загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Підприємницьке право >
« Попередня Наступна »
Кирилова О.О.. Кирилова О.О. Корпоративне право. Курс лекцій. - М.: "Юстицинформ". - 192 с., 2009 - перейти до змісту підручника

12.3. Юридична служба корпорації

загрузка...

Юридична служба на підприємстві - це структурний підрозділ корпорації. Корпорацій і їх форм існує безліч, найбільш великі, як за розміром обороту, так і по числу працівників, зазвичай мають у своїй структурі юридичну службу.

Юридична служба може називатися по-різному: юридичний відділ, юридичний департамент, юридичне управління тощо

Сучасні корпорації укладають безліч договорів, виступають сторонами в арбітражному процесі, стикаються з адміністративними та іншими конфліктами в юридичній сфері. Здійснення цих функцій вимагає знань в області юриспруденції і відповідної практики та навичок. В окремо взятій корпорації ці обов'язки виконує юридичний відділ або штатний юрисконсульт.

Все залежить від специфіки, напрямки діяльності підприємства, його структури, а також кола і обсягу розв'язуваних юрисконсультом завдань.

Юридичними відділами володіють далеко не всі комерційні підприємства. Однак середнім і великим компаніям для успішного ведення справ необхідно формувати свою юридичну службу. Наявність добре організованого юридичного відділу надає розвиватися бізнесу ряд істотних переваг. Насамперед, за умови правильного підпорядкування такого відділу та грамотного вбудовування його у внутрішню ієрархію комерційної організації виникає підрозділ, незалежне від різних корпоративних інтересів і чинне на благо бізнесу в цілому.

Незалежність юридичного відділу дозволяє йому виконувати не тільки функцію обслуговування бізнесу (наприклад, у формі ведення договірної або проектної роботи), а й контрольно-наглядову функцію, спрямовану на ідентифікацію ризиків та їх зменшення. Саме в цьому і полягає основна перевага наявності в компанії власної юридичної служби.

Юристи займаються на підприємстві договірною роботою. Проте юристи потрібні, а часто незамінні, при структуруванні угод, веденні проектної роботи і на переговорах. Правова робота з боржниками, вирішення спорів з контрагентами, працівниками організації, партнерами або інвесторами бізнесу також входить до компетенції юридичного відділу.

Зазвичай до категорії справ, що належать до компетенції юридичної служби, можна зарахувати:

1) договірну роботу, що включає складання, розробку і укладання договорів постачання з постачальниками продукції (у випадку якщо корпорація отримує продукцію за договором поставки);

2) здійснення представництва в суді та арбітражному суді;

3) оптимізацію оподаткування організації;

4) земельні відносини, пов'язані з орендою земельних ділянок під кіоски поширення, договори з муніципальною владою та ін;

5) участь у кримінальних процесах при пред'явленні цивільних позовів у справах про крадіжки і грабежі ;

6) інші справи.

Функцію корпоративного секретаря (тобто управління компаніями, що входять до групи бізнесу, та правової підтримки їх діяльності) також повинен виконувати юридичний відділ.

Проте в даний час правовий статус юридичної служби, як і юрисконсульта підприємства (організації), не визначений нормативно. Сучасні корпорації, та й просто різні державні структури гостро потребують юридичного захисту і правовому забезпеченні. Тим часом будь-яких нормативних актів, що визначають обов'язки юрисконсульта, в даний час немає. Єдиним правовим орієнтиром у визначенні повноважень юристів на підприємстві є Загальні положення про юридичний відділ (бюро), головному (старшому) юрисконсульт, юрисконсульт міністерства, відомства, виконавчого комітету ради депутатів трудящих, підприємства, установи, організації (1972 р.

). Багато його положення можуть бути взяті за основу сучасної юридичною службою. Забезпечення законності на всіх рівнях громадської організації - пріоритетне завдання розвитку держави. І завдання юриста в цьому процесі полягає в неухильному дотриманні та виконанні правових норм конкретним корпоративним утворенням. При цьому діяльність юриста багато в чому спрямована на реалізацію державних (публічних) інтересів, які виражені в законі, і повинна бути забезпечена адекватною державною підтримкою.

На даний період між інтересами компанії і професійною етикою юриста неминучі конфлікти. Право на професійні дії юриста нерідко деформується в обов'язок слідувати волі керівництва компанії.

Необхідно професійне юридична спільнота, здатне грамотно і ефективно захищати і відстоювати професійні інтереси корпоративних юристів, координувати їх діяльність, в тому числі в методичному плані. Це сприятиме підвищенню рівня професійної грамотності, самостійності та відповідальності юридичних кадрів.

Нарешті, на незалежність і ефективність юридичної служби впливає її внутрішня організація. Внутрішня структура відділу повинна співвідноситися із структурою діяльності корпорації. Це сприяє встановленню стабільності і розвитку наступності у відносинах з відповідними напрямками бізнесу.

Тому необхідно також звернути увагу на диверсифікацію діяльності корпорацій, які можуть функціонувати в різних сферах підприємництва (транспортно-експедиційні послуги, перевезення вантажів, лізингова діяльність, банківський сектор і т.п.). Специфіка діяльності корпорації вимагає врахування особливостей її правового забезпечення (податки, робота з адміністративними структурами, митними органами), необхідна спеціалізація юридичних навичок і знань, адаптація їх під запити конкретного підприємства. Крім того, в кожній корпорації існують свої корпоративні традиції, на підставі яких складається певний підхід до ведення справ. І тут важливий необхідний досвід у підготовці "власних" кадрів. Ефективність такої роботи має стати основним завданням керівників юридичних служб.

Багато юристів в силу освіти і за складом розуму мають розвиненим аналітичним мисленням і часто можуть структурувати бізнес-процеси. Тому професійна місія корпоративних юристів полягає не тільки в якісному виконанні своєї роботи, а й у формуванні грамотного структурного підходу до вирішення бізнес-завдань у клієнтів і всередині самої компанії.

Багато з цих принципів (централізації, обміну знаннями, демократичності, принципи роботи з клієнтом) запозичуються з практики юридичних фірм, де адміністративних бар'єрів за визначенням менше, ніж зазвичай можна зустріти в російських компаніях.

Їх використання дозволяє створити в юридичному департаменті російської компанії аналог "внутрішньої юридичної фірми" і підвищити якість послуг. Крім організаційних та ідеологічних принципів побудови успішного юридичного департаменту, існує безліч інших методів удосконалення роботи юристів в російських компаніях, у тому числі створення системи матеріальної та моральної мотивації, вибудовування збалансованих відносин із зовнішніми юридичними радниками та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон