Головна
загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Бренд-менеджмент >
« Попередня Наступна »
Ю. В. ГУСАРОВ. Менеджмент реклами: Учеб. посібник - М,: ЗАТ «Видавництво« Економіка ». - 527с., 2007 - перейти до змісту підручника

12.3. Принципи, цілі та методи паблік рілейшнз

загрузка...
Основні принципи ПР. Сюди відносяться принципи: достовірності, соціальної орієнтації, системності, узгодженості, прагматизму.

Принцип достовірності вимагає проведення ПР-діяльності при використанні достовірних даних, отриманих на науковій основі, виключення тенденційності в оцінках, поширення тільки перевіреної, правдивої інформації.

Принцип соціальної орієнтації включає необхідність проведення тільки такий ПР-діяльності, яка не може нашкодити суспільству в цілому і яка повинна враховувати сформовані традиції, вірування, підвалини моралі, етики та моралі.

Принцип системності грунтується на системному підході до проведення заходів паблік рілейшнз, структурованості форм ПР, постійному контролі за виконанням графіка заходів, їх якістю, визначенні місця і ролі кожного елемента ПР при сегментном впливі на цільові аудиторії і одночасному обліку їх комплексного впливу на суспільство в цілому.

Принцип узгодженості вимагає постійної узгодженості ПР-діяльності з зовнішнім і внутрішнім середовищем організації, адаптації заходів паблік рілейшнз до змін середовища, узгодження маркетингових, рекламних та інших програм і планів розвитку організації з програмами і планами ПР.

Принцип прагматизму полягає в необхідності практичного використання заходів паб лик рілейшнз, підвищенні їх ефективності, спрямованості на вирішення конкретних завдань організації.

Цілі паблік рилейшнз. Це - зміцнення позицій підприємства або організації в ринковому середовищі, підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності, створення і позитивного образу.

Цілі деталізуються і конкретизуються в завданнях, до яких можуть бути віднесені: зміцнення позицій підприємства в конкретному ринковому сегменті або ніші; створення і підтримку іміджу організації; паблісіті представників вищого менеджменту; зміцнення довіри суспільства до пропонованих інновацій та інші конкретні завдання, деталізовані за термінами, виконавцям і ресурсного забезпечення.

Методи паблік рилейшнз. Сюди можуть бути віднесені будь загальнонаукові методи, необхідні для реалізації цілей та виконання завдань ПР, а також спеціальні методи, які використовуються в ПР, маркетингу і рекламі, - опитування, спостереження, експеримент, проективні методи, семантичний диференціал, моделювання та інші аналогічні методи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =