загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетингові дослідження >
« Попередня Наступна »
М. Л. Власова. Соціологічні методи в маркетингових дослідженнях [Текст]: навч. посібник для вузів / Держ. ун-т - Вища школа економіки. - М.: Изд. дім ГУ ВШЕ. - 710 [2] с. - (Підручники Вищої школи економіки), 2006 - перейти до змісту підручника

1.3.1 Функції маркетингу

загрузка...
Маркетинг початку XXI в. акумулював завдання попередніх етапів свого розвитку (орієнтації на виробництво, орієнтації на продукт і т.п.), перетворившись на поліфункціональну ринкову концепцію управління і збуту. На сьогоднішній день виділяють чотири основні блоки маркетингових функцій (див. табл. 1.2).

Т Абліцов 1.2

Опції сучасного маркетінга1 Блоки

функцій Функції Аналіз Вивчення маркетингового макросередовища

Аналіз сукупних характеристик ринку (попиту, пропозиції, ємності, динаміки цін і т.

п.)

Аналіз споживчих властивостей товару і його поведінки на ринку

Аналіз конкурентів, форм і методів їх діяльності Вивчення споживачів, купівельної поведінки Сегментація ринку

Аналіз виробничо-збутових можливостей фірми Вибір цільового ринку 1 При підготовці таблиці були використані наступні джерела: Маркетинг / Ноздревой Р . Б., Крилова Г.Д., Соколова М.И. та ін; Маркетинг: Підручник / За ред.

А.Н. Романова. М., 1996. Закінчення табл. 1.2 Блоки

функцій Функції Виробництво Організація виробництва нових товарів та розробки нових технологій

Організація матеріально-технічного постачання

Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції Збут Організація системи руху товару Організація сервісу

Організація системи формування попиту та стимулювання збуту

Проведення товарної політики Проведення цінової політики Управління та контроль Організація стратегічного і оперативного планування Формування маркетингових служб

Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності

Проведення комунікаційної політики

Організація контролю та оцінки ефективності маркетингових заходів

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =