Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

13.2. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ЗМІСТ, ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ

загрузка...
Фінансовий менеджмент? це вид професійної діяльності, спрямований на управління фінансово-господарською діяльністю фірми на основі сучасних методів.

Фінансовий менеджмент включає:

? розробку та реалізацію фінансової політики фірми з використанням різних фінансових інструментів;

? прийняття рішень з фінансових питань, їх конкретизацію і вироблення методів реалізації;

? інформаційне забезпечення шляхом складання та аналізу фінансової звітності фірми;

? оцінку інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій;

? оцінку витрат на капітал;

? фінансове планування і контроль;

? організацію апарату управління фінансово-господарською діяльністю фірми.

Методи фінансового менеджменту дозволяють оцінити:

? ризик і вигідність різних способів вкладення грошей;

? ефективність роботи фірми;

? швидкість оборотності капіталу і його продуктивність.

Мета фінансового менеджменту? вироблення і застосування методів, засобів та інструментів для досягнення цілей діяльності фірми в цілому або її окремих виробничо-господарських ланок? центрів прибутку.

Такими цілями можуть бути:

? максимізація прибутку;

? досягнення стійкої норми прибутку в плановому періоді;

? збільшення доходів вкладників (або власників) фірми;

? підвищення курсової вартості акцій фірми та ін

Завдання фінансового менеджменту:

? знаходження оптимального співвідношення між короткостроковими і довгостроковими цілями розвитку фірми і прийнятими рішеннями в короткостроковому і довгостроковому фінансовому управлінні;

? визначення пріоритетів і пошук компромісів для оптимального поєднання інтересів різних господарських підрозділів у прийнятті інвестиційних проектів і виборі джерел їх фінансування.

Основне завдання фінансового менеджменту? прийняття рішень щодо забезпечення найбільш ефективного руху фінансових ресурсів між фірмою і джерелами її фінансування як зовнішніми, так і внутрішніми.

Потік фінансових ресурсів становлять грошові кошти:

? отримані в результаті фінансово-господарської діяльності фірми;

? отримані на фінансових ринках за допомогою продажу акцій, облігацій, отримання кредитів;

? повернуті суб'єктами фінансового ринку як плата за капітал у вигляді відсотків і дивідендів;

? інвестовані і реінвестовані в розвиток виробничо-господарської діяльності фірми;

? спрямовані на сплату податкових платежів.

Рекомендація:

Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =