Головна
загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
А. Ю. Крупський, Л. А. Феоктистова. Інформаційний менеджмент: Навчальний посібник-М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 80 с., 2008 - перейти до змісту підручника

1.2.2. Розвиток інформаційної системи і забезпечення її обслуговування

загрузка...
Потреба в постійному розвитку інформаційної системи призводить до необхідності зростання обсягу обслуговування. З плином часу розвиток і обслуговування інформаційних систем виявилися взаємно обумовленими і. пов'язаними між собою і з багатьма гострими проблемами. Зростаючий обсяг обслуговування інформаційної системи обтяжує її розвиток, приводячи до зростання обсягу невиконаних або нездійснених планів на розвиток. Тому слід шукати вихід у встановленні ступеня переваги в парі "розвиток / обслуговування" або співвідношення між придбанням готових програмних засобів, замовленням розробки програмних засобів сторонньої фірмі і виготовленням програмних засобів власними силами.

Практика показала, що самостійно слід виготовляти тільки конкурентоспроможні інформаційні системи та їх елементи, які можуть самі по собі становити інтерес як вироби. У всіх інших випадках слід по можливості використовувати стандартні засоби. Це дає додаткову перевагу ще й тому, що обслуговування таких стандартних засобів інформатизації може бути передано фахівцям на сторону.

Рівень продуктивності та якість роботи, а також необхідність, напрям і темп розвитку системи та її обслуговування залежать від глобальних інтересів фірми. Наприклад, на рівні середнього менеджера (керівника підрозділу) будь-які зміни можуть зустрічати ворожий прийом через переваги їм якихось інших, зрозумілих йому технологій і через необхідність вивчати нові прийоми обробки інформації. У той же час відомо, що нові засоби часто призводять до істотного зміцнення технологічної бази, а в ряді випадків навіть до зміни напрямку діяльності підприємства.

Стратегічні рішення можуть відрізнятися в підходах до створення інформаційної системи.

Наприклад, один з підходів - створення нової системи. Інший підхід - модернізація

23

існуючої системи; третій підхід - покласти створення системи на інформаційних менеджерів і на кінцевих користувачів, надавши їм можливість самостійно вибирати засоби і методи для задоволення інформаційних потреб. У разі прийняття стратегічних рішень по суттєвих змін в інформаційній системі (перехід на іншу платформу або сильнішу орієнтацію на стандартні програмні засоби) ці рішення повинні перетворитися на рівні оперативного інформаційного менеджменту в конкретні завдання з використанням необхідних коштів. I

До цього ж кола питань відноситься регулярне дослідження продуктивності та якості в задачах розвитку та обслуговування інформаційних систем. Основи процесу обслуговування інформаційної системи закладаються в ході її проектування. Якщо система розробляється власними силами підприємства, то в штатній структурі повинні бути пре-| чено "штатні клітини" для фахівців, в обов'язки яких повинні входити контроль і підтримку інформаційної системи в стані працездатності.

Вже сформувалося деяке загальне професійне уявлення про можливі підходи до організації обслуговування інформаційних систем та існуючих в цій справі "підводних каменях". Дуже часто роль експлуатаційної служби в автоматизованих інформаційних системах недооцінюється. Інформаційна система подібна живому організму: вона народжується, росте, набуває етап зрілості і рано чи пізно закінчує своє існування. Можна виділити шість етапів її розвитку: 1

- базова інсталяція обладнання та програмного забезпечення; I

- "тонка" настройка під завдання експлуатації;

- "пілотна" експлуатація; I

- перенесення завдань експлуатації на інформаційну систему;

- експлуатація інформаційної системи;

- завершення експлуатації, демонтаж системи.

24 I

Конкретні форми обслуговування повинні відповідати цим фазам життєвого циклу. Очевидно, що найбільш відповідальним етапом життя інформаційної системи є період її експлуатації. Саме в цей час потреба такої системи у технічному обслуговуванні найбільш висока.

Спочатку виробляється підключення обладнання, в тому числі інтеграція його у вже існуючу інформаційну систему, інсталяція програмного забезпечення, базова настройка і перевірка працездатності компонентів встановлюваної системи. Роботи з технічного обслуговування тут цілком очевидні.

Другий етап ("тонка" настройка). Після його закінчення параметри системи повинні бути в першому наближенні адаптовані до виконання планованих завдань. Наприклад, для системи управління базами даних (СКБД) це може бути визначення табличного простору під бази даних і настройка під специфіку зберігається і оброблюваної інформації і т. п.

На третьому етапі "пілотної" експлуатації головним є тестування на завданнях, максимально наближених до реальних, - таким чином імітується експлуатація системи. Тут виявляються і усуваються недоліки в її конфігурації, перевіряється надійність, проводиться остаточна настройка.

Четвертий етап - перенесення практичних завдань на нову інформаційну систему та введення її в експлуатацію. Цей етап можна віднести до найбільш критичним моментам в життя системи, так як тут вперше на неї лягає відповідальність за виконання реального набору завдань. Імовірність виникнення аварійних ситуацій виключити не можна, а вони можуть, наприклад, спричинити за собою втрату використовуваних даних. Тому обов'язковою умовою виконання цього етапу є наявність плану повернення в початковий стан у разі виникнення аварійної ситуації.

Нарешті, п'ятий, найважливіший етап - експлуатація інформаційної системи. Наявність кваліфікованого технічного обслуговування на етапі експлуатації інформаційної системи

25

1

є необхідною умовою для виконання поставлені до перед нею завдань, причому помилки обслуговуючого персоналу можуть призводити до явних або прихованим фінансовим втрат, порівнянними з вартістю самої інформаційної системи. Штатний розпис, структура підрозділу, обслуговуючого інформаційну систему, і область його компетенції повинні відповідати завданням, що розв'язуються за допомогою інформаційної системи. Нечітка постановка цих завдань містить у собі потенційну проблему - вона може стати помітним гальмом у критичних ситуаціях. При організації експлуатації інформаційної системи необхідно забезпечити суворе дотримання регламентів виконання як рутинних операцій, так і аварійних дій. Наприклад, прийняття деяких організаційних заходів (наприклад, запровадження практики ведення системного журналу адміністратором сервера) і визначення правил роботи обслуговуючого персоналу сприяють реальному скороченню кількості збоїв інформаційної системи.

Все перебої в роботі інформаційної системи можна розділити на ті, які виникають через дефекти обладнання, через помилки обслуговуючого персоналу (оператора), 'і ті, які списуються на "інші причини". Серед помилок оператора дуже часте явище - неузгоджені або несанкціоновані дії технічного персоналу по відношенню до обладнання та програмного забезпечення, що мають часом досить важкі наслідки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =