загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

13.1.2. Економічний аналіз фірми

загрузка...
Аналіз господарської діяльності (АХД) фірми відіграє важливу роль в системі управління фірмою.

Він покликаний визначити:

? економічну ефективність виробничо-збутової діяльності фірми, досягнення поставлених цілей;

? можливі напрямки розвитку цієї діяльності на поточний і перспективний періоди з точки зору забезпеченості необхідними фінансовими, матеріальними та трудовими ресурсами.

Оскільки вихідними пунктами управлінського циклу є маркетинг і планування, то АХД спрямований на забезпечення необхідною інформацією насамперед цих функцій.

Велику роль відіграє аналіз інформації в процесі поточної оперативної діяльності фірми.

АХД формує інформацію зворотного зв'язку в системі управління.

Економічний аналіз є не тільки функцією, а й певною системою мислення, що вимагає певних наукових підходів, розробки методів обробки інформації, вміння формулювати правильні висновки, давати рекомендації управлінському апарату щодо підвищення ефективності господарської діяльності фірми.

Економічний аналіз ведеться за наступними показниками:

? формування прибутку від продажів;

? структура собівартості випущеної і реалізованої продукції;

? характер і причини відхилення від стандартів цін на продукцію і стандартів витрат на її виробництво і продаж;

? характер відповідальності посадових осіб за дотримання бюджетів по виробничим, збутових та накладних витрат.

Ці дані і складають основу розробки програм маркетингу по продукту і по виробничому відділенню.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =