Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Податки та оподаткування >
« Попередня Наступна »
І.А.Толмачева. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗА спрощеною системою ОПОДАТКУВАННЯ (3-е видання, перероблене і доповнене), 2010 - перейти до змісту підручника

1.3.11. Звільнення у зв'язку з невідповідністю займаній посаді

загрузка...
Перейдемо до розгляду порядку дострокового припинення трудового договору у зв'язку з невідповідністю працівника займаній посаді (виконуваній роботі) внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації (п. 3 ч. 1 ст . 81 Трудового кодексу РФ).

Отримавши у своє розпорядження належним чином оформлені документи, що підтверджують факт невідповідності рівня кваліфікації працівника дорученій йому згідно з укладеним трудовим договором роботі (трудової функції), - у загальному випадку протокол засідання атестаційної комісії, - роботодавець повинен, як це передбачено новою редакцією ч. 3 ст. 81 Трудового кодексу РФ, запропонувати працівникові іншу наявну в нього роботу, яку останній може виконувати з урахуванням стану здоров'я та кваліфікації.

У документах, що використовуються в якості обгрунтування, має бути чітко вказано на невідповідність рівня кваліфікації працівника виконуваній ним роботі.

Відсутність в документах належних формулювань не дає роботодавцю права на звільнення працівника за розглянутій підставі.

В разі відсутності такої роботи, а одно в відсутність письмової згоди працівника на переведення останній підлягає звільненню на підставі, передбаченій п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ. Рішення про звільнення за вказаною підставі працівників - членів профспілкової організації повинно прийматися роботодавцем після розгляду мотивованої думки відповідного профспілкового органу, як це і передбачено ст. 373 Трудового кодексу РФ. З цією метою роботодавець направляє до відповідного профспілковий орган проект наказу (розпорядження) про звільнення працівника, а також копії документів, що є підставою для прийняття зазначеного рішення (див. вище). Зі свого боку, профспілковий орган зобов'язаний розглянути це питання з повідомленням роботодавцю у письмовій формі свого мотивованої думки протягом семи робочих днів з моменту отримання проекту наказу та копій документів.

У разі незгоди профспілкового органу з передбачуваним рішенням роботодавця між ними протягом трьох робочих днів можуть проводитися додаткові консультації, результати яких повинні оформлятися протоколом. Право прийняття остаточного рішення після закінчення перерахованих термінів належить роботодавцю.

Рішення про звільнення за розглянутій підставі може бути оскаржене працівником (його повноважним представником) у відповідну державну інспекцію праці (ГІТ). ГИТ протягом десяти днів з моменту отримання скарги (заяви) повинна розглянути питання про законність звільнення і в разі визнання його незаконним направляє роботодавцю обов'язкове для виконання припис про поновлення працівника на роботі з оплатою вимушеного прогулу. Одночасно з розглядом у ГИТ питання про законність звільнення може бути оскаржена працівником (його повноважним представником) і в суді. У свою чергу, роботодавець має право оскаржити до суду припис ГИТ з дотриманням встановленого на цей рахунок порядку.

У разі згоди профспілкового органу з рішенням роботодавця, а також у тих випадках, коли така згода не потрібна, наказ (розпорядження) про звільнення видається роботодавцем після отримання від працівника в письмовій формі відмови від переведення або на основі документів, що підтверджують відсутність на підприємстві вакантних посад, на які - з

21

урахуванням вищевикладеного - працівник міг бути переведений. На підставі наказу (розпорядження) про звільнення проводиться оформлення інших необхідних документів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =