Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
Герд Дітхелм. Управління проектами. У 2 т. Т. I: пров. з нім. - СПб.: Видавничий дім «Бізнес-преса». - 400 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1,3.2. Принцип дії при плануванні витрат з виконання проекту

загрузка...

Від планування витрат через структурування пакетів витрат шлях йде до розподілу бюджету (рис. 184).

Структурування пакетів витрат стосується насамперед структурного плану проекту, а також усіх передбачають витрати домовленостей в рамках передбаченого обсягу послуг і поставок. Крім того, необхідно враховувати відповідні системи виробничого обліку при визначенні величин затрат519.

При цьому розмір пакетів витрат залежить від величини проекту, наприклад при обсязі проекту приблизно в 1 млн ньому. марок рекомендується створити приблизно двадцять пакетів витрат, при обсязі проекту в 100 млн ньому. марок слід передбачити близько 100 пакетів витрат (рис. 185) 520.

Структурний план проекту, графік строків, графік потужностей N /? Етапи планування витрат Результат планування N / 1) Структурування пакетів витрат 2)

Визначення кількісних величин 3)

Калькуляція 4)

Економічні аналізи підприємства

(за зовнішніх проектах) 5)

Освіта і встановлення ціни (при зовнішніх проектах) 6)

Розподіл бюджету Структура витрат

Кількісні величини (години, матеріал)

Собівартість

«Грошові потоки» (cash-flow), ризик сторнування, частка покриття витрат, рекомендації по «виготовленню або придбання» (make-or-buy), рекомендації по закупкам Продажна ціна

Бюджет органу, що виконує роботу Рис. 184. Етапи планування затрат518

Розмір пакетів витрат

Рис. 185. Розмір пакетів витрат в залежності від розміру проекта521

Згідно спочатку очевидним відмінностям за типом, місцем і носію витрат, можлива прибуток при розробці зовнішніх проектів з використанням обліку повних витрат може бути отримана як різниця між ціною продажу і собівартістю , причому собівартість рекрутується з різних типів витрат (рис. 186). Рядок Тип витрат Типи витрат = Групи 0 1 Власні витрати на конструювання 2 Особливі одиничні витрати при конструюванні 3 Витрати на конструювання іншими фірмами 4 Надбавка за закупівлі 0 = Конструювання 1 січня Катаний матеріал, поставка на стройку П 2 Надбавка за закупівлі О 3 Катаний матеріал, поставка на завод І

3 квітня Литі і ковані деталі в

про з п 5 Інший матеріал д

з Е

Б про 6 Готові до монтажу субпоставки на завод т Е д

А 7 Сполучні елементи Б

н

н Т

О

І ж

н 8 Накладні витрати за матеріал А

я 9 Готові до монтажу субпоставки на будмайданчик и

Е м

о

з Ц 10 Надбавка за закупівлі І

3 т

ь н 1 = Матеріал Д

Е 1 лютого Сторонній найману працю Р

Ж

К

І 2 Надбавка за закупівлі 2 = Сторонній найману працю 1 березня Додаткові послуги 2 Надбавка за закупівлі 3 = Додаткові послуги 1 квітня Зарплата за виробництво 2 Виробничі накладні витрати 4 = Виробництво Рядок Тип витрат Типи витрат = Групи 1 Травень Власні монтажні роботи 2 Сторонні монтажні роботи НЬ 3 Сторонні монтажні роботи N11 4 Надбавка за закупівлі 5 = Монтаж П

Р 1 червня Упаковка і вантаження Про

І 2 Проміжна транспортування, страхування транспорту, митні витрати 3

.

в

о

д с

Е п

р 3 Особливі одиничні витрати виробництва з

т Б

Е о

д 6 = Інші витрати виробництва в С А

Ж 7 січня Процентні витрати за обов'язкове майно н

н

ы

Е Про

И

м

о

с н

А

Я 2 Процентні доходи за стягуються

авансами ц

Е 7 = Сальдо за відсотками за час будівництва та

3

д т

ь Н

А 1 серпня Перевитрата: Е

Р Виробничі витрати 1 Ж

до 11 січня Калькуляційні витрати (гарантія та

т. п.) і Разом виробничі витрати 21 січня Витрати на управління та збут У. та с. 22 січня Сальдо за відсотками за кредити 2 Випуск, транспортування, страхування,

митні витрати 3

А

т 3 Банківські та грошові витрати 4 Ліцензії, виплати р

А 5 Комісійні винагороди т

и 6 Інше (відрядження і прийом гостей і пр.) 22 = Спеціальні одиничні витрати по збуту Продовження рис. 186 Рядок Тип витрат Типи витрат = Групи 23 січня Технічний і економічний ризик п 2 Надбавка до твердою ціною У. І с.

3

А СОБІ

Вар р

про 3 Вирівнювання цін мостять д

А Собівартість - разом Ж

н Нетто результат в ~ прибуток V = збиток т

р

А ПРИ

бувальщина А

Я 31 січня Договірна ціна нетто без ПДВ Т

И Ц Особливі статті Н А. Закінчення рис. 186

У чет іспользог ен і - місць виникнення витрат проектом компенсується застосування і р ісчетньїх ставок. Для промислового виробництва вони відпо ств ^ від типу ставок за машино-годину (рис. 187).

Через алгоритм перерахунку типів витрат на носія витрат за допомогою розрахункових ставок при використанні місць виникнення в рамках обліку повних витрат проводиться їх дорозрахунків на пакет робіт по проекту. Такш чином в сумі складаються роботи за проектом у вигляді пакетів робіт чи інших складових (рис. 188).

Тепер розподілений за термінами план витрат може бути представлений для пакета завдань або інших субодиниць проекту. Тут диференціювання відбувається за типами витрат, розміром і часу виникнення витрат (рис. 189) 525.

Якщо метою є розрахунок витрат за проектом у вигляді часткового розрахунку, наприклад у формі розрахунку частки покриття по проекту, то розглядаються різні типи даного показника. Сама частка покриття витрат принципово розуміється як різниця між виручкою і безпосередніми витратами по проекту.

Залежно від розміру виручки в цьому випадку можуть виникнути три ситуації: 1.

Виручка за проектом перевищує витрати з виконання проекту (витрати, що залежать від обсягу і термінів). 2.

Виручка але проекту перевищує тільки залежать від обсягів витрати і досягає частково витрат, обумовлених термінами. 3.

Виручка за проектом знаходиться в межах витрат, що залежать від обсягів.

Звідси виникають ннжеследующіе типи часткою покриття витрат (рис. 190). Місця виникнення витрат № місць виникнення витрат Розрахункові

ставки А -

конструи А1 Місце виникнення витрат в конкретній області 3000 0 рование А2 Машинобудування Зою 80 ОМ / год АЗ Будівництво з застосуванням металоконструкцій 3020 83 ОМ / год А4 Електротехніка 3030 85 ОМ / год А5 Гідравліка 3040 82 ОМ / год В -

виробниц В1 Місце виникнення витрат в областях 4000 0 ство В2 Слюсарне ремесло 4010 2,10 ОМ / хв ВЗ Зварювальне виробництво 4020 1,70 ОМ / хв В4 Токарне ремесло 4030 2,50 ОМ / хв В5 Фрезерування 4040 2,80 ОМ / хв В6 Будівництво із застосуванням металоконструкцій 4050 1,90 ОМ / хв В7 Монтаж 4060 1,50 ОМ / хв з -

випробування С1 Місце виникнення витрат в областях 5000 0 С2 Контрольно-вимірювальна техніка 5010 72 ОМ / год СЗ Відділ випробувань 5020 75 ОМ / год С4 Г арантія якості 5030 68 ОМ / год Б -

Планиро

вання

проекту Г) 1 Місце виникнення витрат в різних областях 6000 79 ОМ / год Рис. 187. Приклад класифікації місць виникнення витрат з відповідними розрахунковими ставкамі323

З теоретичної точки зору з даного моменту не слід більше переслідувати мета - визначення відмінностей з обліку повних витрат і витрат по частинах. Істотна відмінність полягає в тому, що в розрахунку повних витрат часткові накладні витрати здійснює проект підприємства зараховуються до проекту, в той час як при варіанті часткових витрат в проекті передбачаються задані суми покриття для обумовленого підприємством використання потужностей. При тлумаченні розрахунку витрат з виконання проекту як розрахунку повних витрат або витрат по частинах залишається дотримуватися того, щоб проект принципово розбивався на дрібні зручні в обігу субодиниці - аналогічно процедурі структурування проекту. Даний метод можна продовжувати до тих пір, поки він не досягне принаймні рівня пакетів робіт із структурного плану проекта528.

Рис. 188. Взаємозв'язок розрахунку типів витрат, місць виникнення витрат і носіїв витрат в проекте524

Після того як визначені пакети витрат і впорядкований план обсягів, вимальовуються деякі етапи початку планування витрат. Вони простягаються від приблизного кошторису витрат через розширену оцінку і розрахунок витрат до складання калькуляції витрат. Тим самим можуть відрізнятися різні ступені точності планування та управління витратами (рис. 191).

Ступінь точності планування витрат на даних етапах помітно наростає, але все ж залишається певна неточність (від ± 5% до ± 10%). Це цілком може мати місце, тим більше тоді, коли на момент розробки проекту немає досвіду подібних або таких же проектів в минулому. Так, у розробці проектів з будівництва одно-та багатоквартирних житлових будинків йдеться про дрібних об'єктах або ж, при будівництві адміністративних будівель, про однотипні об'єктах, так що тут є дані про витрати, придатні для порівняння. Проблематика, однак, незрівнянно глибше, якщо говорять про дуже

-

витрати на конструювання -

витрати на матеріал -

витрати на монтаж -

інші витрати

Рис. 189. Співвіднесений за термінами графік витрат для пакета завдань в рамках проекта526

різних будівельних проектах або має місце істотне розходження в регіональному або тимчасовому аспектах530. Залучення даних

про витрати завершених проектів, повторна перевірка і оцінка яких служить меті планування витрат для інших проектів, іменується аналізом затрат531.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =