Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Податки та оподаткування >
« Попередня Наступна »
Ф.Н.Філіна, І.А.Толмачев. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: відповіді на всі спірні питання, 2008 - перейти до змісту підручника

13.1. Розрахунок ПДВ при ставці 0 відсотків

загрузка...

13.1.1. Чи законодавчо встановлений спосіб роздільного обліку ПДВ по експортних операціях

У Податковому кодексі зазначено, що сума податку по операціях, оподатковуваним по ставці 0 відсотків, обчислюється окремо по кожній такій операції. Однак спосіб, за допомогою якого це можна зробити, в п. 6 ст. 166 НК РФ не визначений.

Офіційна позиція полягає в тому, що спосіб ведення окремого обліку сум ПДВ по експортних і внутрішніх операціях платник податку може самостійно визначити в обліковій політиці (Лист Мінфіну Росії від 14.03.2005 N 03-04-08/48 , Лист УМНС Росії по м. Москві від 04.03.2004 N 24-11/14934). Даний підхід підтверджується прикладами судових рішень (Постанова ФАС Північно-Західного округу від 14.06.2007 у справі N А21-4502/2006, Постанова ФАС Волго-Вятського округу від 30.06.2006 у справі N А82-8327/2004-27).

13.1.2. Які існують способи роздільного обліку ПДВ по експортних операціях

Податковий кодекс РФ не містить роз'яснень з даного питання. Офіційної позиції немає.

У судовій практиці та авторських консультаціях представлені п'ять способів ведення окремого обліку:

- відображення сум експортного ПДВ на окремих рахунках і субрахунках бухгалтерського обліку;

- виходячи з фактичних витрат на реалізовану продукцію;

- виходячи з процентного відношення відвантаженої на експорт продукції до загального обсягу продукції;

- пропорційно відношенню вартості товарів, відвантажених на експорт, до загальної вартості відвантажених товарів (про застосування цього методу см.

також розділ "Порядок віднесення сум ПДВ на витрати (за статтею 170 НК РФ)").

У Постанові ФАС Волго-Вятського округу від 30.06.2006 N А82-8327/2004-27 суд визнав правомірним наступний порядок ведення окремого обліку експортного ПДВ:

- визначається собівартість відвантаженої продукції на експорт на основі даних з відвантаження в контрактних цінах за звітний місяць і витрат на карбованець товарної продукції за цей же період;

- розраховуються матеріальні витрати в собівартості відвантаженої продукції виходячи з питомої ваги матеріальних витрат в загальному кошторисі витрат по підприємству;

- розраховується за ставкою 20 (18) відсотків сума податку на додану вартість на матеріальні витрати по відвантаженої продукції та обліковується на окремому балансовому рахунку. Аналогічні висновки містять: Постанова ФАС Волго-Вятського округу від 28.06.2006 у справі N А82-5205/2004-27, Постанова ФАС Волго-Вятського округу від 05.06.2006 у справі N А82-10706/2005-37).

У Постанові ФАС Західно-Сибірського округу від 22.03.2006 N Ф04-2070/2006 (20869-А70-33) суд визнав правомірним визначення суми експортного ПДВ, що підлягає

90

відшкодуванню, виходячи з фактично реалізованого кількості продукції на експорт, кількості матеріалів, використаних при виробництві цієї продукції, і цін на ці матеріали.

У Постанові ФАС Московського округу від 10.05.2006 N КА-А40/3798-06 суд визнав правомірним ведення платником податків роздільного обліку експортного ПДВ шляхом прямого розрахунку витрат при реалізації покупної продукції і непрямого розрахунку витрат виходячи з питомої ваги собівартості відвантаженої на експорт продукції в загальній собівартості відвантаженої продукції. Аналогічні висновки містить Постанова ФАС Московського округу

від 09.02.2006 N КА-А40/12894-05.

У Постанові ФАС Московського округу від 20.02.2007, 26.02.2007 N КА-А40/749-07 у справі N А40-33938/06-139-97 суд вказав на те, що облікової політикою платника податків визначено таке: сума ПДВ, відображена в книзі покупок у період відвантаження продукції на експорт, розподіляється по пропорції на дві частини: ПДВ, який припадає на продукцію, відвантажену на внутрішній ринок; ПДВ, що припадає на продукцію, відвантажену на експорт.

13.1.3. Якими документами платник податку може підтвердити ведення ним роздільного обліку

Суди визнають, що платник податків може підтвердити ведення окремого обліку облікової політикою, методикою ведення окремого обліку, оборотно-сальдові відомості, довідкою про розрахунок ПДВ, наказом керівника про ведення роздільного обліку, регістрами бухгалтерського обліку, книгою покупок, бухгалтерською довідкою, окремими деклараціями.

Так, наприклад, в Постанові ФАС Московського округу від 18.07.2006, 24.07.2006 N КА-А40/5958-06-Б у справі N А40-50592/05-87-430 суд визнав , що, оскільки НК РФ не містить переліку документів, які можуть підтверджувати ведення окремого обліку, достатньо уявити облікову політику і методику роздільного обліку. Аналогічні висновки містить Постанова ФАС Московського округу від 19.01.2006, 16.01.2006 N КА-А40/13686-05.

У Постанові ФАС Московського округу від 03.04.2006, 30.03.2006 N КА-А40/2399-06 у справі N А40-43375/05-107-342 міститься висновок суду про те, що ведення роздільного обліку можуть підтверджувати оборотно-сальдові відомості і пояснювальна записка з ведення роздільного обліку ПДВ по загальногосподарських операціями.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =