загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Цивільний процес >
« Попередня Наступна »
П.В. Алексій, Н.Д. Амаглобелі. Цивільне процесуальне право Росії: Підручник для вузів. - М.: ЮНІТІДАНА. - 432 с., - Перейти до змісту підручника

12.4. Ухвала суду першої інстанції

загрузка...

Судові постанови суду першої інстанції, якими справа не вирішується по суті, виносяться у формі ухвал суду. Визначення розрізняються за змістом, суб'єктам, формі, порядку винесення і способам оскарження.

Визначення вельми різноманітні за змістом, їх можна розділити на підготовчі, пресекательние, заключні, з реалізації рішення, окремі ухвали.

До підготовчих відносяться ухвали про прийняття заяви до провадження та порушення справи, підготовки справи до судового розгляду, призначення експертизи, про витребування доказів і т.д. Ці визначення не зачіпають суті спору, однак розпорядження суду у формі відповідних визначень спрямовані на забезпечення необхідних умов для захисту прав і охоронюваних законом інтересів сторін.

Пресекательние складають визначення, що перешкоджають порушенню і подальшому руху справи. Такі визначення виносяться у випадках, встановлених законом.

До них відносяться визначення про відмову у прийнятті заяви, залишення позовної заяви без руху, про зупинення провадження у справі.

Ухвали про залишення заяви без розгляду, про припинення провадження у справі, якими завершується провадження у справі, відносяться до заключних.

Визначення в стадії прийняття заяви та підготовки справи до судового розгляду виносяться суддею одноосібно. У стадії судового розгляду визначення виноситься в колегіальному складі чи суддею одноособово в залежності від того, в якому складі діє суд.

228

Визначення, пов'язані з реалізацією судового рішення у виконавчому провадженні, виносяться суддею одноосібно. Визначення про роз'яснення рішення, про виправлення описок і явних арифметичних помилок, відстрочення та розстрочення виконання рішення, індексації грошових сум, про негайне виконання рішення виносяться суддею, а у випадках розгляду справи в колегіальному порядку - судом у колегіальному порядку.

Ухвали суду виносяться в нарадчій кімнаті в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 15 ЦПК. При вирішенні нескладних питань суд або суддя може виносити визначення, не віддаляючись в дорадчу кімнату. Такі визначення заносяться до протоколу судового засідання. Ухвали суду оголошуються негайно після їх винесення.

Відповідно до ст. 225 ЦПК визначення повинне містити: - дату і місце його винесення; - найменування суду, який виніс визначення, склад суду і секретаря судового засідання;

- осіб, що у справі, предмет спору або заявлене вимога;

- питання, про яке виноситься ухвала; - мотиви, з яких суд прийшов до своїх висновків, і посилання на закони, якими суд керувався;

- судове постанову; - порядок і строк оскарження ухвали суду, якщо воно підлягає оскарженню.

У ст. 226 ЦПК встановлено право суду при виявленні випадків порушення законності при розгляді справи винести окрему ухвалу. При виявленні випадків порушення законності суд вправі винести окрему ухвалу і направити її у відповідні організації або відповідним посадовим особам, які зобов'язані протягом місяця повідомити про вжиті ними заходи.

У разі неповідомлення про вжиті заходи винні посадові особи можуть бути піддані штрафу в розмірі до 10 МРОТ. Накладення штрафу не звільняє відповідних посадових осіб від обов'язку повідомити про заходи, вжиті щодо окремої ухвали суду.

Особам, які беруть участь у справі, якщо вони не з'явилися в судове засідання, копії ухвали суду про призупинення або припинення провадження у справі або про залишення заяви без розгляду висилаються не пізніше ніж через три дні з дня винесення ухвали суду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =