Головна
загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Бренд-менеджмент >
« Попередня Наступна »
Ю. В. ГУСАРОВ. Менеджмент реклами: Учеб. посібник - М,: ЗАТ «Видавництво« Економіка ». - 527с., 2007 - перейти до змісту підручника

12.4. Функції паблік рилейшнз

загрузка...
Основні функції ПР. Сутність паблік рілейшнз розкривається через його функції: 1) одержання, вивчення, збереження і поширення необхідної інформації; 2) консультування з проблем реалізації ПР-діяльності на практиці; 3) виявлення і прогноз можливих тенденцій зміни внут-ренней і зовнішнього середовища і розробка адекватних цим змінам ПР-програм і планів; 4) запобігання та вирішення конфліктів, усунення непорозумінь; 5) вивчення громадської думки, відносини і очікувань з боку суспільства та його окремих груп і на цій основі розробка рекомендацій, необхідних заходів щодо формування позитивного стосовно організації думки і задоволення очікувань; 6) встановлення і підтримку зворотного зв'язку з громадськістю та споживачами, заснованої на достовірній, своєчасної та повної інформації; 7) сприяння формуванню атмосфери взаємної поваги і соціальної відповідальності, доброзичливих відносин з персоналом, партнерами, споживачами, ЗМІ та органами управління різних рівнів; 8) зміцнення виробничих відносин, залучення в організацію кваліфікованих кадрів і поліпшення середовища їх виробничої діяльності; 9) підвищення організаційної культури, формування фірмового стилю та іміджу підприємства, проведення кампаній паблісіті; 10)

участь в маркетингової і рекламної діяльності; 11) формування атмосфери співробітництва та корпоративного духу з орієнтацією на підвищення рівня інновацій, якості, продуктивності праці, прибутковості, результативності та ефективності.

В даний час багато промислові фірми, акціонерні компанії, банки та інші організації мають у своїй структурі функціональні підрозділи паблік рілейшнз. Деякі організації користуються послугами спеціальних консультаційних агентств. Але є й такі, які, маючи власні служби ПР, по ряду складних проблем періодично звертаються 'за допомогою до стороннім організаціям.

У багатьох великих корпораціях і організаціях в штат введено посади заступників керівників по зв'язках з громадськістю.

Аргументами на користь створення самостійної служби є: близькість служби до процесів діяльності організації, хороше знання її зовнішнього і внутрішнього середовища; велика оперативність у прийнятті та реалізації рішень, їх самостійність у межах власної компетенції; наявність стійких, тривалих у часі зв'язків зі ЗМІ, державними та муніципальними органами управління, їх конкретними представниками та структурами.

Наявність або відсутність служб ПР в організації часто визначається масштабом її діяльності, величиною і складно-

стю структури, а також рівнем прибутковості або фінансової забезпеченості.

Чим значніше ці фактори, тим більше ймовірність наявності власної служби ПР в структурі організації.

При формуванні організаційної структури управління зі зв'язків з громадськістю, виходячи з того, що сама служба ПР фактично є одним з основних елементів іміджу організації, необхідно враховувати наступні рекомендації і правила: 1)

співробітники служби ПР повинні володіти необхідними високопрофесійними, моральними та вольовими якостями, 2)

оснащення відділу ПР повинне проводитися найсучаснішими і кращими зразками оргтехніки та спеціальних засобів; 3)

сформована структура повинна бути гнучкою, мобільною, з високим ступенем поєднання функцій співробітниками і заменяемости ними один одного; 4)

по можливості, структуру служби ПР необхідно будувати відповідно з ознаками функціональної спеціалізації, тобто з виділенням таких основних відділів, секторів, груп та інших аналогічних підрозділів (або навіть окремих фахівців), які відповідали б за: роботу зі ЗМІ; планування громадських зв'язків та перспективу розвитку організації; тексти та оформлення публікацій; пропаганду; паблісіті, імідж і фірмовий стиль .

У структурі органів управління рекомендується мати сектора: по роботі зі ЗМІ, моніторингу, аналізу та прогнозування соціально-політичних процесів, по роботі з релігійними, громадськими та політичними партіями.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =