загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Н. Е. Ревська. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с., 2001 - перейти до змісту підручника

13.2. Характеристика основних виробничо-технологічних функцій

загрузка...
Основа виробничо-технологічної функції керівни-ка-оперативне управління. Це - послідовність і управлінських циклів, пов'язаних з організацією виробництва. Масштаб цих циклів залежить від рівня керівництва. При зниженні рівня керівництва виробничо-технологічна функція з общеорганизационной перетворюється на безпосередньо виробничу.

Оперативне управління має ряд аспектів, що говорить про його складності. Це - подфункции загальної функції оперативного управління: нормування, координація, регулювання, диспетчеризація, матеріально-технічне та сировинне забезпечення, а також більш спеціалізовані функції рознарядки робіт, контролю термінів їх виконання та ін

89

Досить часто функція матеріально-технічного та сировинного забезпечення придушує всі інші оперативні функції. Гіпертрофія цієї функції є симптомом неблагополуччя економічної ситуації і стану організації. Вона викликає негативні соціальні та психологічні наслідки, можливий свавілля керівника в розподілі обмежених ресурсів.

У теорії управління характеристика системи виробничих функцій в даний час є самостійним напрямком - це виробничий менеджмент (синтез стратегічного і оперативного управління виробництвом, організаційного функціонування). До даної групи відносяться ще дві функції, що розкривають додаткові особливості діяльності керівника, в тому числі і психологічні.

Це - інноваційна і маркетингова функції.

Інноваційна функція. Її суть полягає в наступному вислові: «Оновлюватися або вмирати». Поняття «інновація» і зміст відповідної функції комплексні, складаються з безлічі аспектів. Крім впровадження нових, передових технологій, це і реорганізація структури виробництва, вихід на нові ринки сировини і продукції; зміна ідеології управління, політики організацій, їхнього іміджу. Це завдання, стратегічна за значимістю, основний своєю вагою лягає на керівника. Спектр даної проблематики включає в себе і ряд аспектів, пов'язаних з психологічним змістом управлінської діяльності (особливий напрямок теорії управління - інноваційний менеджмент). Це - загальна структура інноваційного процесу як аспект змісту діяльності керівника; психологічні бар'єри нововведень; проблема особистісних рис інноваторів - керівників; фактори, що сприяють інноваціям.

Інноваційний процес складається з трьох етапів:

1. Виявлення потреби організації в нововведенні і визначення його типу. Грунтується він на аналітичній ра-

90

боті з моніторингу поточного стану системи і прогнозом перспектив зміни її зовнішнього середовища. 2.

Переконання членів організації в необхідності ново введення. Ця робота необхідна, так як саме з боку членів організації виникають основні бар'єри інновацій. Результати нововведень будуть тим ефективніше, чим більше у них буде прихильників.

3.

Пошук і вибір конкретного нововведення відповідаю щего типу; формування позитивних установок у виконаєте лей щодо нього; прийняття керівництвом рішення про його «запуску»; впровадження; використання одержуваного інноваційно онного ефекту.

Люди можуть чинити опір організаційним нововведенням з економічних, особистісним і соціально-психологічних причин.

Суть інноваційних бар'єрів - це негативна реакція людини на нововведення як на посягання на його психологічний комфорт і самостійність. Основний психологічний механізм цього-реактивний опір особистості на зовнішні впливи, особливо - на примусові.

Особливості особистості керівників і стандарти їх інноваційної поведінки - наступний важливий психологічний аспект даної проблеми. Особистісні особливості керівників-інноваторів: підприємливість і честолюбство; переконаність у тому, що успіх на ринку народжує конкуренція; прагнення до підвищення якості продукції; надання свободи творчої ініціативи співробітників та підтримка ентузіастів, які впроваджують нововведення в життя; передбачення ринкових коливань і готовність у зв'язку з цим до змін всередині організації.

Основа такої поведінкової установки-мотивація новатора: бажання бути першим, відчувати себе переможцем. Формування цієї установки позначається поняттям забезпечення інноваційних процесів.

91

Маркетингова функція (від англ. Market - ринок) - це передбачення, управління і задоволення попиту на товари, послуги, організації, людей, території та ідеї за допомогою обміну.

Широта спектра завдань маркетингу вимагає створення для їх вирішення спеціалізованих підрозділів у структурі організацій. Управління маркетингом здійснюється за такими основними напрямками. 1.

Маркетинг пронизує і частково визначає всі інші управлінські функції, починаючи з визначення мети. Решта функції спрямовані на забезпечення ефективності діяч ності організації та якості її продукції. Саме качест во - вирішальний маркетинговий фактор. Успішному марці тингу сприяє функція інновації. 2.

При здійсненні даної функції основне завдання ру ника полягає у створенні спеціалізованих подразде лений і координації їх діяльності. 3.

Успіх маркетингу визначається загальним іміджем органи зації, створення та популяризація якого також є предметом зусиль керівника. 4.

«Клієнтурної поведінку» - специфічна маркетинго вая установка персоналу, орієнтована на запити клієнта.

У зв'язку з психологічної проблематикою маркетингу в даний час інтенсивно розвивається психологія реклами (спеціальна галузь психології).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =