Головна
загрузка...
Головна >
Політологія >
Загальний курс політології >
« Попередня Наступна »
Акопов Г.Л.. Політологія: навч. посібник - Ростов н / Д: Фенікс. - 350с. - (Вища освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

12.3. ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕПОХУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

загрузка...

Офіційна сторінка ЦВК РФ

Окремої уваги заслуговує діяльність Центральної виборчої комісії Російської Федерації у віртуальному просторі. Крім того, що її інтер-нет-ресурс є дуже інформативним, на ньому постійно оновлюються звернення Голови ЦВК Росії

В.Є. Чурова до користувачів інтернет-сайту ЦВК Росії. У період проведення виборчих кампаній на сайті базується вся необхідна громадянам інформація, включаючи всілякі статистичні викладки.

Основним елементом народовладдя в сучасному суспільстві є інститут виборів, модернізація якого - ключова ланка в процесі побудови суспільства нового типу.

У цивілізованому світі активно ведуться експерименти з проведення виборів через Інтернет. Навіть у традиційно консервативній Великобританії пра-

313

вительство лейбористів не шкодує грошей на проведення інтерактивних виборів, витрати на які, наприклад, в травні 2002 р.

обійшлися королівської скарбниці в 6 млн євро. Причому багато британських політиків стверджують, що e-voting (голосування через Інтернет) - це демократія майбутнього.

Не відстає від світових процесів і Росія. Інтернет вже сьогодні активно використовується і для цивільного контролю за проведенням виборчих кампаній. Так, в п. 9 ст. 80 Федерального закону «Про вибори Президента Російської Федерації * записано наступне:« Введені в державну автоматизовану інформаційну систему дані про участь виборців у виборах Президента Російської Федерації, попередніх та остаточних підсумки голосування мають бути оперативно доступні (в режимі "тільки читання") абонентам інформаційно- телекомунікаційних мереж загального користування (у тому числі мережі Інтернет) у порядку, що встановлюється Центральною виборчою комісією Російської Федерації »45.

Публікація в мережі Інтернет (на сайті ЦВК РФ) інформації про попередні і остаточні підсумки голосування дозволяє не тільки оперативно інформувати громадян про підрахунок голосів, а й забезпечує ефективний механізм громадянського контролю за проведенням підрахунку голосів виборців.

Це робить вибори більш прозорими і відкритими для громадськості.

В ідеалі розвиток мережевих технологій має сприяти ефективному здійсненню народовладдя в державах з розвиненою мережевою інфраструктурою, що в свою чергу сприятиме консолідації суспільства і розвитку громадянських прав і свобод.

Таким чином, стає очевидним факт, що мережева політіка46 сприяє розвитку інклюзивної політичної системи, при якій населення може бути включено в політичне життя за допомогою різних форм політичної участі, що, безумовно, позначається і на консолідації суспільства, різні співтовариства з легкістю поширюють свої ідеї, знаходять прихильників і однодумців. В результаті формується дійсно громадянське суспільство з усіма витікаючими звідси наслідками.

Це мав на увазі і В.В. Путін, коли в ході оголошення щорічного Послання Федеральним Зборам в квітні 2007 р. зазначив, що стрімке розширення національного інформаційного простору робить благотворний вплив на розвиток демократичних інститутів і процедур.

Підсумовуючи вищесказане, можна з упевненістю стверджувати, що мережеві технології вже сьогодні активно функціонують не тільки в системі політичного і державного управління, а й у виборчому процесі, а потенціал їх розвитку дає підстави говорити про становлення і розвиток нової системи політичного і державного управління, що здійснюється за допомогою і за допомогою комп'ютерних мереж загального користування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =