загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Юрій Миколайович Лапигін. Теорія організації. М.: Инфра-М. - 311 с. , 2007 - перейти до змісту підручника

12.4. Целеобразование в організаціях

загрузка...

Якщо цілепокладання системи визначається як сукупність цілей існування кожного її елемента (створення системи цілей), то створення структури цілей системи дозво-ляє описати структурно-функціональну залежність елементів в цілому освіті (системи). Визначення такої залежності є основою для виявлення закономірно-стей структурного утворення конкретної системи і опису їх формальними методами системного аналізу.

Опис системи у вигляді структури цілей, їх зв'язків і відносин лежить в основі системного дослідження будь-якого складного об'єкта для вивчення його стану, поведінки та управління процесом його руху до образу ідеального стану [3].

Організація як змішана система є багатоцільовою системою. Одна з віз-мужніх моделей цілей системи приведена в табл. 12.6, яка демонструє становище, відповідно до якого зміст цілей системи змінюється в залежності від того, що є об'єктом і предметом целеобразования. Інше завдання - показати, досягненню чого повинні служити мети.

Таблиця 12.6

Модель складу цілей

З таблиці. 12.6 видно, що організація як система прагне до пасивної стійко-сті й існуванню незалежно від існування зовнішнього середовища.

Зовнішнє середовище (кон-куренти і споживачі продукту організації) змушує організацію реагувати на їхні запити методом оперативного управління. У тому випадку, якщо суб'єкти управління ста-вят перед собою цілі, орієнтовані на майбутнє і здатні змінити зовнішнє середовище, то організація може ініціювати необхідні їй події для здійснення прориву і наступу на конкурентів. Життєвий успіх клієнта в даному випадку визначається успе-хом самої організації.

Таким чином, зміст цілей організації визначається не тільки суб'єктом управління, а й самим об'єктом і предметом целеобразования.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =