Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
З . Ю. Трапіцин. Мотивація персоналу в сучасній організації: Навчальний посібник. ТОВ «Книжковий Дім». - 240 с, 2007 - перейти до змісту підручника

1.3.1. Стимулювання трудової діяльності персоналу

загрузка...
Здійснювати функції мотивації персоналу в трудовій діяльності, незважаючи на складність, можна в таких напрямках:

- робота з удосконалення матеріальної винагороди співробітників (матеріальне стимулювання) ;

- розробка і здійснення систем та заходів моральних стимулів до праці;

- створення умов привабливості, інтересу до праці, естетичності трудового місця і трудових операцій;

- гарантування зайнятості, ділової кар'єри, можливостей особистісного росту та навчання;

- управління змістом діяльності, демонстрація значущості виконуваної роботи.

Крім перерахованого, менеджер повинен оцінити ступінь трудової участі кожного співробітника або групи.

Є кілька способів винагородити людей за працю.

1. Матеріальна винагорода за більш інтенсивну працю і краще його якість незалежно від стажу працівника в різній формі.

_1.3. Механізми використання мотивації в практиці управління щ

47

2. Разове грошову винагороду за виконання наукових та інженерних робіт при їх впровадженні у виробництво (премії).

3. Підвищення в посаді, званні, які найбільшою мірою відповідають можливостям працівника.

4. Заохочення вільним часом або надання можливості працівникові самостійно планувати свій робочий день, що веде до зростання продуктивності

праці.

5. Громадське і особисте визнання заслуг працівника допомогою нагород, подяк, грамот, преси, радіо, телебачення.

Похвали у відповідній формі, довіра, надання переваг і привілеїв за кращу роботу.

Весь «набір» даних стимулів до праці повинен бути гласним, відомим всім співробітникам і дійсно заслуженим.

У бізнес-практиці, кажучи про такий спосіб винагороди, як гроші, слід зазначити, що це - символ успіху. Форми грошового заохочення можуть бути різні: підвищення заробітної плати, премії, участь у прибутку фірми.

Організації заробітної плати на підприємстві надається величезне значення. Організація заробітної плати здійснюється за допомогою нормативів, тарифної системи, форм і систем заробітної плати і т. д.

Тарифна система - сукупність нормативів, що визначають диференціацію оплати праці, форм заробітної плати та специфіки галузі.

Форми і системи заробітної плати - порядок її нарахування залежно від організаційних умов виробництва і результатів праці.

І Глава 1. Моделі та механізми мотивації до трудової деятельності_

48

Систем оплати праці існує дуже багато, особливо це стосується відрядної форми заробітної плати. Назвемо дві:

1. Відрядно-регресивна система, або «система поділу премій». При цій системі заробітки ростуть повільніше, ніж вироблення.

2. Система нормування денний вироблення. Виплачуються різні ставки залежно від рівня виробітку.

Серед систем преміювання все більшого поширення набуває система «Скенлон», заснована на заздалегідь визначеної нормативної часткою прямих витрат на робочу силу в загальній вартості умовно чистої продукції (вартості, доданої відпрацюванням).

У разі успішної роботи підприємства та економії на заробітну плату утворюється преміальний фонд. 25% цієї економії йде до резервного фонду, а решта розподіляється між працівниками.

Різновидом цієї системи є так звана формула загального коефіцієнта, заснована на частці витрат на робочу силу в обсязі реалізованої продукції. Зазвичай це співвідношення відносно стабільно на підприємствах. За допомогою цього коефіцієнта знаходять припустимі витрати на заробітну плату. Якщо фактичні витрати на заробітну плату менше, то отриману економію виплачують у вигляді премій.

У системі «Раккер» обсяг преміального фонду визначається у вигляді частки від чистої продукції.

Серед механізмів мотивування до трудової діяльності широко використовуються форми колективного преміювання, які в даний час вони розглядаються як кращі. Таких форм дуже багато, але їх можна звести до трьох основних різновидів:

_1.3. Механізми використання мотивації в практиці управління щ

49

1.Система участі в розподілі прибутків (заздалегідь визначається частка прибутку, що йде на премії).

2. Система участі в результатах роботи підприємства.

З.Дівідендная система (участь у прибутку).

Система участі в розподілі прибутків не носить яскраво вираженого стимулюючого характеру, що обмежує її поширення. Справа в тому, що величина прибутку є результатом всієї комерційної діяльності підприємства і залежить від розміру товарообігу, стану ринку збуту, кон'юнктури, рівня цін та інших факторів, а не тільки від виробничої діяльності.

Системи участі в результатах роботи підприємства будуються на конкретних показниках, премії виплачуються в результаті економії витрат, збільшення вироблення або поліпшення інших виробничих показників.

Дивідендна система - гібрид перших двох різновидів, коли враховуються результати виробничої і комерційної діяльності підприємств. Це робить її набагато більш гнучкою і розширює можливості застосування.

У багатьох комерційних фірмах сьогодні, взявши на озброєння англійський досвід, матеріальне стимулювання практикується в різних видах - це нагородження цінними подарунками та туристичними путівками. Процедура нагородження проводиться відповідно до досягнутими успіхами: на робочих місцях, на публічних заходах і святкуваннях. Це дозволяє популяризувати досягнення в галузі підвищення ефективності роботи, її якості, які перш залишалися непоміченими.

І Глава 1. Моделі та механізми мотивації до трудової деятельності_

50

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =