглими результати;

- залучайте підлеглих до формулювання цілей і вироблення рішень;

- делегуйте підлеглим додаткові права і повноваження;

- просувайте підлеглих по службовим сходам; забезпечуйте навчання і перепідготовку для підвищення рівня компетентності.

Потреби в самовираженні:

- забезпечте підлеглим можливості для розвитку і розкриття їх потенціалу;

- давайте підлеглим складну і важливу роботу, вимагає від них повної віддачі;

- заохочуйте і розвивайте у підлеглих творчі здібності.

Поліпшення умов праці в якості мотиваційного механізму розглядають багато працівників. На етапі переходу до ринку значимість умов праці як однієї з найважливіших потреб людини зростає. Умови праці, виступаючи не тільки потребою, а й мотивом, який примушує працювати з певною віддачею, можуть бути одночасно фактором і наслідком продуктивності праці і його ефективності. Працюючи тривалий час в незадовільних санітарно-гігієнічних умовах людина не вміє, та й не хоче правильно організовувати своє робоче місце. Мається японський досвід,

_1.3. Механізми використання мотивації в практиці управління щ

55

при якому у працівників, що підтримують в порядку своє робоче місце, збільшується на 10% тарифна частина їхнього заробітку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =